Dự án Truyền thông và giảm nghèo về thông tin ở Mường Chà

Tăng khả năng tiếp cận thông tin cho người dân

08:42 - Thứ Tư, 16/10/2019 Lượt xem: 9943 In bài viết

ĐBP - Không chỉ giúp địa phương thuận lợi hơn trong quá trình triển khai các chủ trương, chính sách, Dự án Truyền thông và giảm nghèo về thông tin còn giúp người dân trên địa bàn huyện Mường Chà nắm được thông tin, các chính sách giảm nghèo tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản, như: Y tế, giáo dục, nhà ở, nước sinh hoạt và vệ sinh, tiếp cận thông tin… và có cơ hội học hỏi những gương sáng, điển hình thoát nghèo.

Ðại diện Phòng Văn hóa - Thông tin huyện Mường Chà cùng chính quyền xã Mường Mươn trao ti vi cho hộ nghèo.

Xã Mường Mươn là địa bàn còn nhiều khó khăn của huyện Mường Chà, với tỷ lệ hộ nghèo cao nên khả năng tiếp cận thông tin còn hạn chế. Thực hiện việc hỗ trợ hoạt động giảm nghèo về thông tin trong Chương trình Mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020, tháng 7 vừa qua, Phòng Văn hóa và Thông tin huyện đã cấp 6 chiếc ti vi cho 6 hộ nghèo trên địa bàn xã Mường Mươn. Việc hỗ trợ này có ý nghĩa quan trọng, nhằm cung cấp thông tin nâng cao nhận thức, phổ biến những cách làm hay, sáng tạo, có hiệu quả để giảm nghèo bền vững cho người dân. Chứng kiến người dân trên địa bàn được hỗ trợ ti vi, ông Lò Văn Bình, Chủ tịch UBND xã Mường Mươn chia sẻ: Ðối với xã Mường Mươn, cuộc sống bà con còn nhiều khó khăn, chưa đủ điều kiện mua sắm các thiết bị nghe nhìn để cập nhật thông tin. Nay được hỗ trợ ti vi, bà con rất phấn khởi vì dự án đã mở rộng cơ hội tiếp nhận thông tin cho người dân. Có thể khẳng định, đây là hoạt động có ý nghĩa thiết thực, giúp các hộ nghèo, gia đình khó khăn có điều kiện tiếp cận kịp thời các chủ trương của Ðảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; các thông tin văn hóa, xã hội, khoa học công nghệ, phát triển kinh tế, góp phần thực hiện Chương trình mục tiêu giảm nghèo bền vững.

Nhờ có việc thực hiện dự án này, công tác tuyên truyền trên địa bàn huyện Mường Chà thời gian qua đã được đẩy mạnh, nhận thức của nhân dân về công tác xóa đói, giảm nghèo được nâng cao hơn. Qua đó phát huy vai trò của cấp ủy đảng, chính quyền các địa phương trong vận động người dân thực hiện chủ trương, chính sách về giảm nghèo. Tuy nhiên, không phải không có những khó khăn, hạn chế. Bà Lò Thị Duyên, Trưởng Phòng Văn hóa - Thông tin huyện Mường Chà cho biết: Truyền thông và giảm nghèo về thông tin là dự án thuộc Chương trình Mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020. Sau 3 năm (2016 - 2019) thực hiện trên địa bàn, người dân được nâng cao khả năng tiếp cận thông tin; góp phần tích cực vào việc xây dựng, củng cố hệ thống thông tin cơ sở với nhiều nội dung thông tin tuyên truyền phục vụ nhiệm vụ chính trị, đáp ứng nhu cầu thông tin thiết yếu của xã hội. Tuy nhiên, nhận thức của một bộ phận nhân dân còn hạn chế, gây khó khăn trong việc rà soát, cấp thiết bị cho hộ nghèo. Bởi lẽ họ sợ rằng khi được cấp ti vi sẽ thuộc diện thoát nghèo và không được nhận các hỗ trợ của Ðảng và Nhà nước. Ngoài ra, công tác truyền thông đã được quan tâm triển khai, song chưa thực sự sâu rộng; nguồn lực cấp cho Dự án Truyền thông và giảm nghèo về thông tin còn hạn chế nên chưa triển khai đồng bộ các giải pháp… Vì vậy, để công tác truyền thông và giảm nghèo cho nhân dân trên địa bàn phát huy hiệu quả, Phòng Văn hóa - Thông tin huyện đã đẩy mạnh tuyên truyền bằng nhiều hình thức, đặc biệt chú trọng việc sân khấu hóa để thúc đẩy giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm với nhân dân trong quá trình thực hiện. Tập trung rà soát, lựa chọn các hộ nghèo có đủ điều kiện cấp thiết bị nghe nhìn. Ðồng thời chú trọng đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác thông tin và truyền thông tại cơ sở; ưu tiên cho cán bộ cấp xã và cấp thôn, bản để thực hiện dự án… Nhờ vậy, từ khi triển khai dự án đến nay, huyện Mường Chà đã thực hiện cấp ti vi cho 26 hộ nghèo trên địa bàn 6 xã: Na Sang (5 hộ), Mường Tùng (4 hộ), Sá Tổng (3 hộ), Huổi Mý (3 hộ), Ma Thì Hồ (5 hộ) và Mường Mươn (6 hộ), với tổng kinh phí trên 100 triệu đồng. Ðồng thời xây dựng các chương trình sân khấu hóa, kịch ngắn, tiểu phẩm, văn nghệ về chủ đề xóa đói, giảm nghèo, làm giàu chính đáng tuyên truyền phục vụ nhân dân 4 xã: Nậm Nèn, Pa Ham, Sá Tổng và Hừa Ngài, thu hút hơn 8.000 người xem… Thời gian tới, huyện Mường Chà tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức cho người nghèo để họ hiểu được trách nhiệm của bản thân trong việc vươn lên thoát nghèo, không ỷ lại, trông chờ vào sự hỗ trợ của Nhà nước.

Bài, ảnh: Quang Hưng
Bình luận

Tin khác