Mặt trận Tổ quốc tỉnh

Ðẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho nhân dân

08:51 - Thứ Tư, 09/09/2020 Lượt xem: 2674 In bài viết

ĐBP - Xác định tuyên truyền, phổ biến pháp luật là nhiệm vụ quan trọng trong công tác vận động nhân dân; những năm qua, Ủy ban MTTQ tỉnh đã triển khai nhiều hoạt động cụ thể, thiết thực nhằm tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, đường lối của Ðảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, nâng cao nhận thức cũng như ý thức chấp hành pháp luật cho nhân dân.

Ông Vàng Trùng Chìa, người có uy tín bản Cổng Trời, xã Sa Lông (huyện Mường Chà) (ngoài cùng bên phải) vận động người dân trong bản tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc, không vi phạm pháp luật.

Trên cơ sở chương trình và kế hoạch hoạt động hàng năm, Ủy ban MTTQ tỉnh đã chủ động xây dựng kế hoạch tuyên truyền, phổ biến pháp luật, hòa giải cơ sở. Bám sát chức năng, nhiệm vụ được giao, phát huy vai trò của các tổ chức thành viên cũng như người có uy tín tiêu biểu tại cơ sở, MTTQ tỉnh lựa chọn nội dung tuyên truyền pháp luật phù hợp với từng nhóm đối tượng, địa bàn, lĩnh vực. Tập trung chủ yếu vào tuyên truyền, phổ biến Hiến pháp năm 2013, Luật MTTQ Việt Nam năm 2015, Luật Hòa giải ở cơ sở, Luật Tín ngưỡng tôn giáo và các luật, pháp lệnh mới ban hành như: Bộ luật Lao động 2019; Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi hành án dân sự... Bên cạnh đó, MTTQ cũng tuyên truyền, phổ biến các quy định pháp luật mà dư luận xã hội quan tâm hoặc cần định hướng, các chính sách dự kiến điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung; tuyên truyền vận động nhân dân tham gia phòng, chống tham nhũng, lãng phí; tích cực tham gia đấu tranh phòng ngừa tội phạm và vi phạm pháp luật.

Bà Hà Thị Thu Hương, Trưởng Ban Dân chủ - Pháp luật (Ủy ban MTTQ tỉnh) chia sẻ: Không chỉ chú trọng vào nội dung, MTTQ tỉnh còn đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho phù hợp với từng nhóm đối tượng. Hàng năm, MTTQ và các tổ chức thành viên đều lồng ghép việc tuyên truyền pháp luật với các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước; vận động các hộ gia đình trên địa bàn đăng ký xây dựng “Gia đình văn hóa”, tích cực tham gia phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”; thành lập mô hình câu lạc bộ pháp luật tại các xã. Ðiển hình như đoàn thanh niên đã thành lập được mô hình câu lạc bộ thanh niên với pháp luật; hội phụ nữ thành lập được câu lạc bộ phụ nữ với pháp luật, phòng chống HIV/AIDS, không sinh con thứ 3… Mặt khác, MTTQ các cấp đẩy mạnh tuyên truyền qua việc vận động nhân dân hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam (9/11); tuyên truyền qua triển khai công tác hòa giải ở cơ sở, qua hoạt động giám sát và phản biện xã hội. Ðáng chú ý, MTTQ còn phát huy vai trò của già làng, trưởng bản, người có uy tín tiêu biểu trong việc giáo dục con cháu, vận động người dân nghiêm túc chấp hành chủ trương, chính sách pháp luật của Ðảng, Nhà nước, không vi phạm pháp luật, xóa bỏ hủ tục, mê tín dị đoan; giải quyết, hòa giải các vụ việc phức tạp ngay từ cơ sở. Ngoài ra, MTTQ tăng cường tuyên truyền, phổ biến pháp luật qua các buổi họp thôn, bản; trên các phương tiện thông tin đại chúng; hệ thống loa phát thanh của huyện, xã... Trong năm 2019, Ủy ban MTTQ tỉnh đã tổ chức 3 buổi tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho hơn 450 người dân các xã: Mường Nhà (huyện Ðiện Biên), Mường Ðăng (huyện Mường Ảng) và Xá Nhè (huyện Tủa Chùa); MTTQ cấp huyện tổ chức tuyên truyền lồng ghép được hàng chục buổi cho hàng nghìn người dân các xã. Trong những ngày tới, Ủy ban MTTQ tỉnh sẽ tiếp tục tổ chức các buổi tuyên truyền pháp luật năm 2020 cho người dân các xã: Pa Thơm (huyện Ðiện Biên), Ẳng Cang (huyện Mường Ảng), Tỏa Tình (huyện Tuần Giáo), Na Sang, Sá Tổng (huyện Mường Chà).

Chú trọng đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho nhân dân bằng nhiều biện pháp cụ thể, thiết thực, MTTQ các cấp trong tỉnh đã góp phần nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật cho cán bộ, đoàn viên, hội viên và quần chúng nhân dân; thực hiện hòa giải ở cơ sở; tham gia xây dựng địa phương đạt chuẩn về tiếp cận pháp luật. Ðồng thời, phát hiện và nhân rộng các mô hình, hình thức tuyên truyền, phổ biến pháp luật hiệu quả để đưa các chủ trương, đường lối của Ðảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến với nhân dân, góp phần vào việc đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.

Bài, ảnh: Huyền Lâm
Bình luận

Tin khác