Bảo vệ quyền, lợi ích cho đoàn viên công đoàn

09:21 - Thứ Tư, 29/04/2020 Lượt xem: 6768 In bài viết

ĐBP - Những năm qua, các cấp công đoàn tỉnh luôn nỗ lực quan tâm bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng cho đoàn viên, công nhân, viên chức, người lao động (CNVCNLÐ); tổ chức nhiều hoạt động hướng đến lợi ích đoàn viên…

Ông Lê Thanh Hà, Chủ tịch LÐLÐ tỉnh trao quà cho ông Nguyễn Trọng Tấn, TP. Ðiện Biên Phủ (mất sức lao động 97%).

Xác định việc nâng cao hiệu quả công tác chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của CNVCNLÐ là nhiệm vụ quan trọng trong thực hiện nhiệm vụ chính trị; hàng năm các cấp công đoàn đã đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, tư vấn pháp luật lao động cũng như các chế độ, chính sách, nhằm nâng cao nhận thức, hiểu biết về pháp luật cho CNVCNLÐ; giúp người lao động hiểu chính sách, pháp luật của Nhà nước, nắm được quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của mình để tuân thủ và biết tự bảo vệ mình. Bên cạnh đó, công đoàn các cấp cũng tích cực phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức thanh tra, kiểm tra, giám sát quá trình thực hiện chế độ, chính sách như: Tiền lương, thưởng, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, an toàn vệ sinh lao động... đối với người lao động. Từ năm 2019 đến nay, LÐLÐ tỉnh đã phối hợp tổ chức 6 cuộc kiểm tra, giám sát liên quan đến chế độ, chính sách ở một số cơ quan, đơn vị tại huyện Mường Nhé, Tủa Chùa, Nậm Pồ. Qua kiểm tra, cơ bản các đơn vị đều thực hiện nghiêm các chế độ, chính sách cho CNVCNLÐ theo đúng quy định của pháp luật.

Bên cạnh công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ, chính sách đối với người lao động, các cấp công đoàn không ngừng chú trọng, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc xây dựng và thực hiện quy chế, chương trình phối hợp giữa các cấp công đoàn từ tỉnh đến cơ sở với các cơ quan chức năng và chuyên môn đồng cấp. Ðẩy mạnh thương lượng, ký kết thỏa ước lao động tập thể; tham gia xây dựng, thực hiện các nội quy, quy chế nội bộ của cơ quan, doanh nghiệp; tổ chức hội nghị cán bộ, công chức, viên chức và hội nghị người lao động nhằm chủ động bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của CNVCNLÐ. Bà Lầu Thị Thanh Hương, Phó Chủ tịch Thường trực LÐLÐ tỉnh cho biết: Từ năm 2019 đến nay, công đoàn phối hợp với thủ trưởng cơ quan, đơn vị tổ chức hội nghị cán bộ công chức, viên chức đạt 99%; 40/53 doanh nghiệp tổ chức hội nghị người lao động đạt 75%. Tổ chức đối thoại tại các doanh nghiệp: Ðã có 40/53 doanh nghiệp tổ chức đối thoại, thương lượng, ký kết và thực hiện thỏa ước lao động tập thể đạt 75%; doanh nghiệp ngoài Nhà nước có tổ chức công đoàn đã ký kết thỏa ước lao động tập thể đạt 97%, trong đó có trên 45% phân loại chất lượng đạt loại B trở lên. 100% công đoàn cấp trên trực tiếp xây dựng và củng cố nâng cao chất lượng hoạt động của đội ngũ cộng tác viên tư vấn về lĩnh vực pháp luật lao động cho đoàn viên và người lao động; 100% các vụ tai nạn lao động nặng hoặc tử vong đều có đại diện công đoàn tham gia điều tra.

Một trong những chuyển biến tích cực thể hiện vai trò của công đoàn các cấp thời gian qua là việc phối hợp cơ quan Bảo hiểm Xã hội tỉnh bảo vệ quyền lợi người lao động trong tham gia và thụ hưởng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp. Thông qua công tác tuyên truyền, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chính sách này tại nhiều đơn vị sử dụng lao động, nhất là các doanh nghiệp đã nâng cao trách nhiệm, thực hiện đầy đủ các quy định của Bộ luật Lao động, Luật Bảo hiểm Xã hội, Luật Bảo hiểm Y tế cho người lao động. Ðến nay, số người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế toàn tỉnh gần 600.000 người.

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ đại diện quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên và người lao động, các cấp công đoàn đã chủ động tổ chức các hội nghị, hội thảo, lấy ý kiến bằng văn bản để đoàn viên, người lao động tham gia vào các văn bản của Ðảng, Nhà nước và của công đoàn. Gần đây nhất là việc tham gia vào Bộ luật Lao động sửa đổi năm 2012, tạo điều kiện để người lao động tham gia xây dựng chính sách đảm bảo quyền lợi chính đáng.

Bài, ảnh: Quang Long
Bình luận

Tin khác