Kế hoạch triển khai in mẫu thẻ BHYT mới

09:35 - Thứ Hai, 08/03/2021 Lượt xem: 2711 In bài viết

ĐBP - Ngày 8/2/2021, Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam ban hành Kế hoạch số 349/KH-BHXH triển khai thẻ BHYT theo Quyết định số 1666/QÐ-BHXH ngày 3/12/2020 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam.

Theo đó, Trung tâm Công nghệ thông tin BHXH Việt Nam phải hoàn thiện phần mềm in, cấp thẻ BHYT theo quy định trước ngày 1/3/2021, BHXH các tỉnh, thành phố thực hiện cấp thẻ BHYT theo mẫu mới khi đã sử dụng hết phôi thẻ cũ đã cấp và bố trí nhân lực triển khai ép plastis hoặc thuê ép plastis.

Trước đó, tại Quyết định số 1666/QÐ-BHXH, mẫu thẻ BHYT mới có một số nội dung thay đổi so mẫu cũ đó là:

- Mã số: In 10 ký tự là mã số BHXH (Mẫu cũ là 15 ký tự).

- Ghi nơi cấp, đổi thẻ BHYT (Bỏ địa chỉ ghi theo nơi cư trú tại mẫu cũ).

- Chữ ký: Chức danh, chữ ký quét của Trưởng ban Quản lý Thu - Sổ thẻ hoặc người đứng đầu đơn vị thuộc BHXH Việt Nam được Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam giao ký thừa lệnh (Mẫu cũ do Giám đốc BHXH tỉnh ký).

- Thẻ được ép Plastis sau khi in. Quyết định có hiệu lực thi hành từ ngày 4/4/2021.

Ngoài ra, mặt sau thẻ BHYT hướng dẫn người tham gia BHYT tra cứu thông tin và hạn thẻ BHYT và hướng dẫn giao dịch trên Cổng dịch vụ công, BHXH Việt Nam tại địa chỉ: https://dichvucong.baohiemxahoi.gov.vn...

Trần Thu (BHXH tỉnh)
Bình luận

Tin khác