Cần sớm giải quyết tranh chấp đất giữa Chua Lú và Nong Luông

08:57 - Thứ Năm, 25/06/2020 Lượt xem: 5122 In bài viết

ĐBP - Nhiều năm nay, tại khu vực giáp ranh đất sản xuất của người dân bản Chua Lú, xã Pú Nhung với bản Nong Luông, xã Rạng Ðông (huyện Tuần Giáo) đã xảy ra tranh chấp. Nhiều lần chính quyền từ cấp xã đến cấp huyện tiến hành giải quyết tranh chấp nhưng vẫn chưa thành.

Khu vực đất tranh chấp giữa 2 bản Chua Lú và Nong Luông.

Ðã 3 năm nay, nhiều hộ dân nằm trong khu vực tranh chấp đất đai ở bản Chua Lú và bản Nong Luông phải tạm dừng canh tác hoa màu do yêu cầu của chính quyền địa phương. Ðất bỏ hoang đã ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống của bà con.

Ông Ly Dũng Khá, bản Chua Lú, xã Pú Nhung cho biết: “Gia đình tôi có hơn 10.000m2 đất trồng hoa màu, song từ tháng 4/2017 đã phải tạm dừng canh tác do đất nằm trong diện tích tranh chấp với người dân ở bản Nong Luông. Kinh tế phụ thuộc chủ yếu vào nông nghiệp, không có đất sản xuất đã ảnh hưởng đến cuộc sống, gia đình mong muốn sớm giải quyết vấn đề tranh chấp đất đai giữa các hộ dân”.

Theo sơ đồ hiện trạng khu đất theo mốc chỉ giới xã Rạng Ðông, toàn bộ diện tích đất của ông Ly Dũng Khá nằm trong diện tích đất của ông Xìn Văn Dương (hơn 5.300m2) và Cà Văn Hốm (hơn 4.900m2) ở bản Nong Luông. Hiện nay có 7 hộ ở bản Chua Lú có đất tranh chấp với 12 hộ dân bản Nong Luông. Vấn đề tranh chấp đất đai giữa 2 bản của 2 xã Pú Nhung và Rạng Ðông đã kéo dài nhiều năm. Xảy ra tranh chấp, nhiều cây trồng của nhân dân bản Chua Lú tại khu vực tranh chấp bị phá hoại, ảnh hưởng đến đời sống người dân và tình hình an ninh trật tự địa phương. Ðã không ít lần đoàn công tác của UBND huyện Tuần Giáo và 2 xã tổ chức đi thực địa, xác định địa giới hành chính (ÐGHC) khu vực tranh chấp giữa 2 xã Pú Nhung và Rạng Ðông. Sau đó đã có kết luận một số hộ dân bản Nong Luông xâm canh đất của dân bản Chua Lú (khoảng 3ha) và yêu cầu trả lại đất xâm canh. Dù vậy, dân bản Nong Luông không nhất trí với ÐGHC đã xác định. Năm 2017, đoàn công tác của huyện có ông Trần Mạnh Thắng (Phó Trưởng phòng Nội vụ) và ông Lò Văn Quân (Phó Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường) cùng với chính quyền 2 xã và người dân 2 bản đã tới thực địa để tiếp tục giải quyết nhưng không xác định được ÐGHC tại thực địa. Do đó đã yêu cầu người dân tạm dừng canh tác trên diện tích đất đang tranh chấp.

Ông Nguyễn Văn Bách, Giám đốc Trung tâm Quản lý đất đai huyện Tuần Giáo cho biết: Thực hiện dự án Hoàn thiện, hiện đại hóa hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính và xây dựng cơ sở dữ liệu về địa giới hành chính, giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn tỉnh, cuối năm 2017 đơn vị tư vấn phối hợp cùng các cơ quan chức năng của huyện, chính quyền, nhân dân 2 bản tới thực địa để xác định ÐGHC khu vực tranh chấp. Kết luận không đồng nhất với kết quả của đoàn công tác huyện đã xác định trước đó mà xác định địa giới hành chính thuộc về xã Rạng Ðông.

Trước thực trạng trên, UBND huyện Tuần Giáo đưa ra 3 phương án giải quyết tranh chấp đất giữa bản Chua Lú và Nong Luông. Phương án 1 là: Căn cứ nguồn gốc đất, địa giới hành chính để thống nhất cho hài hòa theo ý kiến của dân. Phương án 2: Nếu nhân dân không thống nhất được thì chia cho 2 bên theo tỷ lệ phù hợp với địa hình, số hộ trực tiếp tranh chấp. Phương án 3: Thu hồi giao cho xã Rạng Ðông để trồng, phát triển rừng, xã Pú Nhung xem xét bố trí bù đất sản xuất cho dân. Khi đường ÐGHC giữa 2 xã Pú Nhung và Rạng Ðông ở khu vực tranh chấp đất đai đã được xác định cụ thể, rõ ràng thì dân bản Nong Luống lại đòi lại, không những thế diện tích tranh chấp mở rộng hơn. Trong khi đó, khu vực đất tranh chấp là đất nương nhiều năm, khó có thể tái sinh rừng, còn xã Pú Nhung không có quỹ đất bố trí bù cho dân để trả phần đất đang tranh chấp cho xã Rạng Ðông nên chưa thể thống nhất được 1 trong 3 phương án theo kế hoạch của huyện.

Do đất đang tranh chấp thuộc ÐGHC xã Rạng Ðông, UBND xã Rạng Ðông chủ trì hòa giải tranh chấp đất đai giữa các hộ. Hội đồng hòa giải tranh chấp đất đai xã Rạng Ðông thực hiện hòa giải cho 8 cặp hộ đang tranh chấp. Tuy nhiên, quá trình hòa giải đều không thành. Nguyên nhân là những hộ dân bản Chua Lú đưa ra giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được cấp năm 2000 theo chương trình kê khai, còn những hộ dân phía bản Nong Luông đưa ra giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được cấp năm 2001 theo Quyết định 520 của UBND tỉnh Lai Châu (cũ). Bởi vậy, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Văn phòng Ðăng ký quyền sử dụng đất, UBND xã Rạng Ðông và UBND xã Pú Nhung đã củng cố hồ sơ, hướng dẫn các hộ dân 2 bên đến Tòa án nhân dân huyện để giải quyết theo Khoản 1, Ðiều 203 Luật Ðất đai năm 2013.

Vấn đề tranh chấp đất đai giữa bản Chua Lú và bản Nong Luông đã kéo dài nhiều năm, ảnh hưởng đến đời sống cũng như tư tưởng của người dân 2 bản. UBND huyện Tuần Giáo, các cơ quan chức năng của huyện cần sớm có phương án giải quyết dứt điểm việc tranh chấp trên cơ sở tuân thủ các quy định pháp luật, đảm bảo đúng thủ tục, dân chủ, khách quan, hài hòa lợi ích của người dân.

Ðức Cường
Bình luận