Hướng dẫn xác định rủi ro được hỗ trợ phí bảo hiểm nông nghiệp

09:55 - Thứ Ba, 22/09/2020 Lượt xem: 2411 In bài viết

Bộ NN&PTNT vừa ban hành Thông tư số 09/2020/TT-BNNPTNT hướng dẫn xác nhận thiên tai, dịch bệnh để xác định sự kiện bảo hiểm trong thực hiện chính sách hỗ trợ bảo hiểm nông nghiệp.

Theo đó, hướng dẫn xác định rủi ro (thiên tai, dịch bệnh) - một trong những điều kiện để được hỗ trợ phí bảo hiểm nông nghiệp theo quy định tại Nghị định số 58/2018/NĐ-CP ngày 18-4-2018 về bảo hiểm nông nghiệp như sau:

1. Xác nhận thiên tai để xác định sự kiện bảo hiểm: Sử dụng nội dung về tình hình, diễn biến thiên tai trong báo cáo tổng hợp đợt thiên tai tại Điểm a Khoản 2 Điều 8 Thông tư liên tịch 43/2015/TTLT-BNNPTNT-BKHĐT là căn cứ để xác định sự kiện bảo hiểm.

2. Xác nhận dịch bệnh trên động vật khi chưa đủ điều kiện công bố dịch để xác định sự kiện bảo hiểm:

- Đối với bệnh động vật trên cạn: Căn cứ một trong những báo cáo dịch bệnh động vật quy định tại Khoản 3, 4, 5, 6 Điều 7 Thông tư số 07/2016/TT-BNNPTNT ngày 31-5-2016.

- Đối với bệnh động vật thủy sản: Căn cứ một trong những báo cáo dịch bệnh động vật thủy sản quy định tại Điểm c, d Khoản 1, Khoản 3, 4 Điều 5 Thông tư số 04/2016/TT-BNNPTNT hoặc báo cáo dịch bệnh thủy sản tại Phụ lục I Thông tư số 01/2020/TT-BNNPTNT ngày 16-1-2020.

Tổ chức, cá nhân sản xuất nông nghiệp hoặc doanh nghiệp bảo hiểm sử dụng báo cáo theo quy định trên của cơ quan quản lý chuyên ngành thú y cấp huyện hoặc cấp tỉnh để xác định sự kiện bảo hiểm trong thực hiện chính sách hỗ trợ bảo hiểm nông nghiệp.

Thông tư số 09/2020/TT-BNNPTNT có hiệu lực từ ngày 28-9-2020.

P.V (Theo HNM)
Bình luận

Tin khác