Trả lời kiến nghị cử tri

08:53 - Thứ Hai, 21/10/2019 Lượt xem: 7251 In bài viết

ĐBP - Cử tri tổ dân phố 1, xã Thanh Minh (TP. Ðiện Biên Phủ) kiến nghị: Dự án Bến xe khách tỉnh Ðiện Biên tại TP. Ðiện Biên Phủ được phê duyệt quy hoạch từ năm 2004, phần lớn điện tích đất thu hồi thuộc tổ dân phố 1, xã Thanh Minh. Ðến nay đã kéo dài nhiều năm, cử tri nhiều lần kiến nghị nhưng Dự án chưa triển khai thực hiện, cuộc sống của các hộ dân thuộc vùng quy hoạch gặp nhiều khó khăn, do hạn chế quyền sử dụng đất, không được cải tạo, xây dựng nhà cửa. Ðề nghị UBND tỉnh có giải pháp, tiếp tục chỉ đạo sớm, triển khai thực hiện hoặc đến thời điểm ngày 31/12/2019 chưa thực hiện, cử tri đề nghị trả lại diện tích đất đã quy hoạch để nhân dân tăng gia sản xuất, phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống.

Trả lời: (Văn bản số 1334/KHÐT-KTÐN ngày 29/8/2019 của Sở Kế hoạch và Ðầu tư)

Dự án Ðầu tư xây dựng Bến xe khách tỉnh Ðiện Biên tại xã Thanh Minh, TP. Ðiện Biên Phủ đã được UBND tỉnh chấp thuận đầu tư tại Văn bản số 122/UBND-TH ngày 6/2/2009; ngày 11/2/2003, UBND TP. Ðiện Biên Phủ đã cùng đại diện các sở: Kế hoạch và Ðầu tư, Xây dựng, Giao thông - Vận tải, Tài nguyên và Môi trường, Công ty TNHH Thương mại và Xây dựng số 6 tỉnh Ðiện Biên và UBND xã Thanh Minh đã tiến hành bàn giao mốc giới quy hoạch khu đất xây dựng bến xe khách Thanh Minh. Tuy nhiên, từ đó đến nay, do khó khăn trong công tác giải phóng mặt bằng và kinh phí giải phóng mặt bằng nên Dự án chưa được triển khai thực hiện.

Bên cạnh đó, do cơ chế chính sách về đất đai, về đầu tư, nhất là đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP) có nhiều thay đổi (Nghị định số 69/2019/NÐ-CP ngày 15/8/2019 của Chính phủ Quy định việc sử dụng tài sản công để thanh toán cho nhà đầu tư khi thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức hợp đồng xây dựng - chuyển giao; Nghị định số 63/2018/NÐ-CP ngày 4/5/2018 thay thế Nghị định số 15/2015/NÐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ về đầu tư theo hình thức đối tác công tư...) nên phải hoàn thiện hồ sơ thủ tục đầu tư Dự án nhiều lần nhằm đảm bảo tuân thủ đúng các quy định của pháp luật.

Dự án Ðầu tư xây dựng Bến xe khách tỉnh tại xã Thanh Minh được UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư năm 2009 đến nay là dự án chậm triển khai thực hiện do nhiều nguyên nhân như đã trình bày ở trên. Song đây là dự án cấp thiết cần thực hiện trong thời gian tới, phù hợp với quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 555/QÐ-TTg ngày 16/5/2018, phù hợp với quy hoạch chung xây dựng TP. Ðiện Biên Phủ.

Chia sẻ với những khó khăn của các hộ dân tổ dân phố 1, xã Thanh Minh nằm trong vùng quy hoạch Dự án, Sở Kế hoạch và Ðầu tư cùng UBND TP. Ðiện Biên Phủ và các ngành đã khẩn trương thẩm định chủ trương đầu tư dự án và có Báo cáo thẩm định số 719/BC-SKHÐT ngày 7/5/2019. Ngày 14/6/2019, Ban Cán sự Ðảng UBND tỉnh đã có Tờ trình số 89-TTr/BCS về xin chủ trương đầu tư xây dựng Bến xe khách và khu dân cư tại xã Thanh Minh, TP. Ðiện Biên Phủ theo hình thức PPP. Ngay sau khi dự án được Ban Thường vụ Tỉnh ủy chấp thuận chủ trương đầu tư và UBND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư dự án, Sở Kế hoạch và Ðầu tư sẽ cùng các cơ quan, đơn vị liên quan đẩy nhanh tiến độ: Lập, thẩm định, phê duyệt/Báo cáo nghiên cứu khả thi; thiết kế bản vẽ thi công - dự toán (bao gồm cả phương án đền bù; giá trị quỹ đất thanh toán cho dự án BT; kế hoạch đấu thầu để tổ chức đầu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án theo đúng quy định của pháp luật. Ðồng thời thông báo kịp thời tiến độ triển khai, thực hiện Dự án đến cử tri và nhân dân xã Thanh Minh được biết.

(Còn nữa)

T.K (b/s)
Bình luận

Tin khác

Back To Top