Xây dựng khối đại đoàn kết các dân tộc khu vực biên giới

10:43 - Thứ Tư, 29/04/2020 Lượt xem: 5777 In bài viết

ĐBP - Là huyện vùng cao, biên giới, những năm qua, với vai trò tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) các cấp huyện Mường Nhé đã đẩy mạnh việc tuyên truyền, khơi gợi tinh thần đoàn kết, gắn bó cộng đồng các dân tộc trong bảo vệ vững chắc từng tấc đất thiêng liêng của Tổ quốc, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống nhân dân; xây dựng và củng cố hệ thống chính trị vững mạnh ngay từ cơ sở.

Ông Thào A Dế, Phó Chủ tịch UBND huyện Mường Nhé (thứ tư, từ phải sang) tuyên truyền, vận động già làng, trưởng bản, người có uy tín đoàn kết phát triển kinh tế, đảm bảo an ninh trật tự.

Là xã biên giới, Sín Thầu luôn tiềm ẩn nhiều nguy cơ phức tạp về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; đặc biệt một số phần tử xấu lén lút lợi dụng kích động, chia rẽ gây mất đoàn kết trong nhân dân. Bà Hoàng Thị Làng, Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã Sín Thầu chia sẻ: Ðể bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới, MTTQ xã đã phối hợp với các lực lượng vũ trang, nhất là Bộ đội Biên phòng đẩy mạnh tuyên truyền, phát động phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”; tập trung xây dựng, củng cố hệ thống chính trị ngay từ cơ sở, nhất là coi trọng công tác ổn định tư tưởng quần chúng nhân dân. Trong công cuộc xóa đói giảm nghèo, MTTQ xã cùng cấp ủy, chính quyền, phát huy vai trò hạt nhân ban công tác mặt trận vận động, tập hợp nhân dân phát huy tiềm năng, lợi thế, các nguồn lực đầu tư thay đổi phương thức sản xuất, áp dụng tiến bộ khoa học vào chăn nuôi, trồng trọt... Nhờ đó, tỷ lệ hộ nghèo của xã giảm xuống còn 25,6%; nâng mức thu nhập bình quân đạt 26 triệu đồng/người/năm (đứng đầu các xã trong huyện); xã đã đạt 18/19 tiêu chí về xây dựng nông thôn mới (NTM), phấn đấu “cán đích” NTM vào năm 2020.

Xác định tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết các dân tộc là đường lối của cách mạng, là sức mạnh, nhân tố tiên quyết đảm bảo thắng lợi bền vững của sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia; xây dựng đời sống nhân dân ngày càng ấm no, phát triển. Ông Vũ Ðức Thiệp, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Mường Nhé chia sẻ: Ðể tập hợp thống nhất, khơi gợi ý chí tự lực, tự cường trong nhân dân; xây dựng xã hội dân chủ, công bằng, văn minh, MTTQ các cấp huyện Mường Nhé đã đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền (pa nô, áp phích, trực tiếp...). Phát huy vai trò của già làng, trưởng bản, người có uy tín đưa chủ trương của Ðảng, chính sách pháp luật Nhà nước; hương ước, quy ước thôn, bản đến gần hơn với nhân dân. Ðặc biệt, xác định phát triển kinh tế là trọng tâm, dưới sự lãnh đạo của Ðảng bộ huyện, MTTQ các cấp đã phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể, cấp ủy, chính quyền 11/11 xã chú trọng tuyên truyền, vận động nhân dân phát triển kinh tế - xã hội; nâng cao đời sống, giảm nghèo bền vững thông qua những việc làm thiết thực, hiệu quả. Từ tập quán canh tác lạc hậu, sản xuất tự cung, tự cấp; tới nay, với sự hỗ trợ đắc lực của các chương trình, dự án như: Chương trình 135, 30a, Ðề án 79... đã tạo tiền đề vững chắc để Mường Nhé vươn lên phát triển mạnh mẽ. Nhân dân các dân tộc đã biết thâm canh tăng vụ kết hợp chăn nuôi với cải tạo vườn đồi, vườn rừng, tạo ra các vùng chuyên canh sản xuất nông nghiệp, mô hình phát triển kinh tế tổng hợp, đa dạng. Với nỗ lực của hệ thống chính trị các cấp, đời sống của nhân dân, nhất là ở các xã vùng cao biên giới đã dần “thay da, đổi thịt”, ấm no, đủ đầy hơn. Tổng sản lượng lương thực toàn huyện năm sau cao hơn năm trước; tỷ lệ hộ nghèo giảm từ gần 80% (năm 2015) xuống còn 62,43%.

Hưởng ứng Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh”, MTTQ các cấp đã tập hợp, khơi gợi sự đoàn kết của nhân dân các dân tộc tham gia hiến kế, hiến công, hiến đất chung sức hoàn thành các tiêu chí xây dựng NTM, với nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa, như: Xây dựng chỉnh trang nhà ở, vệ sinh đường làng ngõ xóm xanh - sạch - đẹp... Tới nay, toàn huyện đạt bình quân 8,5 tiêu chí/xã. Ngoài ra, công tác vận động người dân giữ gìn, bảo tồn và phát huy những giá trị truyền thống về văn hóa, xây dựng nếp sống văn minh, gia đình văn hóa được MTTQ các cấp chú trọng. Hiện toàn huyện có 37 bản, tổ dân cư đạt tiêu chuẩn văn hóa; 3.314 gia đình được công nhận gia đình văn hóa...

Ðối với những vấn đề phức tạp về hoạt động tôn giáo trái pháp luật, phát huy vai trò nòng cốt, MTTQ các cấp đã phối hợp với ban, ngành tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân vạch trần âm mưu, hoạt động và luận điệu của kẻ xấu phá hoại đoàn kết dân tộc. Phát hiện, ngăn chặn, xử lý kịp thời các đối tượng xấu tuyên truyền xuyên tạc chủ trương chính sách của Ðảng, Nhà nước, hoạt động tà đạo, mê tín dị đoan, lừa bịp quần chúng, phá hoại đoàn kết nội bộ; đấu tranh phản bác các thông tin, quan điểm sai trái, thù địch, chống Ðảng, chống Nhà nước. Hiện nay, toàn huyện Mường Nhé có 3.479 hộ, 20.557 nhân khẩu có đạo... sinh hoạt ở 86 điểm nhóm; trong đó 70 điểm nhóm đã được cấp đăng ký sinh hoạt tôn giáo tập trung. Với sự nỗ lực của cấp ủy, chính quyền và MTTQ, đến nay toàn huyện đã vận động được 28 hộ, 180 nhân khẩu theo tà đạo Giê Sùa và 35 hộ, 191 nhân khẩu theo tà đạo Bà Cô Dợ ký cam kết từ bỏ. Từ đó, góp phần xây dựng, củng cố khối đại đoàn kết dân tộc; củng cố niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Ðảng, Nhà nước; bảo vệ vững chắc mảnh đất thiêng liêng nơi cực Tây Tổ quốc.

Bài, ảnh: Sầm Phúc
Bình luận

Tin khác