Tuần Giáo chú trọng giải quyết khiếu nại, tố cáo

08:51 - Thứ Tư, 25/09/2019 Lượt xem: 9192 In bài viết

ĐBP - Xác định rõ ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo (KNTC), cấp ủy, chính quyền các cấp huyện Tuần Giáo lắng nghe ý kiến của nhân dân; tăng cường đối thoại giữa các cơ quan và 19 xã, thị trấn với người dân. Thanh tra huyện chủ động nắm tình hình, tham mưu giúp UBND huyện giải quyết dứt điểm vụ việc phức tạp, đông người từ khi mới phát sinh ở cơ sở, không để người dân bức xúc tạo thành điểm nóng. Nhờ vậy, huyện đã kịp thời nắm bắt, tập trung chỉ đạo giải quyết có hiệu quả nhiều nội dung KNTC, nhất là các nội dung liên quan đến việc thực hiện chế độ chính sách, giao đất giao rừng…

Ông Mùa Va Hồ, Phó Chủ tịch UBND huyện Tuần Giáo cho biết: Việc thực hiện công tác tiếp dân đi vào nền nếp đã góp phần giải quyết dứt điểm các vụ việc ngay từ khi mới phát sinh tại cơ sở, nhất là từ UBND các xã, thị trấn, đặc biệt là các vụ việc liên quan đến lĩnh vực đất đai. Trong giải quyết các vụ việc, UBND huyện luôn yêu cầu các cơ quan, đơn vị nhất là cơ quan thanh tra cần rà soát, nghiên cứu kỹ hồ sơ, coi trọng lợi ích hợp pháp của người dân; đồng thời đẩy mạnh phối hợp chặt chẽ giữa các ngành, địa phương theo đúng pháp luật, công khai minh bạch, đảm bảo giải quyết có lý có tình, dứt điểm từng vụ việc. Năm 2019 (từ 1/8/2018 - 31/7/2019), các xã, thị trấn trong huyện đã tiếp nhận 92 đơn (1 đơn khiếu nại, 91 đơn đề nghị, phản ánh). Nội dung chủ yếu công dân đề nghị giải quyết tranh chấp đất đai, đề nghị giải quyết chế độ đền bù giải phóng mặt bằng, về chính sách tôn giáo, kiến nghị các chế độ về chính sách xã hội… UBND huyện đã tiếp nhận 43 đơn (khiếu nại 3 đơn, tố cáo 3 đơn và đề nghị 38 đơn); trong đó, 41 đơn đủ điều kiện xử lý (khiếu nại 2 đơn, tố cáo 2 đơn và đề nghị 37 đơn).

Cụ thể, đối với đơn tố cáo của ông Mùa A Lầu, bản Lồng (xã Tỏa Tình) tố cáo ông Mùa A Lâu lợi dụng chức vụ quyền hạn trưởng bản Lồng cùng một số đối tượng liên quan đo, khoanh, kê khai 2,01ha đất rừng tái sinh sản xuất tại tiểu khu 618, khoảnh 19, lô 7, nguồn gốc đất hình thành từ rừng tự nhiên thuộc rừng cộng đồng bản Lồng quản lý. Toàn bộ diện tích rừng này đã được UBND huyện giao cho ông Mùa A Lâu quản lý. Ðơn tố cáo UBND xã Tỏa Tình (ông Mùa Giả Dia, nguyên Chủ tịch UBND xã Tỏa Tình; ông Giàng Gà Sùng, nguyên địa chính xã Tỏa Tình) với nội dung: Thời điểm ngày 10/10/2003 giao diện tích 20.000m2 đất cho ông Thào Giống Sếnh, thường trú tại bản Lồng (xã Tỏa Tình) không đúng thẩm quyền, vi phạm pháp luật; tố cáo ông Mùa A Dề, Chủ tịch UBND xã Tỏa Tình tiếp tục công nhận sai trong việc giao đất cho ông Thào Giống Sềnh. Ðể giải quyết dứt điểm, kịp thời các đơn thư này, UBND huyện Tuần Giáo đã thành lập tổ kiểm tra, xác minh nội dung đơn tố cáo sau đó ban hành kết luận cụ thể đối với từng nội dung đơn tố cáo và thông báo kết quả giải quyết tới người dân, đảm bảo quyền lợi chính đáng của người dân.

Dự báo trong thời gian tới trên địa bàn huyện có thể phát sinh các đơn KNTC liên quan đến tranh chấp đất đai, thu hồi đất; việc giao đất giao rừng và chế độ chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng cho các hộ gia đình; các chế độ chính sách, xã hội... Ðể thực hiện tốt công tác tiếp dân, giải quyết KNTC, huyện sẽ tăng cường hơn nữa công tác tiếp dân, giải quyết đơn, thư, nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị và năng lực của đội ngũ cán bộ, công chức tiếp công dân; gắn công tác tiếp công dân với giải quyết KNTC của từng cơ quan, đơn vị, xã, thị trấn. Thực hiện kiểm tra, rà soát giải quyết dứt điểm, kịp thời các vụ việc KNTC nhất là các vụ còn tồn đọng, hạn chế để các vụ việc kéo dài gây bức xúc trong nhân dân và phát sinh thành các điểm nóng phức tạp. Tập trung giải quyết có chất lượng các vụ việc KNTC, thường xuyên đôn đốc, nắm bắt thông tin về tình hình KNTC trên địa bàn để có giải pháp xử lý; kịp thời chấn chỉnh những hạn chế, yếu kém, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm. Tăng cường công tác quản lý Nhà nước trên mọi lĩnh vực, tập trung vào lĩnh vực quản lý và sử dụng đất đai, quản lý đầu tư xây dựng và thực hiện chế độ, chính sách có liên quan trực tiếp tới người dân, như: Thu hồi đất, giao đất, chuyển đổi mục đích sử dụng đất; công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, giải phóng mặt bằng, quản lý đầu tư xây dựng.

Gia Kiệt
Bình luận

Tin khác