Tinh giản biên chế ở Mường Ảng

Cần nhất là thay đổi nhận thức của người đứng đầu

08:47 - Thứ Sáu, 04/10/2019 Lượt xem: 7226 In bài viết

ĐBP - Thực hiện Nghị quyết số 39 - NQ/TW, ngày 17/4/2015 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, thời gian qua, huyện Mường Ảng đã đạt nhiều kết quả tích cực song vẫn còn không ít khó khăn, nhất là việc thay đổi tư duy, nhận thức của cán bộ công chức, viên chức; đặc biệt là sự chưa quyết liệt của người đứng đầu một số cơ quan, đơn vị.

Cán bộ xã Búng Lao (huyện Mường Ảng) tiếp dân tại bộ phận “Một cửa”.

Qua tìm hiểu thực tế tại huyện Mường Ảng, một trong những khó khăn lớn trong công tác tinh giản biên chế là “rào cản” về tâm lý, nhất là tình trạng thiếu kiên quyết, nể nang, né tránh, ngại va chạm, muốn giữ ổn định tổ chức, bộ máy và biên chế hiện tại của các cơ quan, đơn vị. Bên cạnh đó, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, đặc biệt là ở cấp xã chưa thật sự mạnh dạn, thẳng thắn, khách quan trong quản lý, sử dụng, đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức để làm cơ sở thực hiện tinh giản biên chế. Nhiều các cơ quan, đơn vị, địa phương vẫn còn tình trạng một số cán bộ, công chức, viên chức không đảm đương được công việc hoặc hoạt động kém hiệu quả theo vị trí công tác, nhưng vẫn trong biên chế, không thể tinh giản… Nguyên nhân của vấn đề này chủ yếu là do công tác đánh giá, phân loại cán bộ, không đánh giá đúng thực chất nên không có cơ sở đưa vào diện tinh giản biên chế cho thôi việc, hưởng chế độ chính sách.

Tại xã Ẳng Nưa, báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm của UBND xã Ẳng Nưa đã chỉ ra nguyên nhân của tồn tại, hạn chế trong thực hiện nhiệm vụ có nêu chất lượng cán bộ “Trình độ năng lực lãnh đạo, chỉ đạo của chính quyền, đoàn thể từ xã đến bản có mặt còn hạn chế; công tác tham mưu của một số cán bộ công chức chuyên môn, trưởng bản, chưa chủ động, chưa phát huy tính sáng tạo trong công việc được giao, còn ỷ lại vào sự chỉ đạo của cấp trên...”. Báo cáo là vậy, tuy nhiên đến khi đánh giá, phân loại cán bộ, đảng viên cuối năm thì cơ bản đều hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Có lẽ vì cách đánh giá chưa thực sự trách nhiệm, công tâm đi vào thực chất nên đã ảnh hưởng không nhỏ đến công tác tinh giản biên chế của đơn vị.

Theo thông tin từ Phòng Nội vụ huyện Mường Ảng, từ năm 2015 đến nay, huyện tinh giản được 5 công chức cấp xã. Ðây là một con số khá khiêm tốn so với một số huyện, thị khác trong tỉnh.

Nói về vấn đề trên, bà Nguyễn Thị Nhung, cán bộ phòng Nội vụ huyện Mường Ảng thẳng thắn cho rằng vẫn còn thực trạng “cào bằng”, xuê xoa trong đánh giá, phân loại công chức, viên chức ở cơ sở và đây là một trong những “rào cản” lớn trong quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết về tinh giản biên chế của Bộ Chính trị. Hiện nay, huyện đang tích cực tuyên truyền, quán triệt tới toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động về mục đích, ý nghĩa của việc tinh giản biên chế. Ðồng thời, xác định đối tượng để thực hiện tinh giản biên chế bảo đảm nguyên tắc khách quan, dân chủ, đúng quy định. Cùng với đó, huyện tiếp tục rà soát, sắp xếp, bố trí đội ngũ cán bộ, viên chức đảm nhận vị trí công việc phù hợp với trình độ chuyên môn được đào tạo, năng lực công tác; thực hiện phân công, cơ cấu lại từng vị trí việc làm đảm bảo hợp lý về chuyên môn, chức danh nghề nghiệp.

Nói thêm về những khó khăn trong công tác tinh giản biên chế trên địa bàn huyện, bà Nhung cho biết, hiện nay, tại một số cơ quan, đơn vị của huyện có số lượng đông cán bộ trẻ, hăng hái, nhiệt tình, hàng năm đều hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, nhất là đối với viên chức sự nghiệp là ngành Giáo dục và Ðào tạo, do đó, việc tinh giản biên chế hết sức khó khăn. Cụ thể, số người nghỉ theo chính sách tinh giản biên chế từ năm 2018 đến ngày 15/9/2019 là 37/1.444, đạt 2,56% trên tổng số biên chế được giao năm 2015. Số biên chế được giao đã thực hiện cắt giảm từ năm 2015 - 2019 (tối thiểu 10% trên tổng số biên chế được giao năm 2015) đối với hành chính sự nghiệp Nhà nước là 7/96 (đạt 7,29%); sự nghiệp khác là 5/89 (đạt 5,61%); sự nghiệp giáo dục là 32/1.059 (đạt 3,02%).

Ðể việc tinh giản biên chế đạt kế hoạch đề ra huyện sẽ quan tâm đến việc phổ biến, quán triệt, nâng cao nhận thức, đề cao trách nhiệm người đứng đầu các cơ quan đơn vị, tổ chức trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ công chức, viên chức. Cùng với đó, với trách nhiệm là cơ quan thường trực, Phòng Nội vụ sẽ tham mưu cho UBND huyện chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thực hiện nghiêm túc việc tinh giản biên chế theo đúng kế hoạch đã được phê duyệt; thực hiện nghiêm công tác đánh giá cán bộ công chức, viên chức đảm bảo đúng thực chất và kết quả thực hiện nhiệm vụ; lấy kết quả đánh giá làm cơ sở để cơ cấu lại đội ngũ cán bộ.

Bài, ảnh: Quang Long
Bình luận

Tin khác

Back To Top