Hiệu quả mô hình tổ công tác giúp xã ở Tủa Chùa

09:28 - Thứ Tư, 24/02/2021 Lượt xem: 2804 In bài viết

ĐBP - Giai đoạn 2016 - 2020, một số chương trình, dự án có nguồn vốn thuộc các Chương trình MTQG được giao cho UBND cấp xã làm chủ đầu tư hoặc do các xã quyết định đầu tư. Ðể giúp UBND cấp xã hoàn thành tốt nhiệm vụ, sử dụng hiệu quả nguồn vốn đầu tư, UBND huyện Tủa Chùa đã quyết định thành lập Tổ công tác hướng dẫn, hỗ trợ, giúp các xã, thị trấn thực hiện các công trình, dự án, mô hình có nguồn vốn thuộc các Chương trình MTQG. 

Tổ nhóm thợ xã Sính Phình thi công đường nông thôn mới.

Nghị định 161/2016/NÐ-CP về cơ chế đặc thù trong quản lý đầu tư xây dựng có hiệu lực từ tháng 12/2016. Thời gian đầu triển khai Nghị định gặp nhiều khó khăn do các văn bản, thông tư hướng dẫn chưa đầy đủ dẫn đến khâu thực hiện gặp lúng túng. Bên cạnh đó, năng lực của cán bộ cấp xã về quản lý xây dựng còn nhiều hạn chế khiến công tác chuẩn bị đầu tư, triển khai thi công, giám sát, kiểm tra, đôn đốc tiến độ gặp nhiều khó khăn, vướng mắc; công tác nghiệm thu, thanh quyết toán công trình kéo dài… Do đó ảnh hưởng đến tiến độ dự án, giải ngân các nguồn vốn. Trước thực trạng đó, đầu năm 2019, UBND huyện Tủa Chùa đã ban hành Quyết định số 720/QÐ-UBND về việc thành lập tổ công tác giúp xã thực hiện các công trình, dự án, mô hình có nguồn vốn thuộc các Chương trình MTQG giai đoạn 2016 - 2020. UBND huyện đã thành lập 2 tổ công tác, gồm: Tổ 1 có 5 thành viên thuộc các phòng, ban: Kinh tế - Hạ tầng, Dân tộc, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ban Quản lý dự án các công trình giúp về lĩnh vực vốn đầu tư các công trình, dự án; tổ 2 gồm 11 thành viên giúp về lĩnh vực vốn sự nghiệp hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế, mô hình giảm nghèo. Theo quyết định, tổ công tác có trách nhiệm hướng dẫn, hỗ trợ các xã tổ chức thực hiện có hiệu quả các nội dung, nguồn vốn được giao thuộc các chương trình MTQG trong giai đoạn đầu tư công. Chủ động kiểm tra, rà soát, hướng dẫn các xã tổ chức lập, hoàn thiện thủ tục, hồ sơ và quản lý, giám sát, thanh quyết toán các công trình, dự án, nguồn vốn được giao.

Từ ngày 18/4/2019, ông Trần Văn Hiệp, cán bộ Ban Quản lý Dự án các công trình huyện Tủa Chùa được UBND huyện phân công giúp 3 xã: Sính Phình, Trung Thu và Lao Xả Phình trong triển khai thực hiện các công trình, dự án thuộc nguồn vốn các Chương trình MTQG. Ông Trần Văn Hiệp cho biết: Trong hơn 2 năm được phân công giúp xã, tôi đã hỗ trợ, hướng dẫn các xã tổ chức thực hiện 9 dự án (xã Sính Phình 4 dự án, Trung Thu 3 dự án và Lao Xả Phình 2 dự án), trong đó có 8 dự án đường giao thông nông thôn và 1 dự án đầu tư xây dựng nhà văn hóa thôn. Ðến nay, 100% dự án đã hoàn thành và đưa vào sử dụng đúng kế hoạch đề ra, phát huy hiệu quả sau đầu tư. Bên cạnh đó, tôi đã tham mưu cho Ban Quản lý dự án xã, UBND xã hoàn thiện các hồ sơ, thủ tục để thanh quyết toán các công trình, dự án đang vướng mắc của những năm trước. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tại các xã, tôi vừa làm vừa hướng dẫn, bổ sung kiến thức, góp phần nâng cao năng lực về quản lý dự án cho đội ngũ Ban quản lý dự án cấp xã.

Giai đoạn 2019 - 2020, xã Sính Phình triển khai đầu tư xây dựng 4 công trình gồm: 3 công trình đường giao thông và 1 công trình nhà văn hóa thôn bản, với tổng mức đầu tư khoảng 15,5 tỷ đồng.

Ông Sùng A Khày, Chủ tịch UBND xã Sính Phình cho biết: Từ khi được UBND huyện cấp vốn và giao nhiệm vụ chủ đầu tư một số công trình, dự án thuộc Chương trình Mục tiêu quốc gia, nhất là thực hiện theo Nghị định 161/2016/NÐ-CP, UBND xã đã thành lập, kiện toàn Ban Quản lý dự án cấp xã và tổ chức thực hiện theo đúng quy trình. Tuy nhiên, thời gian đầu do trình độ, năng lực cán bộ còn nhiều hạn chế nên quá trình triển khai từ khâu chuẩn bị đầu tư, thi công và thanh quyết toán công trình gặp nhiều khó khăn, vướng mắc. Tuy nhiên, từ tháng 4/2019, UBND huyện phân công cán bộ Ban Quản lý dự án các công trình huyện về giúp xã nên các công trình, dự án giai đoạn 2019 - 2020 được triển khai hiệu quả, đảm bảo tiến độ, chất lượng và phát huy hiệu quả sau đầu tư. Ðiển hình như dự án nâng cấp tuyến đường từ ngã ba C3, thôn Ta Pao đến thôn 1 dài 1,5km có tổng mức đầu tư 4 tỷ đồng. Quá trình triển khai dự án, một số hộ dân đã không đồng thuận hiến đất làm đường, đòi tiền bồi thường mới bàn giao mặt bằng. Tình trạng này kéo dài sẽ ảnh hưởng đến tiến độ dự án, do đó, cán bộ tổ công tác giúp xã đã tham mưu cho Ban quản lý dự án xã phối hợp với chính quyền địa phương, đơn vị thi công đến từng hộ dân, tuyên truyền vận động để người dân hiến đất. Sau nhiều lần gặp gỡ, các hộ dân đã hiểu được tính cấp thiết và lợi ích tuyến đường đối với cuộc sống người dân và đã đồng ý hiến đất, bàn giao mặt bằng để thi công đường. Nhờ đó, tuyến đường đã hoàn thành và đưa vào sử dụng đúng kế hoạch. Bên cạnh đó, quá trình làm việc, cán bộ tổ công tác đã hướng dẫn, cầm tay chỉ việc, bổ sung và nâng cao kiến thức cho cán bộ Ban quản lý dự án xã.

Bài, ảnh: Nhật Phương
Bình luận