Chủ động hỗ trợ các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19

10:38 - Thứ Hai, 27/04/2020 Lượt xem: 6614 In bài viết

ĐBP - Ðể kịp thời hỗ trợ người lao động gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, ngay sau khi Trung ương có hướng dẫn thực hiện Nghị quyết số 42/NQ-CP, ngày 9/4/2020 của Chính phủ về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19; Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã triển khai nhiều biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch.

Các hộ kinh doanh sản phẩm du lịch gặp khó khăn khi dịch bệnh Covid-19 xảy ra.

Sở Lao động, Thương binh và Xã hội hướng dẫn các doanh nghiệp thống kê, lập danh sách số lao động bị ảnh hưởng do dịch bệnh, nhất là các đối tượng lao động bị chấm dứt hợp đồng lao động, số hoãn hợp đồng nghỉ việc, nghỉ không lương, tạm ngừng việc... Cùng với đó, Sở đã có văn bản hướng dẫn để các doanh nghiệp gặp khó khăn do dịch bệnh Covid-19 tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất nhằm tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp. Hướng dẫn doanh nghiệp cách xác định điều kiện, thời gian; trình tự, thủ tục tạm dừng đóng quỹ hưu trí và tử tuất (không bố trí được việc làm cho người lao động; trong đó số lao động thuộc diện tham gia bảo hiểm xã hội phải tạm nghỉ việc từ 50% tổng số lao động có mặt trước khi tạm dừng sản xuất, kinh doanh trở lên...).

Thực hiện Nghị quyết số 42 của Chính phủ về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19; trong thời gian chờ văn bản của các bộ, ngành Trung ương hướng dẫn, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã đề nghị UBND huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo các phòng, đơn vị liên quan; UBND các xã, phường, thị trấn rà soát, lập danh sách các đối tượng xã hội bị ảnh hưởng của đại dịch gồm hộ nghèo, hộ cận nghèo; đối tượng bảo trợ xã hội đang hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng; người có công với cách mạng đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng; trong đó hướng dẫn cụ thể cách xác định đối tượng hộ nghèo, hộ cận nghèo; đối tượng bảo trợ xã hội đang hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, người có công với cách mạng đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng (tại thời điểm đến ngày 31/3/2020). Qua rà soát, tổng hợp cho thấy có khoảng 67.000 người; 56.900 hộ dân trong tỉnh bị ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 cần được hỗ trợ theo Nghị quyết số 42 của Chính phủ, với tổng kinh phí hỗ trợ khoảng 454 tỷ đồng. Gần đây nhất, triển khai Văn bản số 1122/UBND-KGVX, ngày 21/4 của UBND tỉnh về thực hiện Nghị quyết số 42/NQ-CP của Chính phủ; Sở Lao động, Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Bảo hiểm xã hội, Sở Tài chính, Cục Thuế tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị liên quan căn cứ vào nguyên tắc, đối tượng, chính sách quy định tại Nghị quyết số 42 của Chính phủ; hướng dẫn của các bộ, ngành Trung ương để rà soát, tổng hợp danh sách, dự toán kinh phí hỗ trợ các đối tượng được hưởng chế độ.

Ông Nguyễn Thanh Sơn, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội cho biết: Với quan điểm và phương châm thực hiện của tỉnh là triển khai thực hiện việc hỗ trợ cho các đối tượng được thụ hưởng, bảo đảm kịp thời, công khai, minh bạch, đúng đối tượng, không để xảy ra tình trạng trục lợi chính sách, tham nhũng, tiêu cực; Sở đẩy mạnh tuyên truyền mục đích, ý nghĩa của việc thực hiện Nghị quyết 42 của Chính phủ để mỗi cán bộ, đảng viên và mỗi người dân hiểu, nâng cao nhận thức về việc thực hiện chính sách nhân văn sâu sắc của Ðảng, Nhà nước đối với đời sống người dân để giúp các đối tượng khó khăn bị ảnh hưởng vượt qua đại dịch. Từ đó tạo sự đồng thuận cao của xã hội để sát cánh cùng các cấp chính quyền triển khai, thực hiện hiệu quả, đúng và trúng đối tượng Nghị quyết 42 của Chính phủ. Trong đó, phải đúng các quy định về nguyên tắc, tiêu chuẩn, định mức hỗ trợ; đặc biệt là trúng đối tượng để Nghị quyết 42 của Chính phủ được thực hiện hiệu quả như mong đợi.

Tuần Giáo là một trong những địa phương có khá nhiều hộ dân bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19. Qua rà soát, huyện có 10.114 hộ dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo, cận nghèo, neo đơn có nguy cơ thiếu đói giáp hạt cần hỗ trợ. Cũng qua rà soát ban đầu, chỉ riêng trong quý I/2020 đã có khoảng 160 lao động trên địa bàn huyện bị mất việc làm, chấm dứt hợp đồng lao động và hơn 3.300 lao động đi làm việc tại các tỉnh, thành khác do ảnh hưởng của dịch Covid-19 không có việc làm trở về địa phương, ảnh hưởng lớn đến thu nhập và đời sống. Ðể hỗ trợ những đối tượng bị ảnh hưởng do dịch bệnh Covid-19, huyện Tuần Giáo đang tập trung rà soát, thống kê danh sách những người bị ảnh hưởng của dịch bệnh thuộc các nhóm đối tượng theo Nghị quyết 42 của Chính phủ. Cùng với đó, huyện đã chủ động đề nghị Chương trình phát triển vùng Tuần Giáo hỗ trợ gạo cho khoảng 2.500 hộ nghèo có trẻ em có nhu cầu cấp thiết về lương thực, nhằm giúp các hộ vơi bớt khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch.

Bài, ảnh: Gia Kiệt
Bình luận

Tin khác