Ðoàn kết xây dựng Ðiện Biên phát triển

10:00 - Thứ Tư, 06/05/2020 Lượt xem: 5850 In bài viết

ĐBP - Là tỉnh biên giới còn nhiều khó khăn, song dưới sự lãnh đạo của Ðảng và trực tiếp là sự giúp sức đắc lực của Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) trong việc củng cố, xây dựng khối kết đoàn; 19 dân tộc anh em quần tụ sinh sống trên địa bàn tỉnh chung sức đồng lòng xây dựng Ðiện Biên ngày càng phát triển. Năm 2020 - năm cuối thực hiện Nghị quyết Ðại hội XII của Ðảng, Nghị quyết Ðại hội lần thứ XIII của Ðảng bộ tỉnh cũng là năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị chuyên đề 2020 “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Ðảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Phát huy vai trò của tổ chức liên minh chính trị, liên hiệp tự nguyện, MTTQ tỉnh tiếp tục củng cố và tăng cường khối đại đoàn kết các dân tộc trên địa bàn.

MTTQ các cấp trong tỉnh tích cực tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân tin tưởng vào chủ trương, đường lối của Ðảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, tăng cường sự đồng thuận xã hội; thực hiện chính sách đại đoàn kết dân tộc. Tập trung tuyên truyền, phổ biến thực hiện các chỉ thị của Bộ Chính trị gắn với các nghị quyết Trung ương, của tỉnh. Ủy ban MTTQ các cấp trong tỉnh và các tổ chức thành viên đã chủ động, tích cực đề xuất với cấp ủy, phối hợp với chính quyền quan tâm, chăm lo cho đồng bào các dân tộc, tôn giáo; tăng cường gặp gỡ, tiếp xúc, động viên, lắng nghe và kịp thời giải quyết nhiều đề xuất, nguyện vọng chính đáng của đồng bào các dân tộc, tôn giáo; vận động thực hiện tốt quan điểm của Ðảng, Nhà nước “bình đẳng, đoàn kết, tôn trọng, giúp nhau cùng phát triển” trong đồng bào các dân tộc và đường hướng “sống tốt đời, đẹp đạo” trong cộng đồng tôn giáo. Cùng với đó, MTTQ các cấp thực hiện có hiệu quả Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư. Ðây là đợt sinh hoạt cộng đồng rộng lớn, sâu sắc và ý nghĩa; là “cầu nối” giữa nhân dân với Ðảng, chính quyền. Năm 2019, 100% khu dân cư trong tỉnh tổ chức ngày hội. Ðặc biệt ngày hội có sự tham gia của các đồng chí lãnh đạo cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ các cấp. Các đồng chí trực tiếp gặp gỡ, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, cùng sinh hoạt với nhân dân, qua đó góp phần tăng cường xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Từ năm 2019 đến nay, MTTQ các cấp trong tỉnh tập trung tuyên truyền Chỉ thị 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Ðại hội Ðại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Ðảng. Tuyên truyền về các chương trình, dự án, như: Dự án Ðường 60m và Hạ tầng kỹ thuật khung khu trung tâm hành chính tỉnh; Dự án Cải tạo, nâng cấp Cảng Hàng không Ðiện Biên; Ðề án Sắp xếp, sáp nhập thôn, bản, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh; triển khai làm nhà cho hộ nghèo huyện Mường Nhé từ nguồn xã hội hóa… nhờ đó tạo được sự đồng thuận, ủng hộ trong nhân dân. MTTQ tuyên truyền, triển khai thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị chuyên đề 2020 gắn với thực hiện các nhiệm vụ chính trị, tập trung vào một số nội dung: MTTQ các cấp phát huy vai trò là trung tâm của khối đại đoàn kết trên địa bàn tỉnh, chú trọng đa dạng hóa các hình thức vận động, tập hợp nhân dân theo hướng ngày càng đổi mới, đi vào chiều sâu với nhiều hoạt động thiết thực, hướng về cơ sở. Khích lệ, động viên từng gia đình, dòng họ, khu dân cư tăng cường phát huy tình làng nghĩa xóm, đồng thuận với chủ trương, đường lối của Ðảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; chủ động đấu tranh ngăn chặn, phản bác các luận điệu sai trái, xuyên tạc, bôi nhọ khối đại đoàn kết của các thế lực thù địch trên lĩnh vực tư tưởng - văn hóa và thông tin xấu, độc trên internet; nâng cao chất lượng và hiệu quả tổ chức Ngày hội Ðại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư. Phối hợp với Ban chỉ đạo 160 tổ chức công tác nắm tình hình, tuyên truyền nhân dân không tin, không tham gia các tà đạo Giê Sùa, Bà Cô Dợ…

Ông Lò Văn Mừng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh cho biết: Hướng về khu dân cư với nhiều cách làm sáng tạo, bám sát nhiệm vụ chính trị của đất nước, của tỉnh; MTTQ các cấp trong tỉnh cùng với cấp ủy, chính quyền huy động tiềm năng, tinh thần tự nguyện tham gia của các tầng lớp nhân dân, đoàn viên, hội viên, khắc phục khó khăn đóng góp các nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội. Các phong trào, cuộc vận động do MTTQ phát động, triển khai trong thời gian qua nhận được sự đồng tình ủng hộ, tham gia tích cực từ phía các tầng lớp nhân dân. Như Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; mô hình “Bản làng bình yên”; “Khu dân cư tự quản bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu”; “Gia đình, dòng họ, khu dân cư không ma túy”… Dấu ấn để lại qua các phong trào, hoạt động của MTTQ các cấp được cấp ủy, chính quyền các cấp trong tỉnh ghi nhận, đánh giá cao và đã góp phần tích cực trong việc thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển. Nhờ hoạt động tích cực của MTTQ các cấp trong tỉnh đã góp phần giúp nhân dân hiểu rõ mục đích, ý nghĩa xây dựng nông thôn mới; chủ động, tự giác đóng góp công sức, tiền của, hiến đất để xây dựng đường liên thôn, bản các công trình giao thông, thủy lợi, nhà văn hóa thôn, bản; nâng tổng số xã đạt và cơ bản đạt chuẩn nông thôn mới toàn tỉnh lên 33 xã.

Với tinh thần “đoàn kết, dân chủ, đổi mới, đồng thuận và phát triển”, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc thực hiện thắng lợi các nghị quyết của Ðảng và mục tiêu kinh tế - xã hội của tỉnh; nhất là trong thực hiện Chỉ thị số 05 chuyên đề 2020. Ủy ban MTTQ các cấp trong tỉnh và các tổ chức thành viên tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động; đa dạng các hình thức tuyên truyền, vận động, tập hợp để xây dựng và củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Từ đó tăng cường đồng thuận, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, giữ vững ổn định chính trị, thúc đẩy kinh tế - xã hội của tỉnh ngày càng phát triển.

Gia Kiệt
Bình luận

Tin khác