Ông Quàng Văn Tấng, Nguyên bí thư Huyện ủy Tuần Giáo, giai đoạn 2004 - 2010

Kinh tế - xã hội địa phương phát triển tích cực

08:48 - Thứ Sáu, 31/07/2020 Lượt xem: 936 In bài viết

Là Bí thư Huyện ủy Tuần Giáo từ năm 2004 - 2010, tôi chứng kiến chặng đường gian khó và nỗ lực của cán bộ và nhân dân các dân tộc trên địa bàn huyện trong phát triển KT - XH. Sau khi nghỉ hưu tôi vẫn luôn quan tâm, theo dõi tình hình phát triển của huyện nhà.

Ông Quàng Văn Tấng (bên trái) theo dõi tình hình phát triển kinh tế - xã hội địa phương qua báo chí.

Là huyện thuần nông, trước đây Tuần Giáo được coi là địa bàn nhiều khó khăn, thiếu thốn về cơ sở vật chất, hệ thống điện - đường - trường - trạm thiếu và yếu, đời sống người dân còn rất nhiều khó khăn. Song cấp ủy, chính quyền và nhân dân các dân tộc huyện Tuần Giáo đã đoàn kết vượt qua mọi thách thức, thực hiện hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu, kế hoạch phát triển KT - XH; tốc độ GDP năm sau cao hơn năm trước; tổng sản lượng lương thực hàng năm đều tăng, giữ ổn định vùng chuyên canh cây đậu tương, ngô tại 3 xã: Pú Nhung, Ta Ma, Phình Sáng; vùng chuyên canh cây thảo quả ở Tênh Phông; phát triển cây cao su, cây cà phê. An ninh lương thực được đảm bảo và một phần trở thành hàng hóa bán ra thị trường. Diện mạo đô thị, nhiều vùng nông thôn ngày càng có nhiều thay đổi; đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân được cải thiện kéo theo đó là hoạt động thương mại, dịch vụ phát triển, đảm bảo phục vụ nhiệm vụ chính trị và yêu cầu phát triển sản xuất, kinh doanh, nhu cầu người dân. Các mặt văn hóa, xã hội có nhiều chuyển biến tích cực, cơ sở vật chất phục vụ phát triển giáo dục, y tế, hoạt động thể thao, văn hóa, truyền thanh - truyền hình được đầu tư... Ðó là kết quả của sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của Ðảng bộ, chính quyền, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và nhân dân Tuần Giáo. Tôi tin tưởng rằng đây sẽ là động lực để Tuần Giáo tiếp tục ra sức thi đua lao động, sản xuất, phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển KT - XH trong những chặng đường tiếp theo.

Mai Phương (ghi)
Bình luận

Tin khác

Back To Top