Video

Hơi ấm biên phòng

Thứ Sáu, 29/09/2017 16:48 Lượt xem: 8985 In bài viết

ĐBP - Sau 5 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 572-CT/QUTW, ngày 5/10/2012 của Quân ủy Trung ương về “Quân đội thực hiện công tác dân tộc trong tình hình mới”, những vùng biên giới ở Điện Biên như dần “thay da đổi thịt”nhờ sự có mặt của màu xanh áo lính.

Địa bàn biên giới tỉnh Điện Biên có hơn 24.000 hộ, với trên 115.500 nhân khẩu, thuộc 16 dân tộc anh em sinh sống. Những năm qua, đời sống của đồng bào các dân tộc thiểu số tuy đã được cải thiện, song vẫn còn nhiều khó khăn, tỷ lệ đói nghèo cao, nhận thức một bộ phận đồng bào còn hạn chế. Trong khi đó, tình hình di dịch cư tự do, xuất cảnh trái phép ra nước ngoài làm thuê và các loại hình tội phạm trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số vẫn còn diễn biến phức tạp. Các thế lực thù địch, phản động đã lợi dụng triệt để vấn đề “dân tộc” và “tôn giáo” để xuyên tạc đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; lợi dụng những khó khăn, bức xúc trong đời sống nhân dân để gây chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc.

Như một cuộc cách mạng trong tình hình mới, chủ trương của cấp trên đã được 17 đồn biên phòng trên tuyến biên giới Điện Biên nhanh chóng bắt tay vào thực hiện. Trước tiên, các đơn vị đã chủ động phối hợp, tham mưu cho cấp ủy, chính quyền 29 xã, thuộc 4 huyện biên giới đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động đồng bào các dân tộc thực hiện tốt đường lối, chủ trương, chính sách dân tộc của Đảng, Nhà nước và địa phương. Những “chiến sĩ quân hàm xanh” đã không quản khó khăn bám sát địa bàn, “đồng cam, cộng khổ”, thực hiện “bốn cùng” với đồng bào để tuyên truyền, phổ biến cho người dân biên giới nắm vững chính sách dân tộc của Đảng, làm cho đồng bào nhận thức đúng đắn sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và những chính sách đồng bào được thụ hưởng.

Từ nhận thức đúng đắn, đồng bào các dân tộc biên giới luôn nêu cao tinh thần cảnh giác, không tin, không nghe theo kẻ xấu di cư tự do, tụ tập đông người gây mất an ninh trật tự...; đồng thời tích cực tham gia các phong trào thi đua ở địa phương. Những điểm sáng về kinh tế, văn hóa, xã hội trên tuyến biên giới ngày một nhiều, đã làm thay đổi diện mạo nghèo đói, lạc hậu xưa kia.

Bám sát phương châm “nghe dân nói, nói dân hiểu, làm dân tin” các đoàn cán bộ, chiến sỹ Bộ đội Biên phòng đã trực tiếp xuống giúp nhân dân phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo bằng cách “cầm tay chỉ việc”. 5 năm qua, có 29 cán bộ nhiều kinh nghiệm đã được điều động tăng cường cho 29 xã biên giới, giữ chức danh Phó Bí thư Đảng ủy xã. Từ đó, tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các địa phương nhiều quyết sách trong xây dựng hệ thống chính trị, định hướng phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo trật tự an toàn xã hội và an ninh biên giới. Hàng nghìn lượt cán bộ, chiến sỹ được cử xuống giúp đỡ nhân dân làm nhà; tu sửa kênh mương; làm đường giao thông; xóa mù chữ; khám bệnh và cấp phát thuốc miễn phí…

Bằng trách nhiệm Đảng và Nhà nước giao phó, tình cảm với nhân dân, những năm qua, lực lượng Bộ đội Biên phòng trên khắp các địa bàn biên giới của Điện Biên không chỉ gắn bó khăng khít với đồng bào dân tộc, mà còn được xem như sợi dây kết nối giữa đồng bào các dân tộc với nhau. Mỗi bước chân, việc làm và tình cảm mà người lính biên phòng in dấu trên khắp các vùng biên giới Điện Biên như một luồng gió, mang hơi ấm của các anh đến với đồng bào các dân tộc thiểu số, khơi thông tư tưởng, nhận thức của họ và “thổi” bùng lên “ngọn lửa” đoàn kết, tinh thần vươn lên làm giàu chính đáng, chung tay xây dựng, bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới quê hương.

Hà Linh

Back To Top