Hiện đại hóa hành chính để phục vụ nhân dân tốt hơn

09:47 - Thứ Hai, 02/11/2020 Lượt xem: 2244 In bài viết

ĐBP - Cùng với chú trọng kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC); nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, huyện Mường Chà đang từng bước hiện đại hóa nền hành chính để phục vụ nhân dân tốt hơn. Trong đó đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong hoạt động của các cơ quan Nhà nước nhằm nâng cao hiệu quả công tác chỉ đạo, điều hành; góp phần tự động hóa, đơn giản hóa các quy trình giải quyết TTHC.

Cán bộ bộ phận “Một cửa” xã Huổi Lèng (huyện Mường Chà) tiếp nhận TTHC của người dân.

Ông Nguyễn Thành Long, Trưởng phòng Nội vụ huyện Mường Chà cho biết:  Trên cơ sở Kế hoạch số 161 của UBND huyện về ứng dụng CNTT trong hoạt động cơ quan Nhà nước trên địa bàn huyện năm 2020, từ đầu năm đến nay, huyện đã chỉ đạo thực hiện việc ứng dụng CNTT trong quản lý hành chính Nhà nước đạt 100% kế hoạch đề ra. Ðến nay, 100% các cơ quan, phòng, ban, UBND 12 xã, thị trấn trên địa bàn huyện thực hiện nghiêm túc việc triển khai sử dụng phần mềm quản lý văn bản và ứng dụng chữ ký số. Huyện cũng đã triển khai và thực hiện có hiệu quả chữ ký số trong văn bản điện tử; toàn huyện đã có 31 đơn vị được cấp chứng thư số, tổng số chữ ký số cấp cho cán bộ, công chức là 63. Bên cạnh đó, UBND huyện chỉ đạo các đơn vị tích cực đưa những TTHC đang được tiếp nhận tại phòng, ban chuyên môn ra tiếp nhận tại bộ phận “một cửa”. Ðến nay, có 327 TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của huyện; trong đó 100% thủ tục đã được tiếp nhận tại bộ phận “một cửa”, với 25 TTHC được tiếp nhận, giải quyết đạt mức độ 3; 36 TTHC đạt mức độ 4, còn lại đạt mức độ 2 về dịch vụ công trực tuyến. Các xã, thị trấn có 142 TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết, tất cả đều được tiếp nhận và trả kết quả qua bộ phận “một cửa”.

Một trong những hoạt động nổi bật của huyện Mường Chà trong nỗ lực hiện đại hóa nền hành chính là xây dựng và đưa vào sử dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 trong các cơ quan hành chính cấp huyện, cấp xã. Tính đến ngày 1/9/2020, 100% cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện và UBND cấp xã đã áp dụng hệ thống. Qua đó từng bước tạo thói quen làm việc khoa học, nâng cao hiệu quả công việc thông qua việc tuân thủ nghiêm ngặt các quy trình đã xây dựng; lãnh đạo các cơ quan, đơn vị điều hành công việc có hiệu quả hơn nhờ thiết lập cơ chế giải quyết công việc rõ ràng và thống nhất; công chức, viên chức được phân công trách nhiệm rõ ràng trong quá trình xử lý công việc; việc đánh giá năng lực chuyên môn, tinh thần trách nhiệm khách quan hơn; giảm đáng kể hiện tượng gây phiền hà của cán bộ, công chức, viên chức trong quá trình thực hiện công vụ.

Với những nỗ lực trong công tác hiện đại hóa nền hành chính, từ đầu năm đến hết tháng 8, tỷ lệ hồ sơ giải quyết đúng hạn tại cấp huyện và cấp xã trên địa bàn huyện Mường Chà đều đạt 100% với 33.143 hồ sơ hành chính cấp huyện và 3.467 hồ sơ hành chính cấp xã; không để xảy ra bất kỳ khiếu nại, tố cáo nào về giải quyết TTHC.

Ông Nguyễn Thành Long cho biết: Nhằm tạo thuận lợi hơn nữa cho công dân khi đến giao dịch hành chính, UBND huyện đã đề ra mục tiêu đến năm 2025 sẽ thực hiện 60% dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4; được cung cấp trên nhiều phương tiện truy cập khác nhau, bao gồm cả thiết bị di động; 60% dịch vụ được giải quyết qua bưu chính công ích. Thời gian tới, huyện Mường Chà sẽ nâng cấp hệ thống máy vi tính; tăng cường ứng dụng CNTT. Tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền và hướng dẫn các tổ chức, cá nhân thấy được hiệu quả của việc ứng dụng CNTT trong giải quyết thủ tục hành chính mức độ 3, 4 để phối hợp triển khai thực hiện hiệu quả. Một trong những giải pháp quan trọng là quan tâm đào tạo, nâng cao kỹ năng về công nghệ thông tin cho lãnh đạo các cấp, đội ngũ cán bộ, công chức, đặc biệt là công chức cấp xã nhằm đáp ứng yêu cầu về hiện đại hóa hành chính trong tình hình mới.

Bài, ảnh: Thu Hằng
Bình luận

Tin khác

Back To Top