Góp sức xây dựng đội ngũ cán bộ “vừa hồng, vừa chuyên”

10:50 - Thứ Tư, 14/10/2020 Lượt xem: 3645 In bài viết

ĐBP - Là tỉnh vùng cao, biên giới, những năm qua, công tác tổ chức cán bộ được Tỉnh ủy đặc biệt quan tâm và đạt nhiều thành tựu đáng mừng, xây dựng được lớp cán bộ, đảng viên “vừa hồng vừa chuyên”. Ðể có được kết quả đó, Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã phát huy vai trò, làm tốt công tác tham mưu giúp Tỉnh ủy đề ra những chủ trương đúng đắn, từng bước đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, góp phần đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong thời kỳ mới.

Cán bộ bộ phận “Một cửa” phường Tân Thanh (TP. Ðiện Biên Phủ) hướng dẫn người dân giải quyết thủ tục hành chính. Ảnh: Phương Linh

Hiện toàn tỉnh có 45 cơ quan, đơn vị cấp tỉnh (15 cơ quan đảng, đoàn thể; 30 cơ quan, đơn vị khối chính quyền); 328 cơ quan, đơn vị cấp huyện (125 cơ quan đảng, đoàn thể, 151 phòng, ban chuyên môn thuộc khối chính quyền). Những năm qua, Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã và đang làm tốt việc tham mưu giúp Ban Thường vụ Tỉnh ủy tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền các cấp tổ chức thực hiện tốt các văn bản của Trung ương, tỉnh về công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ. Ðặc biệt, công tác quy hoạch, rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ từng bước đi vào nền nếp, đảm bảo quy trình, thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, đảm bảo đồng thuận trong Ðảng và nhân dân. Việc xây dựng đội ngũ cán bộ cơ sở được quan tâm, chất lượng từng bước được nâng lên, đáp ứng vai trò lãnh đạo toàn diện, tuyệt đối ở cơ sở; cán bộ nữ, cán bộ trẻ ngày càng tăng.

Trong năm 2019, Tỉnh ủy chọn cử 44 đồng chí đi học cao cấp lý luận (CCLL) chính trị hệ tập trung (đạt 80% chỉ tiêu giao); cử 6 đồng chí dự tuyển lớp hoàn chỉnh kiến thức để cấp bằng CCLL chính trị; phối hợp mở lớp đào tạo CCLL chính trị tại tỉnh. Ngoài ra, Ban Tổ chức Tỉnh ủy tham mưu cử cán bộ các ban ngành tham gia các lớp bồi dưỡng kiến thức và nghiệp vụ công tác xây dựng Ðảng về tổ chức, kiểm tra, tuyên giáo, dân vận...

Ðến hết năm 2019 đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức toàn tỉnh có 25.944 người (cấp tỉnh 7.759 người, cấp huyện 15.413 người, cấp xã 2.772 người). Giai đoạn 2015 - 2020, Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã phối hợp với các cấp ủy cử đi đào tạo về chuyên môn từ đại học trở lên 3.368 đồng chí (đại học 2.177 đồng chí, thạc sĩ 1.176 đồng chí, tiến sĩ 15 đồng chí). Ðào tạo về lý luận chính trị 5.764 đồng chí; bồi dưỡng nghiệp vụ, quản lý Nhà nước, quản lý kinh tế, quốc phòng - an ninh 85.289 lượt. Qua đào tạo, bồi dưỡng, đội ngũ cán bộ, lãnh đạo, quản lý, công chức, viên chức đã được trang bị, cập nhật những kiến thức, kỹ năng đáp ứng tiêu chuẩn ngạch công chức, chức danh lãnh đạo quản lý, chức danh nghề nghiệp viên chức; đồng thời rèn luyện đạo đức, thái độ thực hiện công vụ, góp phần nâng cao năng lực công tác, chất lượng và hiệu quả làm việc. Ðến nay so với đầu nhiệm kỳ (năm 2015) trình độ chuyên môn của cán bộ, công chức, viên chức từ trung cấp trở lên tăng 5,1%, đại học trở lên tăng 14,7% (trên đại học tăng 2,5%); trình độ lý luận chính trị từ trung cấp trở lên tăng 10%.

Theo thống kê, hiện nay đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý chưa qua đào tạo CCLL chính trị vẫn còn ở mức cao. Trong đó, cán bộ đương chức và trong quy hoạch cấp ủy tỉnh, trưởng, phó sở, ban, ngành, đoàn thể chưa qua đào tạo CCLL chính trị là 31 đồng chí; cán bộ đương chức và trong quy hoạch ủy viên ban thường vụ, phó chủ tịch HÐND, phó chủ tịch UBND trở lên ở cấp huyện là 20 đồng chí; cán bộ quy hoạch chức danh trưởng phòng và tương đương của các sở, ban, ngành cấp tỉnh, cấp ủy viên cấp huyện, trưởng phòng và tương đương ở cấp huyện là 842 đồng chí. Bước vào năm 2020, theo nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng, tỉnh ta đã cử 47 đồng chí đi học CCLL chính trị hệ tập trung; 143 đồng chí học hệ không tập trung. Bồi dưỡng nghiệp vụ tổ chức, kiểm tra, tuyên giáo, dân vận, văn phòng cho 63 đồng chí; bồi dưỡng bí thư cấp ủy huyện 4 đồng chí, phó bí thư cấp ủy huyện 5 đồng chí; hoàn thiện kiến thức CCLL chính trị 7 đồng chí.

Phát huy truyền thống và vai trò của cơ quan tham mưu công tác tổ chức xây dựng Ðảng, Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ có bản lĩnh chính trị vững vàng, nắm chắc chuyên môn nghiệp vụ, từng bước đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Ðặc biệt, với sự nỗ lực trong công tác đào tạo, bồi dưỡng, nhiều cán bộ đã trở thành tấm gương sáng, mạnh dạn đổi mới tư duy, năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, góp phần tích cực vào công cuộc đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở.

Phương Linh
Bình luận

Tin khác