Bảo hiểm Xã hội tỉnh nỗ lực hoàn thành mục tiêu, kế hoạch

08:36 - Thứ Hai, 14/10/2019 Lượt xem: 9155 In bài viết

ĐBP - Qua đánh giá của cơ quan BHXH tỉnh, những năm gần đây, do áp lực cạnh tranh của cơ chế thị trường, một số doanh nghiệp hoạt động kém hiệu quả, tiêu thụ sản phẩm chậm, làm ăn thua lỗ, dừng sản xuất dẫn đến nợ đọng BHXH, BHYT; Luật BHXH sửa đổi, Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật BHXH có hiệu lực thi hành nhưng vẫn còn một số nội dung vướng mắc; một số văn bản hướng dẫn dưới luật còn chậm ban hành, sửa đổi, một số quy định chưa phù hợp với tình hình đặc điểm của địa phương... đã ảnh hưởng không nhỏ đến việc thu, chi, giải quyết các chế độ, chính sách cho người tham gia BHYT, BHXH.

Cán bộ Trạm Y tế xã Thanh Chăn (huyện Ðiện Biên) tư vấn khám, chữa bệnh bằng thẻ BHYT cho người dân trên địa bàn.

Khắc phục khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, BHXH tỉnh đã tích cực tham mưu, đề xuất với BHXH Việt Nam, cấp ủy, chính quyền các cấp ban hành nhiều văn bản về thực hiện công tác thu trên địa bàn; tăng cường triển khai thực hiện Luật BHYT và quản lý quỹ khám, chữa bệnh BHYT trên địa bàn, mở rộng đối tượng tham gia BHYT, BHXH. Cùng với đó, BHXH tỉnh cũng tập trung kiểm soát chặt chẽ công tác quản lý tài chính, chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH, giám định chi phí khám, chữa bệnh BHYT; đẩy mạnh các giải pháp cải cách hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ đối tượng thụ hưởng BHXH, kịp thời tìm ra hướng khắc phục hạn chế, vướng mắc trong hoạt động nghiệp vụ; đẩy mạnh hoạt động thu nợ và tăng cường kiểm tra việc chấp hành pháp luật về BHXH, BHYT tại các đơn vị sử dụng lao động.

Theo thống kê, TP. Ðiện Biên Phủ và huyện Ðiện Biên là những địa phương có nhiều đơn vị sử dụng lao động nhất trong tỉnh. Tuy nhiên, qua rà soát của cơ quan chức năng, vẫn còn một số đơn vị sử dụng lao động nhưng chưa tham gia BHXH cho người lao động. Nắm bắt tình hình đó, cơ quan BHXH đã gửi thông báo đóng BHXH, BHYT, BHTN; đồng thời, giao chỉ tiêu, nhiệm vụ đi vận động, khai thác, mở rộng đối tượng cụ thể đến từng cán bộ, viên chức yêu cầu định kỳ báo cáo kết quả về BHXH tỉnh. Cùng với đó, thường xuyên phối hợp với các phòng, ban tại địa phương như: Liên đoàn lao động huyện, phòng lao động, thương binh và xã hội… trong công tác thanh tra, kiểm tra việc chấp hành Luật Lao động nói chung, đảm bảo quyền lợi được tham gia BHXH, BHYT, BHTN nói riêng...

Với sự vào cuộc quyết tâm, đến nay, nhận thức của các đơn vị sử dụng lao động đã có nhiều chuyển biến; số người lao động tham gia BHXH ngày càng tăng; góp phần đưa các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra dần về đích; nhất là có chuyển biến so với cùng kỳ năm trước. Ðến cuối tháng 9/2019, tổng số đối tượng tham gia BHYT, BHXH, BHTN 588.791 người, tăng 21.995 người so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, cùng tham gia BHYT, BHXH bắt buộc 38.689 người; 4.558 người tham gia BHXH tự nguyện, tăng 2.820 người so với cùng kỳ năm trước (tăng 162,2%. Lý do tăng đột biến là do tích cực vận động đối tượng tham gia). Số người chỉ tham gia BHYT là 545.544, tăng 18.853 người so với cùng kỳ năm trước. Trong lĩnh vực thu, 9 tháng qua, số thu BHXH, BHYT, BHTN đạt 827,563 tỷ đồng, tăng gần 80 tỷ đồng, đạt 74,4% kế hoạch BHXH Việt Nam giao.

Không chỉ thực hiện tốt việc vận động các đối tượng tham gia BHXH, BHTN, BHYT; làm tốt các lĩnh vực thu, chi, quản lý chi; BHXH tỉnh còn thực hiện tốt việc giải quyết các chế độ, chính sách BHXH, BHYT, BHTN. Tại báo cáo đánh giá của BHXH tỉnh sau 10 năm thực hiện Chỉ thị số 38 - CT/TƯ về “Ðẩy mạnh công tác BHYT trong tình hình mới” và 10 năm thực hiện chính sách bảo hiểm thất nghiệp trên địa bàn toàn tỉnh vừa qua đã nêu rõ những chuyển biến tích cực trong lĩnh vực này. Theo đó, lũy kế từ đầu năm đến nay, số được hưởng chế độ BHXH hơn 2.000 người; hơn 2.000 người hưởng trợ cấp thất nghiệp…

Nhằm thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chuyên môn, từ đầu năm đến nay, cơ quan BHXH trong tỉnh cũng đã đẩy mạnh cải cách hành chính; đổi mới quản lý tài chính và tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động nghiệp vụ; tổ chức kiểm tra thường xuyên việc thực hiện các chính sách pháp luật về BHXH, BHYT tại các đơn vị. Ðến hết tháng 9/2019, BHXH tiếp nhận 242.445 hồ sơ của 69.639 lượt đơn vị, tổ chức, cá nhân. Số hồ sơ đã giải quyết và trả kết quả đạt 97% so với tổng số tiếp nhận mới. Ngoài ra, đơn vị cũng đã tư vấn hướng dẫn chế độ, chính sách BHXH, BHYT, BHTN cho nhiều lượt tổ chức, cá nhân...

Có thể nói, những nỗ lực của ngành BHXH tỉnh, nhất là cơ quan BHXH tỉnh thời gian qua đã góp phần thực hiện tốt các chế độ, chính sách BHXH, BHYT, BHTN cho người tham gia, từng bước góp phần đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh.

Bài, ảnh: Quang Long
Bình luận

Tin khác