Video

Khi người dân trở thành chủ thể giảm nghèo

Thứ Tư, 31/10/2018 09:37 Lượt xem: 7254 In bài viết

ĐBP - Cũng giống như nhiều địa phương khác của huyện Điện Biên Đông, những năm qua xã Pú Nhi đã được thụ hưởng nhiều chương trình, chính sách về giảm nghèo. Thông qua đó, bộ mặt các bản làng vùng cao nơi đây đã có nhiều khởi sắc. Một cách làm hiệu quả đang được các cấp chính quyền và nhân dân ở đây thống nhất cao thực hiện, đó là người dân không chỉ được xem là đối tượng thụ hưởng, mà chính là chủ thể, chủ động quyết định mọi chương trình, dự án xóa đói, giảm nghèo.

Giao quyền quyết định cho chính người dân về kinh phí được hỗ trợ, để đầu tư thứ mình cần; chính quyền và các cơ quan chuyên môn chỉ có trách nhiệm định hướng, giám sát và hỗ trợ về kiến thức, chuyên môn… Đó là cách làm mà huyện Điện Biên Đông đang triển khai để thực hiện các chương trình, dự án giảm nghèo. Trên thực tế, với cách làm này đã cho thấy những kết quả tích cực. Quan trọng nhất là nhận được sự đồng thuận của nhân dân, họ chủ động hơn trong xóa đói giảm nghèo.

Theo ông Bùi Ngọc La, Chủ tịch UBND huyện Điện Biên Đông, do xác định rõ là huyện nghèo được quan tâm đầu tư nên Đảng bộ, chính quyền huyện luôn tận dụng cơ hội để đảm bảo thực hiện hiệu quả các nguồn lực. Đồng thời cũng tập trung khai thác các nguồn lực tại chỗ, để tạo việc làm, chuyển đổi sản xuất, nhằm tăng thu nhập cho nhân dân. Riêng năm 2018 này, huyện được giao hơn 11 tỷ đồng thực hiện tiểu dự án hỗ trợ sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo theo Nghị quyết 30a của Chính phủ; trong đó dành hơn 7 tỷ đồng hỗ trợ mua gần 550 con trâu, bò cho người dân. Đối với Chương trình 135, huyện cũng đã giao cho các cơ quan, đơn vị triển khai 10 công trình, với kinh phí hơn 7 tỷ đồng; hơn 3 tỷ đồng thực hiện các tiểu dự án hỗ trợ sản xuất, nhân rộng mô hình giảm nghèo tại các xã đặc biệt khó khăn.

Theo báo cáo đánh giá của UBND huyện Điện Biên Đông, tốc độ phát triển kinh tế bình quân giai đoạn 2016 – 2018 của huyện ước đạt 74%. Đặc biệt, tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân 5%/năm; đến nay toàn huyện còn gần 60% hộ nghèo. Mục tiêu đề ra là đến năm 2020 con số này sẽ giảm xuống còn 50%. Đây là thách thức không nhỏ với một huyện vùng cao, tuy nhiên sẽ là động lực giúp huyện phấn đấu, khi đã vạch ra được hướng đi cụ thể, rõ ràng.

Tú Trinh - Hải Yến