100% cơ sở được kiểm tra không niêm yết danh sách cập nhập các trò chơi điện tử

14:40 - Thứ Sáu, 05/07/2019 Lượt xem: 10153 In bài viết

ĐBP - Đoàn Kiểm tra liên ngành Sở Thông tin và Truyền thông, Công an tỉnh và Phòng Văn hóa - Thông tin vừa tổ chức kiểm tra hoạt động điểm truy nhập Internet công cộng và điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng tại 43 điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng trên địa bàn TP. Điện Biên Phủ và các huyện: Điện Biên, Mường Chà, Mường Nhé.

Tại thời điểm kiểm tra về thủ tục hành chính: 40/43 cơ sở có Giấy phép kinh doanh theo quy định; 38/43 cơ sở đã được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng. Kiểm tra việc thực hiện các quy định của Nhà nước, đoàn liên ngành phát hiện 40/43 cơ sở kinh doanh vi phạm quy định giờ đóng, mở cửa cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng. Các cơ sở đều có phần mềm lọc các nội dung xấu, đồi trụy nhằm không để khách hàng truy cập, thực hiện các hành vi không đúng quy định. 100% số cơ sở được kiểm tra không niêm yết danh sách cập nhập các trò chơi điện tử đã được phê duyệt nội dung, kịch bản; 19/43 cơ sở không có bảng niêm yết công khai nội quy sử dụng dịch vụ trò chơi điện tử công cộng hoặc nội dung của quy định chưa đúng quy định. 3/43 cơ sở chưa đảm bảo đủ khoảng cách từ đại lý đến cổng các trường học theo quy định. Đoàn kiểm tra đã tuyên truyền, nhắc nhở và yêu cầu các cơ sở này phải có biện pháp di dời địa điểm hoặc chuyển đổi mục đích, hình thức kinh doanh theo đúng quy định.

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh có 165 điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng. Tất cả các điểm đều hoạt động theo hình thức song song vừa là đại lý internet vừa là điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng.

Gia Kiệt
Bình luận