Hiệu quả phong trào “Dân vận khéo” ở Tuần Giáo

08:59 - Thứ Tư, 23/10/2019 Lượt xem: 8189 In bài viết

ĐBP - Những năm gần đây, phong trào thi đua “Dân vận khéo” trên địa bàn huyện Tuần Giáo được triển khai sâu rộng, hiệu quả, với nhiều đổi mới về nội dung, phương thức hoạt động, bước đầu thu được những kết quả tích cực. Nhiều mô hình, phong trào điển hình xuất hiện trên các lĩnh vực của đời sống xã hội, góp phần đa dạng hình thức tập hợp quần chúng, tăng cường khối đoàn kết toàn dân và củng cố lòng tin của nhân dân với Ðảng, chính quyền.

Cán bộ Chi hội Nông dân bản Lói, xã Quài Tở tuyên truyền, vận động hội viên tham gia xây dựng nông thôn mới.

Phong trào thi đua Dân vận khéo trên lĩnh vực xây dựng hệ thống chính trị của huyện Tuần Giáo được cấp ủy, chính quyền các cấp đặc biệt quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tạo chuyển biến tích cực trong tư tưởng, hành động của cán bộ, đảng viên. Nhiều cơ quan, ban ngành kết hợp giữa việc nâng cao chất lượng công tác dân vận chính quyền với xây dựng mô hình dân vận khéo trong cải cách thủ tục hành chính, giải quyết kịp thời, đúng pháp luật về đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân; kết hợp đồng bộ giữa công tác dân vận với hoạt động quản lý, điều hành, coi trọng tuyên truyền, vận động, thuyết phục giải quyết tốt những mâu thuẫn, bức xúc ngay từ cơ sở. Phong trào thi đua cũng đã góp phần đổi mới nội dung, phương thức theo hướng có trọng tâm, hiệu quả, nâng cao năng lực của cán bộ làm công tác dân vận. Nhận thức của mỗi cán bộ, đảng viên, hội viên về phong trào thi đua “Dân vận khéo” ngày càng được nâng lên, với phương châm hướng về cơ sở, trên các lĩnh vực của đời sống xã hội. Qua đó, góp phần nâng cao hiệu quả công tác dân vận, nắm bắt kịp thời tâm tư nguyện vọng, kiến nghị đề xuất hợp pháp chính đáng của nhân dân, tạo sự đồng thuận trong xã hội, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, xây dựng Ðảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh.

Trong công tác vận động xây dựng đời sống văn hóa, phong trào thi đua “Dân vận khéo” được UBND huyện Tuần Giáo cùng với Ủy ban MTTQ huyện, các đoàn thể lồng ghép, tổ chức cùng với nhiều phong trào thi đua, cuộc vận động như: “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; phong trào “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”, “Dân vận khéo thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới tỉnh Ðiện Biên giai đoạn 2011 - 2015, định hướng đến năm 2020”… Từ đó, đời sống văn hóa, tinh thần của nhân dân ngày càng được cải thiện. Hiện nay, trên địa bàn huyện có 44 nhà văn hóa, 73 sân tập bóng chuyền, 26 sân tập cầu lông, 165 đội văn nghệ quần chúng, câu lạc bộ thể dục thể thao cơ bản đáp ứng nhu cầu về văn hóa - văn nghệ và tập luyện của nhân dân. Ngoài ra, quy mô trường lớp học phát triển ổn định; hàng năm tỷ lệ học sinh chuyển lớp, tốt nghiệp các cấp học đều đạt trên 95%. Cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy và học tiếp tục được đầu tư, bổ sung, nâng cấp. Công tác xã hội hóa giáo dục được Nhà nước và nhân dân cùng quan tâm chăm lo. Mạng lưới y tế từ huyện đến các thôn, bản đã và đang được củng cố kiện toàn; chất lượng chăm sóc, bảo vệ sức khỏe cho nhân dân được nâng lên. Thực hiện công tác vệ sinh môi trường, phong trào giúp các gia đình ở nông thôn thay đổi tư duy nhận thức, tăng cường thực hiện vệ sinh đường giao thông thôn bản, chuồng trại gia súc, đảm bảo môi trường sống. Ðến nay, toàn huyện có 56,1% số hộ dân nông thôn có nhà tiêu hợp vệ sinh; 50,9% hộ dân có chuồng trại gia súc hợp vệ sinh; dân số nông thôn được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh ước đạt 80%. Chất thải, nước thải tại các hộ gia đình và các cơ sở sản xuất cơ bản được thu gom, xử lý đảm bảo vệ sinh.

Ngoài ra, UBND huyện Tuần Giáo phát động hưởng ứng phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” góp phần tích cực trong thực hiện xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn, xây dựng các thiết chế văn hóa, giảm tỷ lệ hộ nghèo, cải thiện mức sống của người dân tại khu vực nông thôn. Qua phong trào thi đua đã xuất hiện nhiều mô hình, điển hình tiên tiến trong lao động sản xuất phát triển kinh tế để thoát nghèo và vươn lên làm giàu chính đáng. Thông qua công tác tuyên truyền, vận động đã có trên 50 hộ gia đình, cá nhân tham gia ủng hộ hiến hơn 2ha đất và trên 2.500 ngày công để xây dựng cơ sở hạ tầng giao thông, trường học, nhà văn hóa bản; huy động đóng góp của các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân và người dân chung sức tham gia xây dựng nông thôn mới ước đạt 17,7 tỷ đồng. Phong trào thi đua “Dân vận khéo” trong lĩnh vực quốc phòng - an ninh được thể hiện rõ nét nhất trong phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” gắn với các phong trào phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội, đặc biệt là phong trào “Cảm hóa giáo dục, giúp đỡ người phạm tội tại gia đình và cộng đồng dân cư”, phong trào tham gia tố giác tội phạm... được người dân hưởng ứng tích cực. Ðến nay, toàn huyện xây dựng được 236 hòm thư tố giác tội phạm; người dân đã cung cấp hàng ngàn nguồn tin có giá trị giúp cho các cơ quan chức năng trong phòng ngừa và điều tra phá án. Ðồng thời, góp phần xây dựng lực lượng nòng cốt trong công tác quần chúng tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc với 219 tổ an ninh, 17 tổ bảo vệ dân phố, 235 tổ hòa giải được thành lập. Phối hợp chặt chẽ các tổ chức chính trị xã hội với già làng, trưởng dòng họ, người có uy tín tiêu biểu giải quyết kịp thời các mâu thuẫn phát sinh ngay tại địa bàn dân cư nên đã hạn chế được tình trạng đơn thư vượt cấp, khiếu kiện đông người, tạo sự đồng thuận trong mỗi gia đình, địa bàn dân cư và sự bình yên trong từng thôn, bản, khu dân cư.

Bài, ảnh: Hải Phong
Bình luận

Tin khác

Back To Top