Nâng cao chất lượng giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân

08:37 - Thứ Tư, 09/09/2020 Lượt xem: 2545 In bài viết

ĐBP - Những năm qua, công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo đã phát huy vai trò lãnh đạo của các cấp ủy đảng, trách nhiệm của chính quyền, sự giám sát của HÐND, Ủy ban MTTQ các cấp. Vì vậy, công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân có chuyển biến tích cực; đã giải quyết được nhiều vụ việc ngay từ khi mới phát sinh, không để xảy ra điểm nóng; không để khiếu nại, tố cáo tụ tập đông người xảy ra và hạn chế tối đa khiếu nại, tố cáo vượt cấp, góp phần đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh. Công tác dự báo, nắm chắc tình hình khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị của công dân trên địa bàn, lĩnh vực quản lý để có kế hoạch tổ chức tiếp dân, đối thoại, tiếp nhận đơn thư được thực hiện tốt. Ðối với những vụ việc phức tạp, UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành chức năng tỉnh phối hợp với UBND các huyện, thị xã, thành phố kiểm tra, rà soát, thống nhất phương án, đề xuất giải pháp giải quyết đảm bảo chặt chẽ, khách quan, đúng quy định của pháp luật, phù hợp với điều kiện thực tế ở địa phương, tính chất từng vụ việc.

Tăng cường công tác quản lý đất đai, khoáng sản, hạn chế đơn thư khiếu nại, tố cáo.  Trong ảnh: Ðoàn giám sát HÐND tỉnh giám sát khai thác cát trên địa bàn xã Noong Hẹt (huyện Ðiện Biên). Ảnh: Thành Đạt

Trong 6 tháng đầu năm, toàn tỉnh đã tiếp nhận 807 đơn, tăng 6,04% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó có 78 đơn khiếu nại, tố cáo (60 đơn đủ điều kiện xử lý). Ðối với việc giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền, đã giải quyết 18/29 vụ đạt 62% (giải quyết bằng quyết định hành chính 15 vụ; giải quyết thông qua hòa giải 3 vụ); còn 11 vụ mới phát sinh đang giải quyết. Kết quả giải quyết, khiếu nại sai 13/15 vụ; khiếu nại có đúng có sai 2/15 vụ. Qua giải quyết tố cáo, kiến nghị xử lý 6 cán bộ, công chức. Hiện nay, tiếp tục giải quyết 18 vụ việc khiếu nại, tố cáo; trong đó: Cấp huyện 11 vụ khiếu nại, 4 vụ tố cáo; cấp sở 1 vụ tố cáo; cấp xã 2 tố cáo. Việc tiếp nhận, xử lý, giải quyết đối với đơn khiếu nại, tố cáo của công dân đã đảm bảo về trình tự, thủ tục và thời hạn giải quyết; chất lượng giải quyết sự việc ngày càng được nâng cao, nhiều vụ việc công dân đã chấm dứt việc tiếp tục khiếu nại, tố cáo sau khi nhận được quyết định giải quyết khiếu nại, văn bản kết luận giải quyết tố cáo lần đầu.

Mặc dù đã có những chuyển biến tích cực song đánh giá khách quan thì công tác quản lý Nhà nước về khiếu nại, tố cáo thời gian qua vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu đặt ra; có một số vụ việc giải quyết còn chậm, chưa thực sự quan tâm đến quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp nên công dân không nhất trí, tiếp tục khiếu nại. Công tác phổ biến, tuyên truyền các quy định pháp luật về khiếu nại, tố cáo chưa được phong phú nên chưa thu hút được đông đảo quần chúng nhân dân tham gia… Trong bối cảnh đang chuẩn bị cho Ðại hội Ðảng bộ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025; cũng như việc triển khai thực hiện các dự án xây dựng hạ tầng trọng điểm, dự báo tình hình khiếu nại, tố cáo và kiến nghị, phản ánh của công dân trong thời gian tới sẽ tiềm ẩn diễn biến phức tạp. Vì vậy, các cơ quan, đơn vị, chính quyền địa phương cần quan tâm hơn nữa công tác tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách của Ðảng và pháp luật có liên quan đến công tác thu hồi đất, bồi thường hỗ trợ, giao đất tái định cư, công tác cán bộ... nhằm hạn chế đến mức thấp nhất việc phát sinh đơn, thư khiếu nại. Ðồng thời, tập trung giải quyết các đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân kịp thời, đảm bảo đúng quyền lợi cho người dân, nhất là liên quan các dự án ảnh hưởng đến đất đai, bồi thường, giải phóng mặt bằng; chế độ chính sách…

Thành Ðạt
Bình luận

Tin khác