BHXH Mường Ảng

Thực hiện nhiệm vụ phù hợp tình hình thực tế

08:40 - Thứ Hai, 22/07/2019 Lượt xem: 8411 In bài viết

ĐBP - Xác định triển khai hiệu quả chính sách bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT) là một trong những yếu tố quan trọng giúp địa phương phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội; những năm qua, BHXH huyện Mường Ảng đã chủ động triển khai, áp dụng các quy định trong thực hiện chính sách BHXH, BHYT, bảo hiểm tự nguyện (BHTN) phù hợp với tình hình thực tế của địa phương.

BHXH huyện luôn thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao; làm tốt công tác tham mưu cho UBND huyện chỉ đạo, điều hành thực hiện tốt chính sách BHXH, BHYT. Trong 6 tháng đầu năm, BHXH huyện đã tham mưu cho Huyện ủy, UBND huyện chỉ đạo triển khai thực hiện cải cách chính sách BHXH, tăng cường công tác phối hợp tuyên truyền, phổ biến chế độ, chính sách BHXH, BHYT. BHXH huyện phối hợp với các đơn vị: Liên đoàn Lao động, Hội Nông dân, Trung tâm Y tế, Phòng LÐTB&XH, Bưu điện huyện, phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN… Ðẩy nhanh công tác phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHTN theo tinh thần Chỉ thị 34/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ và chỉ tiêu thực hiện BHYT (giai đoạn 2018 - 2020). Ðẩy mạnh công tác tuyên truyền tập trung vào nhóm đối tượng tham gia BHTN, người tham gia BHYT theo hộ gia đình và người lao động trong các doanh nghiệp; tăng cường công tác truyền thông giúp người dân hiểu rõ quyền lợi  khi tham gia BHXH, BHYT, để mở rộng đối tượng ở các nhóm khác nhau. Nhờ thực hiện đồng bộ các giải pháp nên số lượng người tham gia bảo hiểm trên địa bàn năm sau tăng hơn năm trước. Tính đến hết tháng 6/2019, số người tham gia BHXH, BHYT là 47.609 người, tăng 178 người so với cùng kỳ năm trước (trong đó, cùng tham gia BHXH, BHYT bắt buộc 2.060 người; tham gia BHXH tự nguyện 270 người; chỉ tham gia BHYT 45.279 người). Số thu BHXH, BHYT, BHTN 6 tháng đầu năm là 34.501 triệu đồng, tăng 2.259 triệu đồng so với cùng kỳ năm trước.

Với địa bàn có đa số là người dân tộc thiểu số, trình độ dân trí không đồng đều, thu nhập bình quân đầu người thấp, việc thực hiện hiệu quả các chính sách BHXH, BHYT, đặc biệt là BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình của cơ quan BHXH huyện đã góp phần cùng cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện có hiệu quả công tác an sinh xã hội trên địa bàn. Trong 6 tháng, BHXH huyện đã chi 16.328,4 triệu đồng, tăng 829,5 triệu đồng so với cùng kỳ năm trước. Thực hiện giải quyết chế độ BHXH cho khách hàng được thực hiện kịp thời, đầy đủ; trong đó, số người hưởng BHXH hàng tháng 765 người; số lượt người hưởng trợ cấp 1 lần 50 người. BHXH Mường Ảng đã thanh toán chi phí khám chữa bệnh BHYT; chi phí khám chữa bệnh với cơ sở khám chữa bệnh cho 37.000 lượt người ngoại trú với số tiền 7.000 triệu đồng; 3.890 lượt người nội trú, với số tiền 6.600 triệu đồng…

Ông Lê Quốc Cường, Giám đốc BHXH huyện Mường Ảng cho biết: Ðể góp phần đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn huyện, hằng năm BHXH huyện luôn phấn đấu đạt và vượt chỉ tiêu mở rộng đối tượng tham gia BHYT, BHXH; thường xuyên rà soát, nắm chắc tình hình tham gia BHXH, BHYT của từng đối tượng, từ đó xác định đối tượng tiềm năng cần phải vận động khai thác để tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương chỉ đạo và giao chỉ tiêu cho các xã, thị trấn; đặc biệt là việc phát triển đối tượng ở các doanh nghiệp, học sinh và hộ gia đình tham gia BHYT. Thực hiện chi trả đầy đủ, kịp thời chế độ chính sách cho người tham gia bảo hiểm...

Anh Nguyễn
Bình luận