Video

Phụ nữ Điện Biên chung sức xây dựng nông thôn mới

Thứ Sáu, 12/03/2021 08:55 Lượt xem: 5942 In bài viết

ĐBP - Thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, các cấp Hội Phụ nữ trong tỉnh đã gắn các tiêu chí xây dựng nông thôn mới (NTM) với các chỉ tiêu thi đua và nhiệm vụ công tác trọng tâm của Hội. Sự đóng góp của mỗi cán bộ, hội viên phụ nữ đã tạo ra những chuyển biến tích cực, làm thay đổi bộ mặt nông thôn quê hương Điện Biên.

Những buổi gặp gỡ, trao đổi và chia sẻ kinh nghiệm chăn nuôi, phát triển sản xuất như thế này của Chi hội Phụ nữ bản Hồng Sạt, xã Sam Mứn (huyện Điện Biên) vẫn thường xuyên được tổ chức. Thông qua những dịp này, chị em có thể học hỏi thêm nhiều kiến thức về phòng, chống dịch bệnh trên đàn vật nuôi cũng như những kinh nghiệm chuyển đổi cơ cấu cây trồng, nâng cao thu nhập. Tham gia công tác Hội Phụ nữ, chị Vừ Thị Tình, bản Hồng Sạt, xã Sam Mứn (huyện Điện Biên) thường xuyên có mặt tại các buổi gặp gỡ này. Từ những kinh nghiệm học hỏi được, chị Tình đã phổ biến cho chị em để cùng phát triển kinh tế, chung tay xây dựng NTM.

Phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập cũng là một trong những mục tiêu quan trọng trong xây dựng NTM. Tạo điều kiện, giúp hội viên phát triển kinh tế, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh đã liên kết, tín chấp cho hội viên vay vốn phát triển kinh tế với lãi suất ưu đãi; mở các lớp tập huấn về phát triển sản xuất, chăn nuôi… Đến nay, các cấp hội đã nhận ủy thác với Ngân hàng Chính sách xã hội quản lý trên 795 tỷ đồng, tạo điều kiện cho hàng chục nghìn lượt hội viên phụ nữ vay vốn phát triển kinh tế. Thành lập và duy trì trên 200 nhóm cổ phần tài chính tự quản với gần 5.200 thành viên, tổng số tiền lũy kế cho thành viên vay vốn phát triển kinh tế gia đình đạt trên 10 tỷ đồng. Từ những hoạt động cụ thể trên, các cấp hội đã góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo trong hội viên phụ nữ từ 3 - 4%/năm.

Nhờ có bàn tay trồng và chăm sóc của các hội viên phụ nữ, những tuyến đường hoa, hàng rào cây xanh được hình thành ở nhiều thôn, bản trong toàn tỉnh. Không chỉ có những con đường hoa, để thực hiện công cuộc xây dựng NTM với Cuộc vận động xây dựng gia đình “5 không, 3 sạch”, các chị em đã tích cực tham gia giữ gìn vệ sinh môi trường theo phương châm “Sạch nhà - sạch ngõ” gắn với việc làm cụ thể, như: Quét dọn đường thôn, bản, phát quang bụi rậm nơi ngõ xóm; vệ sinh môi trường để nông thôn ngày càng sáng - xanh - sạch - đẹp.

Những năm qua, các cấp Hội Phụ nữ tỉnh Điện Biên đã triển khai nhiều phong trào, hoạt động cụ thể chung tay thực hiện Chương trình xây dựng NTM. Hàng năm, Ban Thường vụ Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh chỉ đạo các cấp hội đăng ký các công trình, mô hình tham gia xây dựng NTM, đô thị văn minh. Trong 3 năm (2018 – 2020), toàn tỉnh có trên 1.500 công trình, mô hình xây dựng NTM, đô thị văn minh được đăng ký thực hiện ở tất cả các cấp Hội Phụ nữ trong tỉnh. Thực hiện Cuộc vận động xây dựng gia đình “5 không, 3 sạch” gắn với Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM, đô thị văn minh, đến hết năm 2020, toàn tỉnh có trên 2.500 gia đình đạt 8 tiêu chí “5 không, 3 sạch”. Đó là một tín hiệu rất tích cực trong việc thực hiện tiêu chí xây dựng NTM với sự đóng góp không nhỏ của các cán bộ, hội viên phụ nữ các cấp.

Có thể nhận thấy, trong các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng NTM có phần công sức không nhỏ của cán bộ, hội viên phụ nữ toàn tỉnh. Sự đóng góp của các cấp Hội Phụ nữ trong xây dựng NTM đã tạo ra nhiều chuyển biến, góp phần tạo nên diện mạo NTM trên mảnh đất Điện Biên anh hùng.

Phạm Quang