Cải cách hành chính tại Sở Tài nguyên và Môi trường

10:49 - Thứ Hai, 27/04/2020 Lượt xem: 4931 In bài viết

ĐBP - Ông Nguyễn Bá Huân, Phó Chánh phụ trách Văn phòng Sở Tài nguyên và Môi trường cho biết: Thời gian qua, công tác cải cách hành chính (CCHC) của ngành Tài nguyên và Môi trường đã đạt được những kết quả tích cực. Nhiều thủ tục hành chính được đơn giản hóa tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân trong thực hiện giao dịch; tổ chức bộ máy được kiện toàn, tinh gọn theo hướng hiệu lực, hiệu quả; CCHC công được triển khai đúng tiến độ; đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức tiếp tục được chuẩn hóa, trình độ chuyên môn, năng lực thực thi nhiệm vụ được nâng cao. Sở triển khai có hiệu quả việc ứng dụng công nghệ thông tin trong các lĩnh vực quản lý Nhà nước; xây dựng, phát triển hệ thống công nghệ thông tin theo hướng hiện đại hóa, đồng bộ, góp phần đẩy mạnh CCHC, đảm bảo công khai, minh bạch.

Công dân đến làm thủ tục tại bộ phận “Một cửa” Sở Tài nguyên và Môi trường.

Việc ban hành các quy định về thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh đã được Sở Tài nguyên và Môi trường tham mưu và kiểm soát chặt chẽ theo Nghị định số 63/2010/NÐ-CP nhằm loại bỏ các thủ tục hành chính không cần thiết hoặc chưa hợp lý, hợp pháp. Nhờ đó, nhiều văn bản quy phạm pháp luật đã được sửa đổi, bổ sung cho phù hợp. Ðơn cử như năm 2019, qua rà soát, Sở Tài nguyên và Môi trường đã trình UBND tỉnh ra quyết định công bố 111 quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính của 3 cấp thuộc chức năng quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường; công bố danh mục 3 thủ tục mới, bãi bỏ 13 thủ tục, sửa đổi bổ sung 8 thủ tục hành chính lĩnh vực môi trường của 3 cấp. Ðơn giản hóa thủ tục hành chính đối với 2 lĩnh vực: Tài nguyên nước và khoáng sản. Việc giải quyết thủ tục hành chính qua bộ phận tiếp nhận và trả kết quả được thực hiện nghiêm túc, theo đúng quy định. Các thủ tục hành chính được niêm yết công khai, lập sổ theo dõi tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả. Năm 2019, bộ phận “Một cửa” đã tiếp nhận 164 hồ sơ; trong đó đã giải quyết 152 hồ sơ, 12 hồ sơ đang trong thời hạn giải quyết.

Ðối với thực hiện dịch vụ công trực tuyến, đến nay Sở Tài nguyên và Môi trường đã được cung cấp dịch vụ công mức độ 3 gồm 10 thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai, môi trường. Triển khai thực hiện Quyết định số 45/2016/QÐ-TTg ngày 19/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích, Sở Tài nguyên và Môi trường đã thống nhất và ký Thỏa thuận hợp tác “Cung ứng dịch vụ tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính trên địa bàn tỉnh Ðiện Biên” với Bưu điện tỉnh. Qua đó, tất cả các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở đều được nộp trực tiếp tại bộ phận “Một cửa” và trả kết quả hoặc qua dịch vụ Bưu chính công ích; tạo thuận lợi cho cá nhân, tổ chức doanh nghiệp có nhu cầu thực hiện, giải quyết thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường.

Cải cách bộ máy hành chính là nội dung quan trọng trong CCHC được Sở Tài nguyên và Môi trường quan tâm thực hiện. Năm 2019, Sở Tài nguyên và Môi trường đã thực hiện sáp nhập Trung tâm Công nghệ thông tin Tài nguyên và Môi trường vào Văn phòng quản lý đất đai. Hiện nay, cơ cấu tổ chức các đơn vị của Sở gồm có: 6 phòng chuyên môn; 2 chi cục và 4 đơn vị trực thuộc, giảm 1 đầu mối đơn vị sự nghiệp so với năm 2018. Công tác tinh giản biên chế theo hướng hiệu lực, hiệu quả cũng được Sở thực hiện có hiệu quả. Năm 2019, Sở đã thực hiện tinh giản 4 người (1 công chức và 3 viên chức); bố trí cán bộ, công chức, viên chức phù hợp với vị trí việc làm; công tác luân chuyển, điều động cán bộ được thực hiện đúng quy định.

Ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý hành chính thông qua mạng nội bộ, đến nay 100% hồ sơ, văn bản, được giải quyết, luân chuyển, giao dịch trong nội bộ Sở được thực hiện trên hộp thư điện tử. Sở thực hiện việc chuyển đổi hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động theo đúng kế hoạch của UBND tỉnh. Ngoài ra, Sở Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức phát triển nhiều phần mềm chuyên dụng phục vụ công tác của ngành, góp phần đẩy mạnh CCHC, đảm bảo công khai, minh bạch, hiệu quả.

Bài, ảnh: Phạm Trung
Bình luận

Tin khác