Kiên quyết xử lý vi phạm sau thanh tra, kiểm tra

09:12 - Thứ Tư, 17/07/2019 Lượt xem: 7779 In bài viết
ĐBP - Những năm qua, cùng với thực hiện thanh tra đúng trọng tâm, trọng điểm, ngành Thanh tra tỉnh tăng cường công tác giám sát, theo dõi việc thực hiện kết luận sau thanh tra. Qua đó góp phần phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí trên địa bàn tỉnh.

Từ đầu năm đến nay, Thanh tra tỉnh và thanh tra các sở, ngành, địa phương đã triển khai thực hiện 43 cuộc thanh tra hành chính, đã ban hành 34 kết luận. Qua thanh tra đã phát hiện 38 đơn vị có sai phạm về kinh tế với tổng số tiền sai phạm hơn 2,6 tỷ đồng; kiến nghị thu hồi nộp ngân sách Nhà nước hơn 1 tỷ đồng và kiến nghị xử lý 1 tập thể, 18 cá nhân có liên quan. Các sai phạm phát hiện qua thanh tra chủ yếu tập trung vào các lĩnh vực: Quản lý, sử dụng tài chính, ngân sách; đầu tư xây dựng cơ bản; sử dụng đất đai… Bên cạnh đó, ngành Thanh tra tỉnh đã triển khai 333 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành (62 cuộc thành lập đoàn và 271 cuộc thanh tra độc lập) đối với 231 tổ chức, 479 cá nhân; qua đó phát hiện 30 tổ chức và 182 cá nhân có vi phạm. Ðến nay đã kiến nghị thu hồi gần 54 triệu đồng, giảm trừ qua thanh toán hơn 171 triệu đồng; ban hành 208 quyết định xử phạt vi phạm hành chính hơn 2,2 tỷ đồng, số tiền xử lý tài sản vi phạm hơn 240 triệu đồng; tước quyền sử dụng giấy phép lái xe 8 trường hợp, tước phù hiệu tuyến xe cố định 2 trường hợp.

Bên cạnh công tác thanh tra, kiểm tra, thì công tác giám sát, đôn đốc xử lý sau thanh tra cũng được triển khai quyết liệt và có hiệu quả. Ðiển hình là việc thực hiện Quyết định 09/QÐ-TTr ngày 12/2/2019 của Chánh Thanh tra tỉnh về thanh tra trách nhiệm đối với Trưởng ban Dân tộc tỉnh trong việc thực hiện các quy định pháp luật về thanh tra, phòng, chống tham nhũng; tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo; việc chấp hành pháp luật trong quản lý đầu tư xây dựng. Qua thanh tra, phát hiện một số tồn tại, hạn chế như: Chưa công khai số liệu và thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách Nhà nước; không ban hành kế hoạch chuyển đổi vị trí công tác; phê duyệt danh sách người có nghĩa vụ kê khai tài sản sai thẩm quyền. Ðối với việc thực hiện quản lý đầu tư thì công tác lập, thẩm định, phê duyệt dự toán, giám sát, nghiệm thu thanh toán... chưa đảm bảo quy định. Công trình san nền, giao thông, thoát nước điểm dân cư Púng Bon (xã Pa Thơm, huyện Ðiện Biên), dự toán gói thầu thi công xây dựng và tư vấn khảo sát tính sai khối lượng; Công trình đường vào bản Nậm Kè (xã Nậm Kè, huyện Mường Nhé) và công trình san nền, giao thông, thoát nước điểm dân cư Si Văn (xã Pa Thơm, huyện Ðiện Biên) cũng xảy ra nhiều sai phạm… Cơ quan thanh tra đã kiến nghị xử lý trách nhiệm đối với các cá nhân, tập thể có liên quan; kiến nghị xử lý vi phạm về kinh tế hơn 211 triệu đồng, trong đó thu hồi số tiền sai phạm hơn 35 triệu đồng, kiến nghị giảm trừ qua thanh toán hơn 176,5 triệu đồng. Ðồng thời cơ quan thanh tra đã tích cực đôn đốc, giám sát việc thực hiện khắc phục những tồn tại, hạn chế của Ban Dân tộc tỉnh. Ðến nay Ban Dân tộc tỉnh đã nộp đủ 100% số tiền sai phạm và phải thu hồi. Về xử lý trách nhiệm, Ban Dân tộc đã tổ chức họp kiểm điểm trách nhiệm của các tập thể, cá nhân liên quan đến những tồn tại, sai phạm.

Tương tự, ngày 27/6/2019, Thanh tra tỉnh đã ra Văn bản số 255/TB-TTr về việc thông báo kết quả đôn đốc việc thực hiện kết luận thanh tra về trách nhiệm của Giám đốc Sở Xây dựng trong việc chấp hành pháp luật về phòng, chống tham nhũng; chấp hành pháp luật trong quản lý, sử dụng ngân sách và việc xử lý kinh tế qua thanh tra. Qua đó, các nội dung kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý sau thanh tra đã được Sở Xây dựng thực hiện nghiêm túc. Trong đó, về xử lý kinh tế, tổng số tiền sai phạm phải thu hồi là hơn 152 triệu đồng; tính đến ngày 27/6/2019, Sở Xây dựng đã đôn đốc, thu nộp 100% số tiền sai phạm vào tài khoản tạm giữ của Thanh tra tỉnh. Về xử lý trách nhiệm, Sở Xây dựng đã tiến hành tổ chức họp kiểm điểm rút kinh nghiệm đối với 6 cá nhân có liên quan theo kết luận thanh tra. Ðối với những kiến nghị về quản lý, Sở đã ban hành văn bản về việc chấn chỉnh, khắc phục những sai phạm, tồn tại, hạn chế trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng, việc chấp hành pháp luật trong quản lý, sử dụng ngân sách.

Ông Phan Văn Thống, Chánh Thanh tra tỉnh cho biết: Việc thực hiện giám sát, theo dõi đôn đốc và kiểm tra thực hiện kết luận sau thanh tra rất quan trọng, nhằm nâng cao vai trò, hiệu quả, hiệu lực của ngành thanh tra; đồng thời góp phần đấu tranh với những tiêu cực, tham nhũng. Qua công tác theo dõi, đôn đốc đối với các cuộc thanh tra hành chính, đã thu hồi nộp ngân sách Nhà nước số tiền hơn 1,1 tỷ đồng (đạt 71,6%); xử lý, kiểm điểm rút kinh nghiệm đối với 12 cá nhân liên quan đến sai phạm. Ðối với công tác thanh tra, kiểm tra chuyên ngành, đã thu hồi số tiền các tổ chức, cá nhân vi phạm chấp hành nộp vào ngân sách Nhà nước hơn 1,6 tỷ đồng (đạt 65,2%).

Văn Tâm

Tin xem nhiều

Bình luận

Tin khác

Back To Top