Khẩn trương hỗ trợ các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19

09:20 - Thứ Sáu, 15/05/2020 Lượt xem: 5539 In bài viết

ĐBP - Thực hiện Nghị quyết số 42/NQ-CP, ngày 9/4/2020 của Chính phủ về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do dịch Covid-19 (sau đây gọi tắt là Nghị quyết 42); Quyết định số 15/2020/QÐ-TTg, ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19, hiện nay huyện Tủa Chùa đã rà soát, lập danh sách các đối tượng được thụ hưởng chính sách trình UBND tỉnh cấp kinh phí để sớm chi trả cho người dân.

Ngày 3/5/2020, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 42/NQ-CP và Quyết định số 15/2020/QÐ-TTg với mục tiêu: Triển khai thực hiện đúng, đủ, kịp thời việc hỗ trợ người dân gặp khó khăn do dịch Covid-19. Trong đó, nhóm đối tượng người có công với cách mạng, người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo và đối tượng bảo trợ xã hội phải được rà soát, lập danh sách, thẩm định, trình phê duyệt trước ngày 5/5/2020. Theo đó, UBND huyện Tủa Chùa đã xây dựng kế hoạch và ban hành các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo các cơ quan liên quan, UBND các xã, thị trấn trên địa bàn tổ chức triển khai thực hiện. Ðồng thời chỉ đạo cấp ủy, chính quyền các xã, thị trấn và các cơ quan, tổ chức đoàn thể đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến sâu rộng chính sách hỗ trợ của Nhà nước; tập trung hướng dẫn người dân, các tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn quy trình, thủ tục lập hồ sơ để được hỗ trợ theo quy định.

Ông Nguyễn Duy Hiệu, Trưởng phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Tủa Chùa cho biết: Ðến nay, huyện Tủa Chùa đã hoàn thành công tác rà soát, lập danh sách đề nghị UBND tỉnh phê duyệt hỗ trợ cho 3 nhóm đối tượng ưu tiên, gồm: Người có công với cách mạng; đối tượng bảo trợ xã hội; người dân thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo với tổng kinh phí đề nghị trên 28,6 tỷ đồng. UBND huyện đang chỉ đạo quyết liệt các phòng chuyên môn, UBND các xã, thị trấn, tổ chức đoàn thể huyện tập trung rà soát, lập danh sách, hồ sơ để tiếp tục triển khai hỗ trợ cho các nhóm đối tượng còn lại (người lao động, hộ kinh doanh, doanh nghiệp...) Ðể chính sách hỗ trợ người dân được triển khai hiệu quả, minh bạch, đúng đối đối tượng, UBND huyện yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan phải thực hiện nghiêm quy trình, thời gian. Cùng với đó tăng cường công tác kiểm tra, tự kiểm tra, giám sát tiến độ, kết quả thực hiện nhiệm vụ; kịp thời phát hiện, xử lý các vướng mắc phát sinh.

Công tác rà soát, lập danh sách đối tượng được huyện Tủa Chùa triển khai tại từng khu dân cư để đảm bảo yếu tố khách quan, minh bạch, chính xác, không bỏ sót đối tượng. Ðặc biệt đối với những trường hợp thuộc diện được hưởng từ 2 - 3 chế độ phải sàng lọc, lựa chọn chế độ có mức hỗ trợ cao nhất để đưa vào danh sách. Ðơn cử, nhiều trường hợp vừa thuộc đối tượng bảo trợ xã hội vừa là hộ nghèo thì lập danh sách hưởng chế độ cao nhất là bảo trợ xã hội.

Chị Quàng Thị Hường, cán bộ phụ trách lĩnh vực lao động - thương binh và xã hội xã Mường Báng cho biết: UBND xã đã thành lập tổ công tác để thực hiện công tác rà soát, lập danh sách các đối tượng được thụ hưởng chính sách hỗ trợ của Nhà nước. Ðối với người có công và bảo trợ xã hội, tổ công tác rà soát trên danh sách của UBND xã cung cấp sau đó đối chiếu tại từng thôn, bản. Ðối tượng là hộ nghèo, hộ cận nghèo, tổ công tác tổ chức rà soát theo từng thôn dựa trên kết quả rà soát hộ nghèo, cận nghèo năm 2019 và bổ sung, cắt giảm đối với các hộ có nhân khẩu thay đổi. Khâu cuối cùng là rà soát chéo các đối tượng đã được lập danh sách sơ bộ để sàng lọc, lựa chọn và loại bỏ những trường hợp được hưởng từ 2 chế độ trở lên. Hiện nay, xã Mường Báng hoàn thành và đã được UBND huyện Tủa Chùa phê duyệt danh sách đề nghị hỗ trợ. Theo đó, nhóm đối tượng ưu tiên, xã Mường Báng có 1.745 người được nhận hỗ trợ với tổng kinh phí trên 2 tỷ đồng.

Xã Sính Phình là một trong những xã có số đối tượng được hưởng hỗ trợ lớn nhất huyện Tủa Chùa. Theo danh sách phê duyệt của UBND huyện, xã Sính Phình có 4.815 người với tổng kinh phí hỗ trợ 3,71 tỷ đồng. Ông Sùng A Khày, Chủ tịch UBND xã Sính Phình cho biết: Công tác rà soát, lập danh sách các đối tượng được nhận hỗ trợ trên địa bàn xã đã diễn ra công khai, minh bạch, chính xác với sự giám sát của nhân dân.

Nhật Phương
Bình luận

Tin khác