Lan tỏa phong trào thi đua yêu nước ở Sở Tài chính

09:00 - Thứ Tư, 23/09/2020 Lượt xem: 3781 In bài viết

ĐBP - Thời gian qua, các phong trào thi đua yêu nước đã lan tỏa mạnh mẽ trong cán bộ, công chức của Sở Tài chính. Qua đó tạo chuyển biến tích cực trong thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao của đơn vị, góp phần hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

Công chức Sở Tài chính thực hiện nhiệm vụ chuyên môn.

Với tinh thần đoàn kết, dân chủ và đổi mới, kỷ cương và năng động; hàng năm, Sở Tài chính tổ chức đăng ký thi đua với các chỉ tiêu và giải pháp thực hiện cụ thể gắn với nhiệm vụ của cơ quan và từng phòng chuyên môn. Ðồng thời, Sở thường xuyên phát động phong trào thi đua yêu nước đối với cán bộ, công chức cơ quan với chủ đề: Ðoàn kết, sáng tạo, tăng cường trách nhiệm, ý thức chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao chất lượng, hiệu quả trong hoạt động và thực thi công vụ, tạo bước đột phá, quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ, công tác giai đoạn 2016 - 2020 của ngành. Việc tổng kết đánh giá, rút kinh nghiệm, xét chọn danh hiệu thi đua và đề nghị khen thưởng được Sở thực hiện kịp thời, đúng nội dung, đối tượng. Cùng với đó, Sở Tài chính tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức đủ phẩm chất, năng lực và trình độ đáp ứng yêu cầu quản lý tài chính trong tình hình mới; phát động thực hiện phong trào cán bộ, công chức thi đua thực hiện văn hóa công sở với nhiều giải pháp thiết thực, hiệu quả giúp cho cán bộ, công chức và người lao động cơ quan nâng cao nhận thức, nêu cao tinh thần gương mẫu về việc chấp hành quy định nếp sống văn minh.

Thi đua bằng những việc làm cụ thể đã giúp Sở Tài chính thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý tài chính - ngân sách trong những năm qua. Số thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn năm sau cao hơn năm trước (năm 2018 thu 994,7 tỷ đồng, đạt 106,46% dự toán; năm 2019 thực hiện trên 1.033,9 tỷ đồng, đạt 102,41% dự toán; 6 tháng đầu năm 2020 đạt 597,3 tỷ đồng...). Trong điều kiện thu ngân sách còn khó khăn hạn hẹp, thông qua công tác quản lý ngân sách, Sở Tài chính đã chủ động, tích cực tham mưu, đề xuất các giải pháp và tập trung ngân sách thực hiện xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh; thực hiện tiết kiệm, quản lý chặt chẽ chi ngân sách theo đúng quy định của Luật Ngân sách Nhà nước, tạo nguồn lực thực hiện các chương trình, dự án quan trọng và đảm bảo các chính sách an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh. Sở cũng đẩy mạnh cải cách tài chính công, cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng công tác tài chính theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008…

Cùng với việc thực hiện các phong trào thi đua, Sở Tài chính đã tham gia tích cực vào phong trào giảm nghèo và hoạt động an sinh xã hội. Ðược giao là đơn vị đỡ đầu giúp xã Sín Chải, huyện Tủa Chùa trong việc phát triển kinh tế - xã hội, Ðảng ủy, Ban lãnh đạo Sở đã tiến hành khảo sát toàn diện tình hình của xã; họp tổ chức đánh giá những khó khăn của xã, xây dựng kế hoạch công việc cần làm ngay đồng thời thành lập Ban chỉ đạo của ngành giúp xã Sín Chải… Sau nhiều năm thực hiện giúp đỡ, cùng với các nguồn lực khác đã góp phần thay đổi diện mạo xã Sín Chải theo chiều hướng tích cực. Sín Chải đã có đường rải nhựa thông xe từ huyện vào xã cả mùa mưa và mùa khô; trụ sở xã, trạm y tế xã... được đầu tư xây dựng kiên cố khang trang sạch đẹp, các thiết bị văn phòng được trang bị khá đầy đủ... Ðặc biệt qua nhiều năm giúp xã, đơn vị còn nhận đỡ đầu 9 cháu là con em đồng bào các dân tộc trong xã đưa đi đào tạo tại các trường chuyên nghiệp trong và ngoài tỉnh. Hiện nay, các cháu đã tốt nghiệp ra trường trở về công tác, làm việc ở một số sở, ban, ngành tỉnh, phòng chuyên môn của huyện Tủa Chùa và xã Sín Chải, góp phần xây dựng, phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

Với những thành tích đạt được, Sở Tài chính đã vinh dự được tặng thưởng Huân chương Ðộc lập hạng Ba, Cờ thi đua của Chính phủ, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Cờ thi đua cấp tỉnh… Ngoài ra còn có nhiều tập thể, cá nhân thuộc Sở Tài chính vinh dự được nhận Huân chương Lao động các hạng; Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch UBND tỉnh và các cấp tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua, Bằng khen, Giấy khen do có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ được giao.

Bài, ảnh: Diệp Chi
Bình luận

Tin khác