Chuyển biến trong cải cách hành chính ở Mường Ảng

08:59 - Thứ Hai, 31/08/2020 Lượt xem: 4652 In bài viết

ĐBP - Tháng 7/2020, UBND tỉnh ban hành Quyết định phê duyệt, công bố kết quả chỉ số cải cách hành chính (CCHC) năm 2019 của các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố. Theo đó, huyện Mường Ảng xếp ở vị trí thứ 4 trong số 10 huyện, thị, thành phố trên địa bàn tỉnh, tăng 4 bậc so với năm 2018. Kết quả này đã thể hiện chuyển biến rõ nét trong công tác CCHC ở Mường Ảng.

Người dân đến giao dịch tại bộ phận “Một cửa” xã Ẳng Cang.

Ông Đào Duy Thạch, Trưởng phòng Nội vụ huyện Mường Ảng cho biết: Có được kết quả này, trên tinh thần các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh, Phòng đã tham mưu UBND huyện chỉ đạo thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ thuộc lĩnh vực CCHC (cải cách thể chế; cải cách thủ tục hành chính; cải cách hành chính công, hiện đại hóa hành chính). Trong đó, ưu tiên đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông”, cải cách tổ chức bộ máy Nhà nước, xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; ứng dụng công nghệ thông tin trong thực hiện giải quyết thủ tục hành chính; sáp nhập các cơ quan, đơn vị theo chỉ đạo, nâng cao năng lực và hiệu quả quản lý, điều hành của các cơ quan, đơn vị; gắn việc CCHC với thực hiện quy chế dân chủ ở cơ quan, đơn vị. Đồng thời, tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu đối với công tác CCHC; thực hiện nghiêm quy tắc ứng xử, đạo đức nghề nghiệp trong quá trình làm việc…

Cùng với sự quyết liệt trong công tác chỉ đạo, điều hành, huyện Mường Ảng đã đẩy mạnh tuyên truyền về CCHC bằng nhiều hình thức: Trên trang thông tin điện tử của huyện; loa truyền thanh; các cơ quan báo chí; tuyên truyền miệng. Ngoài ra, huyện còn lồng ghép tuyên truyền thông qua các hội nghị, cuộc họp… Nội dung tuyên truyền tập trung vào chủ trương của Đảng, Nhà nước, Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương, của tỉnh về công tác CCHC; việc thực hiện cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông”; kết quả CCHC của huyện, xã, thị trấn; gương điển hình tiên tiến trong thực hiện CCHC ở các cơ quan, đơn vị; kết quả đạt được cũng như tồn tại, hạn chế cần khắc phục trong quá trình thực hiện CCHC... Thông qua công tác tuyên truyền, đã đổi mới tư duy của mỗi cán bộ trong quá trình thực hiện nhiệm vụ; đồng thời cũng giúp người dân nắm được các hoạt động, cách thức tiến hành các giao dịch đối với các cơ quan hành chính… từ đó góp phần cùng cơ quan Nhà nước thực hiện thắng lợi công tác CCHC trên địa bàn huyện.

Theo ông Đào Duy Thạch, để công tác CCHC thực sự thiết thực, hiệu quả, huyện đặc biệt quan tâm đến công tác kiểm tra. Trong năm 2019, UBND huyện đã thành lập đoàn và tổ chức kiểm tra đối với 6 xã: Ẳng Nưa, Ẳng Tở, Ngối Cáy, Nặm Lịch, Mường Lạn và thị trấn Mường Ảng. Đồng thời kiểm tra 5 cơ quan chuyên môn thuộc huyện gồm: Phòng Tư pháp, Kinh tế - Hạ tầng, Văn hóa - Thông tin, Giáo dục và Đào tạo, Văn phòng HĐND - UBND; Tài nguyên và Môi trường huyện. Qua kiểm tra, các địa phương, đơn vị đã thực hiện nghiêm các quy định của tỉnh, huyện về công tác CCHC; các hồ sơ, thủ tục hành chính thực hiện theo cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông” được giải quyết phần lớn đúng hạn; các cơ quan, đơn vị cũng đã thực hiện có hiệu quả ứng dụng công nghệ thông tin, triển khai các ứng dụng phần mềm vào quản lý, giải quyết công việc, giao dịch hành chính…

Anh Lường Văn Toàn, người dân bản Bua 2, xã Ẳng Tở chia sẻ: Mỗi lần đến làm hồ sơ, thủ tục hành chính trên xã tôi thấy rất hài lòng, cán bộ cũng gần gũi và thân thiện. Cách đây vài tháng, sau khi vợ tôi sinh con, tôi đến xã làm giấy khai sinh, cán bộ đã nhiệt tình hướng dẫn nên chỉ một lúc là xong.

Có thể thấy, việc triển khai cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông” tại các cơ quan, đơn vị hành chính trên địa bàn huyện Mường Ảng không ngừng được nâng cao, nhất là chất lượng phục vụ; đáp ứng nhu cầu của các tổ chức, cá nhân khi đến giao dịch. Bên cạnh đó, việc đầu tư, ứng dụng công nghệ thông tin vào thực hiện nhiệm vụ tại các cơ quan hành chính Nhà nước cũng được chú trọng và từng bước nâng cao cả về số lượng, chất lượng… điều này đã góp phần cải thiện chỉ số CCHC của huyện Mường Ảng trên bảng xếp hạng của tỉnh từ vị trí thứ 8 (năm 2018) lên vị trí thứ 4 (năm 2019).

Bài, ảnh: Quang Long
Bình luận

Tin khác