Video

Điện Biên, nhiều chỉ tiêu kinh tế tăng trưởng khá

Thứ Ba, 07/12/2021 21:12 Lượt xem: 6622 In bài viết

ĐBP - “Năm 2021, kinh tế trên địa bàn tỉnh Điện Biên tiếp tục tăng trưởng và phát triển; tốc độ tăng trưởng kinh tế dự ước đạt 6,02%, cao hơn so với năm 2020 và cao hơn mức tăng trưởng chung của cả nước, đứng thứ 2 về tốc độ tăng trưởng trong số 9 tỉnh khu vực Trung du và miền núi phía Bắc” – Đó là thông tin được đưa ra tại phiên làm việc sáng nay (7/12), kỳ họp thứ 5, HĐND tỉnh khóa XV.

Trong bối cảnh tỉnh ta còn gặp nhiều khó khăn và thách thức, đặc biệt là ảnh hưởng do dịch Covid-19, song với sự lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên, quyết liệt, sâu sát, linh hoạt của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh, sự nỗ lực của các cấp, ngành, sự đoàn kết, đồng lòng, quyết tâm của cả hệ thống chính trị và nhân dân các dân tộc, cùng cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, nhiều chỉ tiêu kinh tế quan trọng của tỉnh vẫn được duy trì ở mức tăng trưởng khá so với năm 2020. Năm 2021 tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) đạt hơn 12.473 tỷ đồng, tăng 6,02% so với năm 2020; GRDP bình quân đầu người ước đạt 34,5 triệu đồng/người/năm, tăng 3,97% so với năm 2020.

Trong năm 2021, lĩnh vực xây dựng – công nghiệp được ghi nhận có tốc độ tăng trưởng cao, tăng 11,1%, đóng góp lớn vào mức tăng trưởng chung của kinh tế trên địa bàn tỉnh; lưu thông hàng hóa và dịch vụ thương mại từng bước được phục hồi, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng ước đạt trên 16.141 tỷ đồng, tăng 14,66% so với năm 2020. Đặc biệt, tốc độ tăng trưởng khu vực nông, lâm nghiệp thủy sản tăng 4,31% với nhiều chuyển biến tích cực, tổng đàn gia súc tăng 0,4% so với cùng kỳ năm trước, nhiều loại cây công nghiệp chủ lực bước vào thời kỳ kinh doanh có mức tăng trưởng khá về năng suất, sản lượng, như: cao su, mắc ca… 

Mặc dù dịch bệnh đã tác động xấu đến tăng trưởng của nền kinh tế, kéo giảm hoạt động sản xuất, kinh doanh; xúc tiến đầu tư... trên địa bàn tỉnh. Cùng với chính sách giảm thuế, gia hạn nộp thuế của Chính phủ hỗ trợ các doanh nghiệp do ảnh hưởng của dịch Covid-19... đã ảnh hưởng không nhỏ tới công tác thu ngân sách của tỉnh. Thế nhưng tỉnh Điện Biên đã triển khai các giải pháp, vừa đồng hành cùng doanh nghiệp, vừa phấn đấu đảm bảo số thu đạt tiến độ dự toán. Dự ước tổng thu ngân sách địa phương năm 2021 trên 10.329 tỷ đồng, đạt gần 105,02% dự toán; trong đó, thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn hơn 1.555 tỷ đồng, đạt 120,2% dự toán. Đây là năm đầu tiên sau nhiều năm, tất cả các địa phương cấp huyện đều đạt chỉ tiêu thu ngân sách trên địa bàn theo dự toán được giao.

Năm 2022, tỉnh Điện Biên đặt mục tiêu tăng trưởng GRDP đạt từ 10% trở lên; GRDP bình quân đầu người đạt 37,4 triệu đồng/người/năm; thu NSNN trên địa bàn đạt 2.326 tỷ đồng; so với năm 2021, tốc độ tăng trưởng khu vực nông lâm nghiệp, thủy sản khoảng 6,14%; giá trị sản xuất công nghiệp tăng 16,02%; tỷ lệ hộ nghèo giảm khoảng 4,28%... Trong điều kiện nền kinh tế còn gặp nhiều khó khăn, thách thức, vì vậy, để hoàn thành kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội của năm 2022, nhất là hoàn thành các chỉ tiêu lĩnh vực kinh tế, đòi hỏi các đơn vị, địa phương phải đoàn kết, nỗ lực, sáng tạo, quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch đã đề ra, tạo tiền đề thực hiện thắng lợi kế hoạch 5 năm 2021-2025.

Thu Hằng – Phạm Quang

Video khác