Nậm Pồ phát huy vai trò tổ hòa giải ở cơ sở

08:33 - Thứ Hai, 14/10/2019 Lượt xem: 9681 In bài viết

ĐBP - Thời gian qua, được sự quan tâm của các cấp ủy, chính quyền địa phương, công tác hòa giải ở cơ sở trên địa bàn huyện Nậm Pồ có nhiều chuyển biến tích cực. Tổ hòa giải ở các thôn, bản đã đi vào nền nếp và hoạt động có hiệu quả. Qua đó đã kịp thời giải quyết những mâu thuẫn, tranh chấp nhỏ trong cộng đồng dân cư, góp phần đảm bảo an ninh trật tự; hạn chế những hành vi vi phạm pháp luật trên địa bàn…

Anh Lường Văn Trung, Tổ trưởng tổ hòa giải bản Nà Hỳ 1, xã Nà Hỳ trao đổi những khó khăn vướng mắc trong công tác hòa giải tại cơ sở với chị Lý Thị Rơi, công chức Tư pháp xã Nà Hỳ.

Xác định vai trò quan trọng của công tác hòa giải ở cơ sở, hàng năm UBND huyện Nậm Pồ đều rà soát, củng cố, kiện toàn đội ngũ hòa giải viên; tăng cường đôn đốc, chỉ đạo các tổ hòa giải thực hiện tốt hoạt động hòa giải ở cơ sở. Ðặc biệt, đẩy mạnh công tác phổ biến, tuyên truyền Luật Hòa giải cơ sở bằng nhiều hình thức phong phú như: Tổ chức hội nghị, bồi dưỡng, tập huấn kiến thức pháp luật; lồng ghép với tuyên truyền văn bản pháp luật khác, thông qua các phương tiện thông tin đại chúng... từ đó giúp cán bộ, nhân dân hiểu thêm về vai trò, ý nghĩa của công tác hòa giải, tạo ý thức tôn trọng pháp luật, tăng cường sự đoàn kết, giúp đỡ nhau trong cuộc sống. Ðồng thời, huyện thường xuyên bồi dưỡng, hướng dẫn nghiệp vụ, kỹ năng thực hiện công tác quản lý Nhà nước về hòa giải ở cơ sở cho những người thực hiện quản lý Nhà nước về công tác hòa giải ở cơ sở. Trong năm 2018, huyện đã tổ chức được 2 lớp tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật về hòa giải cho trên 200 lượt hòa giải viên; phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện và các xã, kiện toàn đội ngũ cán bộ làm công tác hòa giải và các tổ hòa giải tại 132 thôn, bản. Hiện nay, toàn huyện có 132 tổ hòa giải với 681 hòa giải viên.

Việc phát huy tốt vai trò của lực lượng hòa giải viên cơ sở là điểm mấu chốt giúp “hóa giải” các mâu thuẫn, tranh chấp hay những xích mích trong các mối quan hệ tại cộng đồng dân cư, góp phần làm giảm các vụ vi phạm pháp luật liên quan đến những lĩnh vực dân sự (hôn nhân gia đình, đất đai, hành chính…); hạn chế đơn thư, khiếu nại vượt cấp. Bản Nà Hỳ 1, xã Nà Hỳ là một trong những địa phương có tổ hòa giải thực hiện tốt công tác “hóa giải” những mâu thuẫn, xích mích ngay tại địa bàn. Anh Lường Văn Trung, Trưởng bản, Tổ trưởng tổ hòa giải bản Nà Hỳ 1 cho biết: Bản hiện có 108 hộ, số hộ tương đối đông so với mặt bằng chung nên hay xuất hiện mâu thuẫn, xích mích. Bám sát đặc thù địa bàn, tổ hòa giải đã tích cực tuyên truyền, phổ biến pháp luật, vận động bà con ứng xử có văn hóa trong trong cuộc sống thường ngày. Từ đầu năm đến nay, trên địa bàn xảy ra 3 vụ mâu thuẫn (2 vụ tranh chấp đất đai, 1 vụ hôn nhân gia đình) tổ hòa giải đã hòa giải thành công, không có vụ nào phải chuyển lên UBND xã.

Bà Phạm Thị Ngân, Trưởng phòng Tư pháp huyện cho biết: Hoạt động hòa giải ở cơ sở trên địa bàn huyện trong những năm qua đang từng bước được nâng cao về chất lượng, tổ chức và hoạt động ngày càng đi vào nền nếp, có hiệu quả. Từ năm 2018 đến nay, các tổ hòa giải trên địa bàn huyện đã tiếp nhận 86 vụ việc trong đó hòa giải thành công 57 vụ. Ðối với những vụ việc hòa giải không thành đều được hòa giải viên hướng dẫn chuyển cơ quan có thẩm quyền giải quyết để tránh tình trạng khiếu kiện vượt cấp, kéo dài…. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác hòa giải trên địa bàn huyện còn gặp nhiều vướng mắc do sự phối hợp giữa các ban, ngành đoàn thể có liên quan trong công tác hòa giải đôi lúc chưa chặt chẽ, đồng bộ. Công tác tổ chức bồi dưỡng kiến thức pháp luật và cung cấp tài liệu pháp luật cho hòa giải viên chưa được thường xuyên. Bên cạnh đó trình độ dân trí của người dân không đồng đều gây khó khăn cho công tác hòa giải cơ sở. Ðể tiếp tục phát huy hiệu quả công tác hòa giải ở cơ sở, thời gian tới Phòng tiếp tục tham mưu cho UBND huyện ban hành các văn bản, hướng dẫn về công tác hòa giải một cách kịp thời nhằm tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Ðảng, chính quyền địa phương đối với công tác hòa giải; thường xuyên củng cố, kiện toàn đội ngũ hòa giải viên; đẩy mạnh tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật, nghiệp vụ hòa giải cho hòa giải viên…

Bài, ảnh: Anh Nguyễn
Bình luận

Tin khác