Tuyên truyền mở rộng đối tượng tham gia BHXH, BHYT

09:59 - Thứ Hai, 04/05/2020 Lượt xem: 6440 In bài viết

ĐBP - Thực hiện chương trình phối hợp với cơ quan Bảo hiểm Xã hội (BHXH) tỉnh, năm qua, Liên đoàn Lao động (LÐLÐ) tỉnh đã chủ động chỉ đạo công đoàn các cấp, phối hợp với các cơ quan cùng cấp đẩy mạnh tuyên truyền, vận động cán bộ, công nhân, viên chức, người lao động (CNVCNLÐ) tham gia BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT). Từ đó, góp phần vào công tác phát triển, mở rộng đối tượng tham gia BHYT, BHTN trên địa bàn toàn tỉnh.

Người dân đến giải quyết thủ tục hành chính tại BHXH huyện Mường Ảng.

Bà Lầu Thị Thanh Hương, Phó Chủ tịch Thường trực LÐLÐ tỉnh cho biết: Triển khai chương trình phối hợp giữa BHXH tỉnh và LÐLÐ tỉnh trong việc thực hiện chính sách pháp luật BHXH, BHYT, BHTN, hai ngành đã chủ động xây dựng kế hoạch, đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn thực hiện pháp luật lao động đến các đơn vị sử dụng lao động, CNVCNLÐ và người dân trong toàn tỉnh. Trong đó tập trung tuyên truyền Nghị quyết số 21-NQ/TW của Bộ Chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Ðảng đối với công tác BHXH, BHYT giai đoạn 2012 - 2020”; Ðề án thực hiện lộ trình tiến tới BHYT toàn dân giai đoạn 2012 - 2015 và 2020; các vấn đề liên quan đến cải cách chính sách BHXH; thay đổi mức hưởng BHYT và việc tăng mức đóng BHXH, BHYT, BHTN, bảo hiểm tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp kể từ ngày 1/7/2018… Cùng với đó, LÐLÐ tỉnh chỉ đạo, hướng dẫn các cấp công đoàn tuyên truyền Nghị quyết số 05/2019/NQ-HÐTP ngày 15/8/2019 của Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao hướng dẫn áp dụng Ðiều 214 về tội gian lận BHXH, BHYT, BHTN, Ðiều 215 về tội gian lận BHYT và Ðiều 216 về tội trốn đóng BHXH, BHYT, BHTN cho người lao động của Bộ luật Hình sự...

Trên tinh thần các văn bản hướng dẫn và chỉ đạo của LÐLÐ tỉnh, công đoàn các cấp đã đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật BHXH, BHYT, BHTN dưới nhiều hình thức đa dạng như: Thông qua các kỳ hội nghị, hội thảo, các lớp tập huấn, in tờ rơi, tờ gấp; treo băng rôn, khẩu hiệu, tranh ảnh, loa phát thanh, đăng tải tin, bài trên các ấn phẩm báo chí. Từ năm 2019 đến nay, công đoàn các cấp trong tỉnh tổ chức 15 lớp tập huấn nghiệp vụ công đoàn, lồng ghép tuyên truyền về chế độ chính sách pháp luật cho nhiều lượt cán bộ công đoàn, đoàn viên, CNVCNLÐ tham gia. Bên cạnh đó, các cấp công đoàn cũng thực hiện tốt công tác tư vấn cho CNVCNLÐ về các nội dung liên quan đến chế độ BHXH, BHYT, BHTN, trợ cấp thôi việc giúp đoàn viên, từ đó giúp họ hiểu rõ quyền lợi, trách nhiệm của tập thể và cá nhân trong việc thực hiện các quy định của Nhà nước.

Những năm gần đây, huyện Mường Ảng là một trong những địa phương thực hiện có hiệu quả việc mở rộng đối tượng tham gia BHXH, BHYT. Từ năm 2019 đến nay, toàn huyện đã phát triển mới hơn 300 người tham gia BHXH tự nguyện, gần 150 người tham gia BHYT hộ gia đình; nâng số người tham gia BHXH, BHYT toàn huyện lên gần 50.000 người. Ðể đạt được kết quả đó, BHXH huyện đã làm tốt công tác phối hợp với tổ chức công đoàn huyện, đẩy mạnh tuyên truyền chế độ, chính sách BHXH, BHYT, BHTN đến CNVCNLÐ.

Ông Lù Văn Lưu, Phó Giám đốc BHXH huyện Mường Ảng cho biết: Với đặc thù của huyện vùng cao, đời sống cán bộ, người dân còn khó khăn, do đó chúng tôi xác định tuyên tuyền là công việc hết sức quan trọng để mở rộng đối tượng tham gia hệ thống BHXH, BHYT. Ngoài tuyên truyền trên loa phát thanh, treo băng rôn, khẩu hiệu… thì BHXH huyện còn tổ chức nhiều buổi tuyên truyền trực tiếp tại các hội nghị. Riêng từ năm 2019 đến nay, BHXH huyện đã phối hợp tổ chức hơn 30 hội nghị đối thoại trực tiếp với gần 1.500 người tham gia. Ðể việc tuyên truyền đạt hiệu quả, mỗi buổi tuyên truyền, chúng tôi đều mời đại diện tổ chức công đoàn huyện tham gia, kể cả các hội nghị thực hiện chính sách BHXH, BHYT, BHTN tại cơ sở. Bằng các hình thức đó, ý thức, trách nhiệm của cán bộ, người lao động, người sử dụng lao động được nâng lên.

Cũng như huyện Mường Ảng, hoạt động phối hợp tuyên truyền giữa BHXH và công đoàn các cấp thời gian qua đã góp phần nâng cao nhận thức, hiểu biết của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong việc thực hiện chính sách pháp luật BHYT, BHXH, BHTN. Ðặc biệt, đã góp phần quan trọng vào công tác phát triển, mở rộng đối tượng tham gia trên địa bàn toàn tỉnh. Ðến nay, tổng số đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN toàn tỉnh là gần 600.000 người, tăng hơn 2,1% so với cùng kỳ năm 2018. Trong đó, số người tham gia BHXH tự nguyện gần 6.000 người, vượt 146% so với cùng kỳ năm 2018.

Bài, ảnh: Quang Long
Bình luận