Tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo ở Mường Nhé

08:51 - Thứ Sáu, 05/07/2019 Lượt xem: 8363 In bài viết
ĐBP - Xác định công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo (KNTC) là việc làm xuyên suốt, liên tục và có tác động đến việc đảm bảo ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Do vậy, những năm qua huyện Mường Nhé đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao chất lượng, hiệu quả trong lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện công tác tiếp dân, giải quyết KNTC theo quy định của pháp luật và đạt được kết quả khả quan.

 

Cán bộ bộ phận “Một cửa” xã Pá Mỳ hướng dẫn người dân thực hiện thủ tục tiếp nhận đơn thư.

Với phương châm “Giải quyết đến tận cùng của vụ việc, bảo đảm quyền lợi cho người dân”, thời gian qua Huyện ủy, UBND huyện Mường Nhé thường xuyên quán triệt, triển khai đến từng công chức, viên chức thực hiện nghiêm chỉ thị, kế hoạch của Tỉnh ủy, UBND tỉnh về “Tăng cường sự lãnh đạo của Ðảng trong công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư”. Nhất là nghiêm túc thực hiện việc tiếp công dân thường xuyên, định kỳ, đột xuất theo quy định tại Luật Tiếp công dân; công khai lịch, địa điểm tiếp công dân định kỳ trên các phương tiện thông tin đại chúng thường xuyên để người dân biết và thực hiện quyền, nghĩa vụ của mình. 6 tháng đầu năm 2019, các cơ quan hành chính của huyện tiếp gần 30 lượt người dân; nội dung các kiến nghị, phản ánh tập trung chủ yếu vào các vấn đề bồi thường giải phóng mặt bằng, chứng nhận quyền sử dụng đất, tranh chấp đất rừng…

Cùng với hoạt động tiếp dân, việc giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo cũng được UBND huyện Mường Nhé tập trung chỉ đạo giải quyết kịp thời. Ðặc biệt, trong giải quyết các vụ việc, UBND huyện yêu cầu các cơ quan, đơn vị, nhất là cơ quan thanh tra Nhà nước tiến hành rà soát, nghiên cứu kỹ hồ sơ, coi trọng lợi ích hợp pháp của người dân; đẩy mạnh việc phối hợp giữa đơn vị, phòng chuyên môn đảm bảo đúng pháp luật, công khai minh bạch, bình đẳng hợp lý; cân bằng lợi ích giữa Nhà nước, người dân và doanh nghiệp; giải quyết có lý có tình, dứt điểm từng vụ việc. Ðối với những đơn thư không thuộc thẩm quyền giải quyết được Ban tiếp công dân huyện hướng dẫn công dân chuyển đơn đến các cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết. 6 tháng qua, UBND huyện đã tiếp nhận, xử lý 25 đơn, các đơn thư thuộc thẩm quyền đã được giải quyết. Những đơn thư tồn đọng lâu ngày, Thường trực Huyện ủy, lãnh đạo UBND huyện trực tiếp chỉ đạo giải quyết; phân loại và chủ động giải quyết đơn thư KNTC, kiến nghị, phản ánh của tổ chức, cá nhân theo chức năng, thẩm quyền đảm bảo đúng nội dung, thời gian, trình tự, thủ tục, không để kiến nghị, KNTC vượt cấp, tránh tình trạng chồng chéo, đùn đẩy, né trách trách nhiệm, chuyển đơn lòng vòng, gây phiền hà cho công dân.

Là huyện vùng cao, biên giới tiềm ẩn nhiều vấn đề phức tạp về an ninh trật tự, khiếu kiện về tranh chấp đất rừng, nương sản xuất… Do vậy, UBND huyện yêu cầu thủ trưởng cơ quan, đơn vị và chủ tịch UBND 11/11 xã đẩy mạnh quán triệt và thực hiện đúng theo quy định Luật Tiếp công dân, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo; ký cam kết trách nhiệm giải quyết các vụ việc KNTC, kiến nghị phản ánh thuộc thẩm quyền giải quyết. Ông Trịnh Duy Ðáp, Chủ tịch UBND xã Leng Su Sìn chia sẻ: Thời gian qua, công tác tiếp công dân, giải quyết KNTC trên địa bàn xã đã có nhiều chuyển biến tích cực, từng bước đi vào nề nếp. Các vụ việc khiếu nại mới phát sinh đã được thụ lý, giải quyết kịp thời. Một số vụ việc phức tạp kéo dài đã được tập trung rà soát, giải quyết dứt điểm, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của công dân. Ðặc biệt, lãnh đạo xã tăng cường đối thoại với công dân khi giải quyết KNTC; giải thích, giải đáp chính sách pháp luật, hướng dẫn công dân gửi đơn đến cơ quan có thẩm quyền, giải quyết dứt điểm nhiều vụ việc ngay tại cơ sở. Từ đó, tạo niềm tin của nhân dân vào các cơ quan công quyền; góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội; đảm bảo quốc phòng - an ninh tại địa phương.

Bài, ảnh: Sầm Phúc
Bình luận

Tin khác