Kết quả bước đầu về rà soát, công khai thủ tục hành chính

10:28 - Thứ Tư, 29/04/2020 Lượt xem: 6901 In bài viết

ĐBP - Rà soát, đánh giá thủ tục hành chính (TTHC) đang áp dụng, kịp thời phát hiện để sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc hủy bỏ TTHC, quy định không cần thiết, không phù hợp... là một trong những nội dung cải cách hành chính đã và đang được UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành, địa phương tăng cường thực hiện nhằm nâng cao chất lượng phục vụ của cơ quan hành chính Nhà nước, tăng sự hài lòng của tổ chức, cá nhân đối với dịch vụ công. 

Người dân giải quyết TTHC tại bộ phận “Một cửa” xã Búng Lao (huyện Mường Ảng).

Ðể loại bỏ những TTHC còn rườm rà, phức tạp, chồng chéo, không phân định rõ cơ quan, đơn vị thực hiện, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) thường xuyên rà soát, đối chiếu các TTHC trong danh mục TTHC đã được công bố. Năm 2019, sau khi tiến hành rà soát, đánh giá, nhận thấy quy định về thời hạn giải quyết đối với 2 TTHC: Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc bảo vệ thực vật và Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc bảo vệ thực vật chưa hợp lý, mất nhiều thời gian chờ đợi của tổ chức, cá nhân, Sở NN&PTNT đã kiến nghị giảm thời hạn giải quyết TTHC từ 21 ngày làm việc không kể thời gian bổ sung, hoàn thiện hồ sơ xuống còn 18 ngày làm việc. Việc kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ từ 2 ngày làm việc giảm còn 1 ngày; việc thông báo bằng văn bản cho cơ sở về kế hoạch đánh giá trước thời điểm đánh giá từ 5 ngày giảm còn 3 ngày. Cùng với đó, Sở NN&PTNT đã trình UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung 4 TTHC, thay thế 24 TTHC và bãi bỏ 53 TTHC.

Năm 2019, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VH, TT&DL) đã thực hiện rà soát 7 TTHC. Lãnh đạo Sở đã giao rõ thời gian, trách nhiệm rà soát đối với các phòng chuyên môn; yêu cầu đảm bảo tiến độ, chất lượng, kịp thời phát hiện TTHC không còn phù hợp. Qua rà soát, đánh giá, Sở đã kiến nghị thôi không thực hiện rà soát 1 TTHC do văn bản quy phạm pháp luật quy định TTHC đã hết hiệu lực; đề nghị sửa đổi, bổ sung 5 TTHC. Trong đó, nổi bật là đề nghị giảm thời hạn giải quyết TTHC từ 20 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ xuống còn 15 ngày đối với các TTHC liên quan đến việc công nhận các cơ sở kinh doanh dịch vụ mua sắm, ăn uống, thể thao, vui chơi giải trí, chăm sóc sức khỏe đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch.

Còn tại TX. Mường Lay, với mục tiêu “về đích sớm, chất lượng cao”, ngay sau khi nhận được kế hoạch rà soát TTHC năm 2019 của tỉnh, UBND thị xã đã ban hành kế hoạch rà soát TTHC của thị xã, chỉ đạo 12 cơ quan chuyên môn và 3 xã, phường trên địa bàn đồng loạt rà soát TTHC. Việc rà soát, đánh giá được thực hiện đúng phương pháp, quy trình; kết quả rà soát của các cơ quan, đơn vị phải có những kiến nghị cụ thể, thiết thực. Nhờ làm tốt công tác rà soát, công khai TTHC nên trong năm 2019, kết quả giải quyết TTHC của TX. Mường Lay đạt khá cao, trong tổng số 3.917 thủ tục được tiếp nhận tại bộ phận một cửa liên thông và các cơ quan, đơn vị, 100% thủ tục đều được giải quyết trước hạn và đúng hạn so với thời gian quy định. 

Kết quả rà soát, đánh giá TTHC năm 2019 của toàn tỉnh cho thấy, trong số 45 TTHC được rà soát có 35 TTHC được kiến nghị giữ nguyên, 3 TTHC thôi không rà soát do văn bản quy phạm pháp luật quy định TTHC hết hiệu lực thi hành, 7 TTHC được kiến nghị sửa đổi, bổ sung. Các phương án, sáng kiến đơn giản hóa TTHC tập trung vào những nội dung được quan tâm như việc kiến nghị, bãi bỏ, cắt giảm, rút ngắn thời gian giải quyết và các bước trong quy trình thực hiện. Ðến ngày 25/11/2019, UBND tỉnh ban hành 47 quyết định công bố danh mục TTHC. Trong đó công bố mới 238 TTHC;  sửa đổi, bổ sung 318 TTHC; thay thế 30 TTHC; bãi bỏ 108 TTHC.

Ðến nay 100% cơ quan chuyên môn về ngành, lĩnh vực; UBND cấp huyện và các xã, phường, thị trấn đều công khai đầy đủ TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết trên trang thông tin điện tử, niêm yết tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả để các tổ chức, doanh nghiệp và người dân nắm rõ, thực hiện theo quy định.

Tuy nhiên theo đánh giá của UBND tỉnh, việc công khai TTHC tại một số nơi thực hiện chưa tốt, nhiều bảng công khai TTHC đã cũ, không rõ ràng. Kết quả rà soát, đánh giá, công khai TTHC chưa cao; việc rà soát, đánh giá TTHC chỉ tập trung vào các TTHC trong kế hoạch; chất lượng rà soát, đánh giá và tổng hợp kết quả rà soát tại một số cơ quan, đơn vị chưa đảm bảo yêu cầu; có lúc, có nơi vẫn thiếu sự phối hợp chặt chẽ, còn tình trạng đùn đẩy trách nhiệm trong giải quyết TTHC. Do đó, trong thời gian tới UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành, địa phương phải xác định công tác rà soát, công khai TTHC là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong công tác CCHC để kịp thời rà soát, cập nhật, bổ sung; nghiên cứu cắt giảm tiếp những quy trình, thủ tục không phù hợp. Ðồng thời gắn việc lấy ý kiến đánh giá trực tiếp của người dân, tổ chức về chất lượng, tiến độ giải quyết TTHC và sự phục vụ của cán bộ công chức trong thực thi công vụ.

Bài, ảnh: Thu Hằng
Bình luận

Tin khác