Xóa đói giảm nghèo ở Nậm Pồ

09:47 - Thứ Tư, 19/02/2020 Lượt xem: 7679 In bài viết

ĐBP - Những năm qua, cùng với sự quan tâm của Ðảng, Nhà nước, sự nỗ lực vượt khó của cấp ủy, chính quyền và nhân dân mà công tác xóa đói giảm nghèo (XÐGN) của huyện Nậm Pồ đã đạt những kết quả đáng ghi nhận. Tỷ lệ hộ nghèo năm sau giảm hơn năm trước; tính đến cuối năm 2019 toàn huyện còn 6.071 hộ nghèo (chiếm 60,12%), giảm 110 hộ (tương đương 3,27%) so với năm 2018.

Cán bộ huyện Nậm Pồ kiểm tra việc chăm sóc trâu hỗ trợ từ Chương trình 30a tại bản Nậm Chua 4, xã Nậm Chua.

Trên cơ sở chỉ đạo của UBND tỉnh, hàng năm, UBND huyện Nậm Pồ xây dựng kế hoạch thực hiện chương trình giảm nghèo tại địa phương và đã được các cấp, ngành trong huyện đồng thuận, phối hợp chặt chẽ trong quá trình tổ chức thực hiện. Huyện cũng kiện toàn ban chỉ đạo giảm nghèo bền vững từ huyện đến cơ sở và phân công nhiệm vụ cụ thể cho các cơ quan phòng, ban, thành viên ban chỉ đạo thực hiện các chương trình giảm nghèo của huyện. Ðồng thời, Nậm Pồ phân công các cơ quan, đơn vị phụ trách theo dõi, giúp các xã đặc biệt khó khăn về công tác XÐGN, tổ chức tập huấn và bồi dưỡng kiến thức cho đội ngũ cán bộ làm công tác XÐGN từ huyện đến cơ sở. 100% xã của huyện đã xây dựng nghị quyết chương trình giảm nghèo nhanh và bền vững giai đoạn 2016 - 2020; phối hợp tổ chức điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo đúng kế hoạch để làm cơ sở đánh giá tình hình thực hiện; thường xuyên kiểm tra đôn đốc tiến độ triển khai các dự án, mô hình XÐGN trên địa bàn...

Thực hiện dự án, hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo năm 2019, huyện đã hỗ trợ 342 con trâu, 212 con bò cho 738 hộ, cùng 65.731 liều vắc xin phòng bệnh các loại (lở mồm long móng, tụ huyết trùng, dịch tả lợn...) bàn giao Trạm Thú y thực hiện việc tiêm phòng dịch, với tổng kinh phí 6,122 tỷ đồng. Thực hiện chính sách hỗ trợ nhà ở năm 2019, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện hỗ trợ làm 10 nhà đại đoàn kết trích từ Quỹ “Vì người nghèo” với tổng số tiền 200 triệu đồng; kết nối Quỹ Hạt giống Việt hỗ trợ 5 hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn làm nhà ở, với tổng kinh phí 385 triệu đồng. Trong năm Nậm Pồ đã tạo việc làm mới cho 454 lao động; đưa 11 người đi xuất khẩu lao động tại Lào và Nhật Bản; đào tạo nghề cho 225 lao động nông thôn. Huyện đã phân bổ vốn tín dụng ưu đãi về các xã để kịp thời giải ngân nguồn vốn tín dụng ưu đãi đến hộ nghèo và các đối tượng với số tiền 60,119 tỷ đồng; tổng dư nợ toàn huyện đến nay là 282,51 tỷ đồng. Khi được vay vốn các hộ vay đều sử dụng vốn vay đúng mục đích, chấp hành đầy đủ các cam kết đã ký với ngân hàng, trả lãi hàng tháng và trả gốc khi đến hạn. Sử dụng vốn vay có hiệu quả, nhiều hộ đã vươn lên thoát nghèo.

Anh Giàng A Dồng, bản Nậm Chua 4, xã Nậm Chua chia sẻ: Ðược sự quan tâm của xã, huyện, năm 2019, gia đình tôi được hỗ trợ một con trâu sinh sản từ Chương trình 30a; tôi rất vui vì đã nhận được một tài sản lớn, đây là kế sinh nhai của gia đình. Tôi đã làm chuồng nuôi nhốt và tiêm phòng dịch định kỳ đầy đủ theo hướng dẫn của cán bộ thú y; hiện nay, trâu khỏe mạnh, sinh trưởng tốt...

Ông Lò Văn Thân, Phó trưởng Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Nậm Pồ cho biết: Ðược sự quan tâm của Ðảng, Nhà nước, các cấp chính quyền, đời sống người dân trên địa bàn huyện được nâng lên. Căn cứ vào số vốn được phân bổ hàng năm, huyện đã triển khai thực hiện các chính sách hỗ trợ trực tiếp cho người dân nhằm chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi có giá trị kinh tế cao và đầu tư cơ sở hạ tầng giúp đời sống nhân dân, thu nhập của hộ nghèo, hộ cận nghèo ngày càng tăng; trung bình tỷ lệ hộ nghèo của huyện giảm 3,27%/năm. Các chương trình, dự án phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo trên địa bàn huyện đã được các cấp, các ngành triển khai tích cực, đồng bộ và thực sự đi vào cuộc sống, đạt hiệu quả thiết thực; tạo điều kiện thuận lợi cho việc lưu thông hàng hóa, giao lưu phát triển kinh tế - văn hóa giữa các vùng; góp phần cải thiện, từng bước nâng cao điều kiện sống của người nghèo và người dân tộc thiểu số; dần thu hẹp khoảng cách chênh lệch giữa các vùng, các dân tộc trên địa bàn huyện và từng bước làm thay đổi bộ mặt nông thôn vùng dân tộc và miền núi...

Bài, ảnh: Anh Nguyễn
Bình luận

Tin khác