Ðể “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”

08:41 - Thứ Sáu, 11/10/2019 Lượt xem: 11045 In bài viết

ĐBP - Những năm qua, thực hiện phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”, các cấp chính quyền huyện Mường Nhé đã quan tâm chỉ đạo triển khai quy chế dân chủ (QCDC) ở cơ sở bằng những chương trình, hành động cụ thể gắn với đời sống nhân dân. Từ đó, đã không ngừng phát huy quyền làm chủ của nhân dân; tạo được sự đồng thuận của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong việc thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện.

Nhân dân bản Mường Nhé, xã Mường Nhé tham gia ý kiến xây dựng quy ước, hương ước thôn bản.

Ðể thực hiện tốt đường lối chủ trương của Ðảng, nhất là QCDC cơ sở, thời gian qua, các cấp ủy, chính quyền huyện Mường Nhé đã và đang đẩy mạnh việc công khai, minh bạch theo quy định của Pháp lệnh 34/2007/PL-UBTVQH11 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn. Trong đó, huyện chủ yếu tập trung vào các chương trình phát triển kinh tế - xã hội; dự án, quy hoạch, bồi thường giải phóng mặt bằng, chương trình xây dựng nông thôn mới; các chính sách hỗ trợ, vay vốn phát triển sản xuất, quyết toán ngân sách, quy định về thủ tục hành chính...

Ông Vũ Ðức Thiệp, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện Mường Nhé chia sẻ: Ðể việc thực hiện QCDC ở cơ sở đi vào thực tiễn, cấp ủy đảng, chính quyền huyện thường xuyên chú trọng công tác lãnh đạo, quán triệt nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết của Ðảng, chính sách, pháp luật Nhà nước về thực hiện QCDC đến từng cán bộ, đảng viên và nhân dân. Ðồng thời, đẩy mạnh việc tuyên truyền, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với nếp sống văn hóa nơi công sở để nâng cao chất lượng, năng lực cán bộ theo hướng “trọng dân, gần dân, hiểu dân và có trách nhiệm với dân” trong tổ chức và triển khai thực hiện các nhiệm vụ của địa phương. Cùng với đó, duy trì nghiêm túc công tác kiểm tra, giám sát định kỳ hàng năm việc thực hiện QCDC tại cơ sở, nhất là đối với những trường hợp có dấu hiệu vi phạm, gây bức xúc, gây dư luận không tốt trong xã hội và nhân dân... Việc công khai các cơ chế, chính sách, các dự án, công trình đầu tư, quy định, trình tự giải quyết các thủ tục hành chính liên quan đến nhân dân; các nguồn vốn Nhà nước đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng. Ðến hết tháng 9/2019, huyện đã triển khai thực hiện 2 cuộc thanh tra tại 27 đơn vị. Qua thanh tra kịp thời phát hiện, chấn chỉnh, xử lý các sai phạm, kiến nghị xử lý các sai phạm theo đúng quy định của pháp luật; xử lý về kinh tế số tiền gần 140,2 triệu đồng (trong đó, thu hồi nộp ngân sách hơn 101,7 triệu đồng, trả bổ sung cho người lao động trên 38,4 triệu đồng, yêu cầu kiểm điểm 17 cá nhân, đề xuất 7 kiến nghị chấn chỉnh công tác quản lý).

Cùng với đó, phát huy vai trò “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”, cấp ủy, chính quyền các cấp trên địa bàn huyện đã tạo điều kiện cho nhân dân giám sát trực tiếp thông qua ban thanh tra nhân dân, ban giám sát đầu tư cộng đồng... tích cực tham gia ý kiến xây dựng hương ước, quy ước; giám sát việc phòng chống tham nhũng, lãng phí; tham gia ý kiến đóng góp cho cán bộ chủ chốt ở cơ sở cũng như việc phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội. Ðến nay, toàn huyện có 11 ban thanh tra nhân dân và các ban giám sát đầu tư cộng đồng được thành lập đảm bảo theo đúng quy định; 6 tháng đầu năm Ban thanh tra nhân dân đã thanh tra 11 cuộc; ban giám sát đầu tư cộng đồng đã giám sát gần 100 cuộc.

Với phương châm “giải quyết đến tận cùng của vụ việc, bảo đảm quyền lợi cho người dân”, thời gian qua Huyện ủy, UBND huyện đã nghiêm túc thực hiện việc tiếp công dân thường xuyên, định kỳ, đột xuất theo quy định tại Luật Tiếp công dân; công khai lịch, địa điểm tiếp công dân định kỳ trên các phương tiện thông tin đại chúng thường xuyên để người dân biết và thực hiện quyền, nghĩa vụ của mình. Do vậy các vấn đề nhân dân quan tâm mà thuộc thẩm quyền đều được xem xét giải quyết ngay tại cơ sở.

Sen Thượng xã biên giới địa đầu của tỉnh, xác định việc xây dựng và thực hiện tốt QCDC là một trong những nhiệm vụ quan trọng nhằm phát huy tính năng động, sáng tạo và quyền làm chủ thực sự của nhân dân; do vậy, xã đã tổ chức, quán triệt việc thực hiện QCDC đến từng cán bộ, đảng viên và nhân dân. Ông Chang Phạ Giá, Chủ tịch UBND xã Sen Thượng cho biết: Thực hiện QCDC cơ sở, Ðảng uỷ, HÐND, UBND xã đã xây dựng Nghị quyết chuyên đề về việc thực hiện QCDC ở cơ sở và triển khai đến các cấp uỷ, chính quyền, tổ chức đoàn thể và nhân dân trong xã. Bên cạnh đó, việc giám sát thực hiện công trình trên địa bàn được triển khai hiệu quả, minh bạch, thống nhất nhân dân bàn bạc, công khai kết quả thực hiện. Ðến nay, xã đã thực hiện hỗ trợ trâu giống theo Chương trình 30a và 135; phối hợp với UBND huyện giám sát việc thực hiện nguồn vốn sự nghiệp, sửa chữa, duy tu, bảo dưỡng trong nhiều lĩnh vực, gồm: Công trình giao thông trung tâm xã - bản Tả Ló San, Lò San Chái; thủy lợi Tá Khoa Pá, tạo niềm tin của nhân dân vào các cơ quan công quyền; góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội; đảm bảo quốc phòng - an ninh tại địa phương.

Bài, ảnh: Phương Linh
Bình luận

Tin khác

Back To Top