Khẳng định vai trò hạt nhân chính trị ở cơ sở

09:20 - Thứ Tư, 09/10/2019 Lượt xem: 11635 In bài viết

ĐBP - Dưới sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, các cấp ủy đảng, chất lượng hoạt động của các tổ chức cơ sở đảng từng bước được nâng cao. Trong đó, nhiều tổ chức đảng cơ sở đã phát huy vai trò, hiệu quả tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt chủ trương của Ðảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới (NTM), đô thị văn minh tại địa bàn dân cư… khẳng định được vai trò của chi bộ thực sự là hạt nhân chính trị ở cơ sở.

Dưới sự lãnh đạo của Chi bộ đội 10, xã Noong Luống (huyện Ðiện Biên), người dân tích cực tham gia làm đường giao thông nông thôn.

Nằm ngay trung tâm xã Pa Ham (huyện Mường Chà), bản Mường Anh 2 có hơn 100 hộ với gần 430 nhân khẩu; chi bộ bản có 13 đảng viên. Các buổi sinh hoạt chi bộ đều được tổ chức tại nhà ông Lò Văn Phắn, Bí thư Chi bộ. Ông Phắn cho biết: Không chỉ trong thực hiện các nhiệm vụ lãnh đạo phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói giảm nghèo mà để huy động được sức dân tham gia xây dựng NTM, chi bộ đã thống nhất giải pháp hàng đầu là đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, với quan điểm đảng viên phải đi trước để người dân trong bản học, làm theo. Bản Mường Anh 2 đã thành lập Ban phát triển thôn do bí thư chi bộ làm trưởng ban để phân công nhiệm vụ cho các thành viên phụ trách đôn đốc, hướng dẫn người dân thực hiện từng tiêu chí trong xây dựng NTM. Cuộc sống của người dân còn nhiều khó khăn nhưng chúng tôi cho rằng quan trọng nhất là thay đổi được nhận thức của người dân về xây dựng NTM. Ðể làm được như vậy phải tích cực tuyên truyền, vận động, thuyết phục bà con hiểu mình là chủ thể chính để tham gia đóng góp công sức, vật chất cùng xây dựng NTM theo phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm” để cùng được hưởng lợi. Tuyên truyền theo kiểu mưa dầm thấm lâu, đảng viên đi đầu người dân trong bản học tập, tích cực tham gia nên đến nay không chỉ nhiều hộ tích cực hiến đất làm đường giao thông, cơ sở hạ tầng nông thôn mà còn tham gia vệ sinh đường làng ngõ xóm... Lãnh đạo phát triển kinh tế thông qua công tác tuyên truyền, vận động đã tác động tích cực đến ý thức và hành động của người dân trong việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi đem lại hiệu quả kinh tế cao, góp phần tăng thu nhập, xóa đói giảm nghèo, xây dựng NTM. Trong bản đã xuất hiện ngày càng nhiều mô hình phát triển kinh tế tổng hợp, chăn nuôi đại gia súc... thu nhập bình quân từ 50 - 70 triệu đồng/năm. Ðời sống của nhân dân được cải thiện, an ninh trật tự được giữ vững, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn hơn 30%.

Nói về vai trò của chi bộ tại khu dân cư, Phó Bí thư Thường trực Ðảng ủy xã Pa Ham Khoàng Văn Ðoàn cho biết: Ðảng bộ xã có hơn 100 đảng viên tham gia sinh hoạt tại 13 chi bộ; trong đó, có 9 chi bộ nông thôn. Trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị nói chung, xây dựng NTM nói riêng các chi bộ cơ sở đã khẳng định được vai trò hạt nhân chính trị lãnh đạo, huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc, huy động được sự đóng góp của nhân dân tham gia xây dựng NTM. Nhờ đó đến nay bộ mặt nông thôn ở Pa Ham ngày càng thay đổi, người dân tích cực đóng góp ngày công, hiến đất làm đường giao thông, đường nội đồng... góp phần xóa đói giảm nghèo, xây dựng NTM. Ðến nay, xã đã hoàn thành 10/19 tiêu chí trong Bộ tiêu chí quốc gia xây dựng NTM. Phấn đấu đến cuối năm 2019 xã hoàn thành thêm tiêu chí số 15 về y tế.

Xây dựng NTM là một trong nhiều chương trình lớn của tỉnh được triển khai rộng khắp thời gian qua và phát huy được vai trò lãnh đạo của cấp ủy, chi bộ tuyên truyền, vận động nhân dân hưởng ứng và chung sức cùng tham gia. Riêng trong giai đoạn 2016 - 2019, trong tổng kinh phí huy động thực hiện chương trình hơn 7.323 tỷ đồng thì tỉnh đã huy động trên 105 tỷ đồng đóng góp của cộng đồng dân cư (chủ yếu bằng công lao động, hiến đất, góp đất…). Nhận thức của nhân dân được nâng lên và người dân dần xác định được mình là chủ thể chính trong xây dựng NMT nên chủ động, tự giác đóng góp nguồn lực xây dựng cơ sở hạ tầng, bảo vệ tài sản chung, giữ gìn môi trường xanh - sạch - đẹp. Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, quyết liệt của cấp ủy, chi bộ các thôn, bản khu dân cư xây dựng NTM trở thành phong trào sôi nổi và rộng khắp, nhờ đó bộ mặt nông thôn thay đổi, đời sống vật chất tinh thần của người dân khu vực nông thôn, nhất là tại các vùng đặc biệt khó khăn, vùng cao, biên giới ngày càng nhiều khởi sắc. Ðến nay, bình quân các xã trong tỉnh đạt 9,8 tiêu chí/xã (tăng 8,4 tiêu chí); 18/116 xã được công nhận đạt chuẩn NTM (tăng 18 xã so với năm 2011), đạt 51,4% so với mục tiêu Nghị quyết Ban Chấp hành Ðảng bộ tỉnh đề ra. Số hộ nghèo ở khu vực nông thôn còn 46.674 hộ, chiếm 44,26% (giảm hơn 5,7%); thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn đến hết năm 2019 ước đạt 18,5 triệu đồng/người/năm (tăng 13 triệu đồng so với năm 2011)… Những kết quả quan trọng ấy đã thể hiện rõ vai trò quan trọng của chi bộ cơ sở trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, nhất là trong “khâu” tuyên truyền, vận động để nhân dân hiểu rõ, thấy được mục đích, ý nghĩa của xây dựng NTM để tích cực tham gia với phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra và dân thụ hưởng”.

Toàn tỉnh hiện có gần 1.671 chi bộ thôn, bản, tổ dân phố thu hút gần 20.000 đảng viên tham gia sinh hoạt, chiếm gần 50% tổng số đảng viên toàn tỉnh. Phát huy được vai trò là hạt nhân chính trị ở cơ sở, các chi bộ này đã góp phần quan trọng trong việc lãnh đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị, kinh tế - xã hội... tại địa bàn dân cư. Tuy nhiên để hoạt động của chi bộ, nhất là khu vực nông thôn được nề nếp, bài bản, không ngừng nâng cao chất lượng hoạt động, thực sự phát huy vai trò hạt nhân chính trị lãnh đạo, xây dựng chi bộ vững mạnh cần quan tâm đến việc nâng cao trình độ năng lực của bí thư, cấp uỷ. Vì điều đó quyết định đến chất lượng hoạt động của chi bộ trong nền kinh tế thị trường; song hành với đó là đổi mới cách thức điều hành sinh hoạt chi bộ nông thôn gắn với phát triển kinh tế, nhiệm vụ phát triển nông thôn đáp ứng yêu cầu thực tiễn trong tình hình mới.

Bài, ảnh: Gia Kiệt
Bình luận

Tin khác