Giá xét nghiệm SARS-CoV-2 với người xuất cảnh được tính thế nào?

15:11 - Thứ Năm, 29/10/2020 Lượt xem: 4620 In bài viết

Bộ Y tế vừa có Công văn số 5834/BYT-KH-TC về hướng dẫn tạm thời việc thanh toán chi phí thực hiện xét nghiệm Covid-19 cho người có nhu cầu xuất cảnh gửi Sở Y tế các tỉnh, thành phố thuộc trung ương; các cơ sở y tế thuộc Bộ Y tế; Y tế các bộ, ngành.

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc vừa phát triển kinh tế, vừa bảo đảm phòng, chống dịch Covid-19, để tạo điều kiện cho người nước ngoài đang làm việc và sinh sống tại Việt Nam, người Việt Nam có yêu cầu được cấp Giấy xác nhận không dương tính với SARS-CoV-2 nhằm mục đích xuất cảnh đi lao động, học tập và công tác ở nước ngoài; Bộ Y tế đã có Công văn 4974/BYT-DP ngày 17-9-2020 về việc xét nghiệm Covid-19 cho người có nhu cầu xuất cảnh.

Trên cơ sở phản ánh của một số đơn vị, địa phương về việc áp dụng mức giá của dịch vụ xét nghiệm Covid-19 trong trường hợp này, trong khi chờ Bộ Y tế và Bộ Tài chính thống nhất ban hành quy định mức giá dịch vụ xét nghiệm Covid-19 tính đủ chi phí, Bộ Y tế đề nghị các đơn vị, địa phương áp dụng mức giá của dịch vụ xét nghiệm Covid-19 theo mức giá của dịch vụ đã được quy định tại Phụ lục đính kèm Thông tư số 14/2019/TT-BYT, ngày 5-7-2019, của Bộ Y tế sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 37/2018/TT-BYT, ngày 30-11-2018, của Bộ Y tế quy định mức tối đa khung giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước và hướng dẫn áp dụng giá, thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh trong một số trường hợp.

Cụ thể, đối với trường hợp xét nghiệm bằng phương pháp Real-time PCR, chi phí tối đa 734.000 đồng/1 mẫu xét nghiệm; với trường hợp thực hiện test nhanh, chi phí tối đa 238.000 đồng/1 mẫu xét nghiệm.

Theo quy định của Luật Khám bệnh, chữa bệnh, Luật giá, Luật Tổ chức chính quyền địa phương, Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định mức giá cụ thể dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế tại các cơ sở y tế của Nhà nước thuộc địa phương quản lý. Bộ Y tế quy định giá với các cơ sở y tế thuộc Bộ Y tế và bộ, ngành thuộc trung ương. Do vậy, Bộ Y tế đề nghị các đơn vị, địa phương căn cứ mức giá của các dịch vụ kỹ thuật xét nghiệm nêu trên đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt để thực hiện thu và thanh toán với người sử dụng dịch vụ theo quy định. Quá trình triển khai, nếu các đơn vị có vướng mắc, đề nghị phản ánh về Bộ Y tế để xem xét, hướng dẫn thực hiện.

P.V (Theo HNM)
Bình luận

Tin khác