Huyện Điện Biên

Hòa giải cơ sở hoạt động hiệu quả

08:25 - Thứ Hai, 14/09/2020 Lượt xem: 2023 In bài viết

ĐBP - Thời gian qua, công tác hòa giải ở cơ sở luôn được cấp ủy, chính quyền các cấp huyện Điện Biên chú trọng; các tổ hòa giải ở các thôn, bản được củng cố từng bước hoạt động hiệu quả. Qua đó kịp thời giải quyết những mâu thuẫn phát sinh trong cộng đồng dân cư và hạn chế đơn thư khiếu kiện vượt cấp, góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.

Người dân đến làm thủ tục tại bộ phận “Một cửa” UBND xã Thanh Xương.

Việc tranh chấp mốc giới đất giữa gia đình ông bà Tòng Văn Thanh - Tòng Thị Binh với gia đình Tòng Văn Thương - Tòng Thị Minh, cùng trú tại đội 17, xã Thanh Xương xảy ra từ năm 2012. Song vì nhiều lý do mà việc hòa giải ở cơ sở không thành. Đến năm 2019, UBND xã Thanh Xương tiếp tục nhận được đơn đề nghị của hai gia đình. Trước tình hình đó, UBND xã đã thành lập Hội đồng hòa giải, đến cơ sở tìm hiểu tình hình thực tế, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của các gia đình. Trên cơ sở đó phân tích rõ đúng - sai của hai bên, kết quả đã tổ chức hòa giải thành công. Theo đó, hai gia đình thống nhất chia thửa đất đang tranh chấp thành 2 phần sau khi trừ diện tích lưu không hành lang lưới điện; lấy 3 điểm mốc thẳng hàng làm mốc giới giữa hai gia đình.

Đây chỉ là một trong nhiều vụ hòa giải thành công trên địa bàn xã Thanh Xương, góp phần giải quyết mâu thuẫn ngay tại cơ sở, giữ gìn an ninh trật tự địa phương. Ông Nguyễn Văn Phú, công chức Tư pháp xã Thanh Xương cho biết: Hiện nay, toàn xã có 22 tổ hòa giải cơ sở với 150 hòa giải viên. Những hòa giải viên là người có uy tín, hiểu biết về pháp luật gồm: Đại diện ban công tác mặt trận, trưởng thôn, bí thư chi bộ và đại diện các hội, đoàn thể. Hoạt động của các tổ hòa giải ở cơ sở giúp người dân nâng cao nhận thức và hiểu biết pháp luật, gắn kết tình làng nghĩa xóm, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, ổn định an ninh trật tự trên địa bàn. Từ năm 2019 đến nay, các tổ hòa giải cơ sở trên địa bàn xã đã tiếp nhận gần 20 vụ việc (năm 2019 tiếp nhận 16 vụ, đã hòa giải thành công 9 vụ, hòa giải không thành công 7 vụ); từ đầu năm 2020 đến nay đã tiếp nhận 2 vụ.

Theo thống kê của Phòng Tư pháp huyện Điện Biên, toàn huyện hiện có 287 tổ hòa giải cơ sở, với 1.678 hòa giải viên. Xác định vai trò quan trọng của công tác hòa giải ở cơ sở, huyện đã chỉ đạo các xã tiến hành rà soát, củng cố, kiện toàn các tổ hòa giải và đội ngũ hòa giải viên; thực hiện tốt các quy định của Luật Hòa giải ở cơ sở và các văn bản hướng dẫn thi hành. Đặc biệt, chính quyền cơ sở cần tập trung thực hiện Đề án “Nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở giai đoạn 2019 - 2022”. Trước hết là đẩy mạnh công tác tuyên truyền giúp cán bộ, nhân dân hiểu rõ về vai trò, ý nghĩa của công tác hòa giải thông qua nhiều hình thức phong phú như: Tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng; tổ chức hội nghị, tập huấn, phổ biến kiến thức pháp luật; lồng ghép với tuyên truyền văn bản pháp luật khác; thông qua các hội thi hòa giải viên; hoạt động hưởng ứng ngày pháp luật…

Ông Lê Tiến Dũng, Phó phòng Tư pháp huyện Điện Biên cho biết: Từ đầu năm đến nay, toàn huyện đã tiếp nhận 51 vụ việc, trong đó hòa giải thành công 28 vụ việc, hòa giải không thành công 20 vụ việc và 3 vụ việc chưa giải quyết. Các vụ việc chủ yếu liên quan đến vấn đề hôn nhân gia đình, bạo lực gia đình, tranh chấp đường đi, đất đai… Việc hòa giải thành công nhiều tranh chấp, mâu thuẫn phát sinh trong cộng đồng dân cư của các tổ hòa giải cơ sở đã góp phần quan trọng làm giảm các vụ án tranh chấp dân sự, hạn chế khiếu kiện vượt cấp. Khó khăn đối với các tổ hòa giải cơ sở là: Nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật trong nhân dân, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số còn hạn chế nên khi có những tranh chấp liên quan đến đất đai, tài sản thì việc thuyết phục các bên thỏa thuận, thống nhất với nhau rất khó. Thời gian tới, Phòng Tư pháp sẽ tiếp tục tham mưu UBND huyện chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, đồng thời tích cực hướng dẫn, hỗ trợ nghiệp vụ cho các tổ hòa giải cơ sở.

Bài ảnh: Thu Phương
Bình luận

Tin khác

Back To Top