Chuyển biến tích cực trong cải cách hành chính

09:42 - Thứ Năm, 05/11/2020 Lượt xem: 2363 In bài viết

ĐBP - Với sự chỉ đạo quyết liệt của UBND tỉnh; việc xây dựng các mô hình, sáng kiến hiệu quả trong thực hiện cải cách hành chính (CCHC) tại các cấp, ngành, đơn vị đã góp phần giảm thời gian, chi phí và công sức của người dân, doanh nghiệp khi thực hiện thủ tục hành chính.

Người dân thực hiện thủ tục hành chính tại bộ phận “Một cửa” huyện Ðiện Biên.

Thực hiện Chương trình tổng thể CCHC Nhà nước giai đoạn 2011 - 2020 ban hành theo Nghị quyết 30c/NQ-CP ngày 8/11/2011 của Chính phủ; Kế hoạch CCHC Nhà nước tỉnh Ðiện Biên giai đoạn 2016-2020, UBND tỉnh đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, điều hành nhằm nâng cao hiệu quả công tác CCHC của tỉnh. Theo đó, UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Nội vụ hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc các sở, ban, ngành, địa phương xây dựng kế hoạch cụ thể và tổ chức thực hiện. Tất cả các sở, ban, ngành và UBND cấp huyện đã ban hành kế hoạch CCHC theo từng năm, bảo đảm đúng nội dung, thời gian quy định. Công tác tuyên truyền được đẩy mạnh, duy trì thường xuyên đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức trong toàn tỉnh. Sở Nội vụ phối hợp các sở, ngành liên quan lựa chọn 3 sở, ngành đầu tư thực hiện “một cửa hiện đại”; tiếp nhận và phối hợp các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức đối với công tác CCHC và việc triển khai cơ chế “một cửa”, một cửa liên thông.

Ông Vũ Minh Hồng, Trưởng phòng Cải cách hành chính (Sở Nội vụ) cho biết: Những chuyển biến trong công tác CCHC đến từ việc UBND tỉnh đã thẳng thắn nhìn nhận, đánh giá đúng những tồn tại, hạn chế, yếu kém trong CCHC tại các cấp, ngành, đơn vị. Từ đó xây dựng nhiều giải pháp phù hợp, cấp thiết nhằm nâng cao hiệu quả CCHC tại các cấp, ngành như: Cải cách thể chế; đơn giản hóa thủ tục hành chính; tăng cường thực hiện theo cơ chế “Một cửa liên thông”; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ; áp dụng công nghệ thông tin, khoa học - kỹ thuật trong CCHC... Ðặc biệt, UBND tỉnh chú trọng việc gắn trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan hành chính đối với kết quả thực hiện CCHC thuộc phạm vi, lĩnh vực phụ trách. Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo CCHC tỉnh về kết quả CCHC liên quan đến lĩnh vực, nhiệm vụ đơn vị mình phụ trách và kết quả CCHC tại đơn vị, địa phương...

Năm 2019, huyện Ðiện Biên xếp thứ 2 trong bảng xếp hạng chỉ số CCHC cấp huyện trên địa bàn tỉnh. Ðến nay, cơ chế “một cửa” đã được thực hiện đồng bộ ở cả cấp huyện và cấp xã. Toàn huyện có 51 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND huyện được tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích. Từ năm 2015 đến hết tháng 6/2020, huyện đã tiếp nhận và xử lý gần 455.000 thủ tục hành chính; không nhận phản ánh, kiến nghị nào của các tổ chức, cá nhân liên quan đến các quy định hành chính. 100% cơ quan, cấp xã được kết nối với hệ thống hồ sơ công việc của huyện. Huyện cũng đang triển khai dự án lắp đặt hệ thống giao ban trực tuyến từ cấp huyện đến các xã và ứng dụng Cổng dịch vụ công trực tuyến trong thực hiện thủ tục hành chính. Về cải cách tổ chức bộ máy hành chính Nhà nước và xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ cũng được huyện Ðiện Biên thực hiện hiệu quả với các đề án sáp nhập một số cơ quan, đơn vị.

Bà Nguyễn Thị Nhung, Phó trưởng Ban Tổ chức và Nội vụ huyện Ðiện Biên cho biết: Một trong những giải pháp được huyện Ðiện Biên triển khai là gắn kết quả công tác CCHC (chấm điểm chỉ số CCHC) với đánh giá, xếp loại, bình xét thi đua, khen thưởng ở các cấp đối với tập thể, cá nhân người đứng đầu, cấp phó và cán bộ, công chức, viên chức liên quan. Ðồng thời hàng năm thực hiện kiểm tra theo chuyên đề, định kỳ, đột xuất công tác CCHC tại các đơn vị thuộc UBND huyện. Trong đó, kiểm tra toàn diện 6 lĩnh vực CCHC, tập trung vào việc thực hiện thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ. Nhờ đó, công tác CCHC được thực hiện thống nhất, hiệu quả từ cấp huyện đến cấp xã. Năm 2020, huyện Ðiện Biên phấn đấu giữ vững vị trí thứ 2 trên bảng xếp chỉ số CCHC cấp huyện.

Cùng với sự chỉ đạo quyết liệt của UBND tỉnh thì những mô hình, sáng kiến, cách làm sáng tạo, hiệu quả là điểm sáng trong công tác CCHC của tỉnh thời gian qua. Trong đó, có 5 sáng kiến được áp dụng rộng rãi trong toàn tỉnh hiện nay. Ðiển hình như sáng kiến “Quy chế quản lý, vận hành, sử dụng và bảo đảm an toàn thông tin mạng truyền số liệu chuyên dùng trên địa bàn tỉnh Ðiện Biên”. Trước đây, mạng truyền số liệu chuyên dùng của các cơ quan Ðảng và Nhà nước tỉnh Ðiện Biên đã được xây dựng và kết nối từ Tỉnh ủy, HÐND, UBND tỉnh đến các sở, ban, ngành; Huyện ủy, HÐND và UBND huyện, thị xã, thành phố. Tuy nhiên, hệ thống mạng chỉ được khai thác và sử dụng riêng lẻ tại từng cơ quan, đơn vị. Sau khi áp dụng “Quy chế quản lý, vận hành, sử dụng và bảo đảm an toàn thông tin mạng truyền số liệu chuyên dùng”, hệ thống mạng truyền số liệu chuyên dùng đã kết nối hệ thống mạng nội bộ (LAN) giữa các ngành, các cấp tạo thành hệ thống mạng diện rộng (WAN) triển khai và liên thông các phần mềm ứng dụng phục vụ công tác điều hành, tác nghiệp của các tổ chức tham gia vào hệ thống. Ðồng thời, thúc đẩy phương thức trao đổi hồ sơ, văn bản điện tử, dữ liệu thông tin trong hoạt động của hệ thống chính trị trên địa bàn tỉnh.

Kết quả tích cực trong CCHC đã góp phần xếp hạng chỉ số CCHC của tỉnh từ năm 2017 đến nay luôn đạt cao hơn điểm trung bình cả nước. Năm 2019, chỉ số CCHC của tỉnh ta xếp thứ 27/63 toàn quốc; chỉ số Hài lòng về sự phục vụ hành chính đạt 8,47/10 điểm, xếp thứ 41/63 tỉnh, thành phố.

Phạm Trung
Bình luận

Tin khác

Back To Top