Nâng cao vai trò của Công đoàn Viên chức Việt Nam để hoàn thành sứ mệnh lịch sử

16:48 - Thứ Ba, 02/07/2019 Lượt xem: 6094 In bài viết

Ngày 2/7, tại Hà Nội, Công đoàn Viên chức (CĐVC) Việt Nam tổ chức lễ kỷ niệm 25 năm thành lập (2/7/1994 - 2/7/2019) và tuyên dương những cán bộ, thủ lĩnh công đoàn tiêu biểu của CĐVC Việt Nam.

 

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: VGP/Lê Sơn

Dự buổi lễ có Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình; Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Bùi Văn Cường, lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương, cùng đông đảo các đoàn viên CĐVC Việt Nam.

Khẳng định vai trò của CĐVC Việt Nam

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình nhấn mạnh, CĐVC Việt Nam là tổ chức công đoàn ngành có vị trí đặc biệt, nơi tập hợp đông đảo cán bộ, công chức, viên chức giữ vai trò tham mưu và tổ chức thực hiện nhiệm vụ của các cơ quan Trương ương.

25 năm qua, với sự phấn đấu, nỗ lực không mệt mỏi của các thế hệ cán bộ, đoàn viên, người lao động, CĐVC Việt Nam đã lớn mạnh toàn diện và khẳng định xứng đáng vị trí, vai trò của mình trong hệ thống tổ chức công đoàn Việt Nam. Những kết quả đã đạt được trong 1/4 thế kỷ qua, nhất là những năm gần đây của CĐVC Việt Nam đóng góp quan trọng vào thành tựu chung của đất nước.

Thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Phó Thủ tướng ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao những kết quả tích cực và những đóng góp quan trọng của các thế hệ cán bộ, đoàn viên, người lao động CĐVC Việt Nam trong công tác tuyên truyền, tham mưu xây dựng đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và giám sát việc thực hiện các chế độ, chính sách; cải cách hành chính, thực hành tiết kiệm, phòng chống tham nhũng, lãng phí; phối hợp hướng dẫn, tổ chức các phong trào thi đua yêu nước và các hoạt động xã hội, xây dựng hình ảnh người cán bộ, công chức, viên chức “Trung thành, trách nhiệm, liêm chính, sáng tạo” gắn với việc thực hiện “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Chính phủ đánh giá cao và ghi nhận những đóng góp quan trọng của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong công tác tham mưu, nghiên cứu, hoạch định các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và hướng dẫn thực thi chính sách, pháp luật. Những thành tựu của đất nước đạt được trong thời gian qua có sự đóng góp rất đáng trân trọng của đoàn viên, người lao động thuộc CĐVC Việt Nam. Để đạt được kết quả như trên, Ban Chấp hành CĐVC Việt Nam đã đặc biệt quan tâm, chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn.

Biểu dương và chúc mừng 90 cán bộ công đoàn tâm huyết, sáng tạo được lựa chọn để tôn vinh, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình cho rằng đây là những thủ lĩnh công đoàn xuất sắc, gương mẫu đi đầu của CĐVC Việt Nam.

6 nhiệm vụ lớn của CĐVC Việt Nam

Trước yêu cầu nhiệm vụ chung của đất nước, của tổ chức công đoàn Việt Nam, CĐVC Việt Nam phải tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả, làm tốt hơn sứ mệnh của mình, Phó Thủ tướng Thường trực lưu ý một số nội dung sau:

Một là, tiếp tục tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn, lựa chọn những đồng chí thực sự tiêu biểu, có năng lực, tâm huyết, có uy tín cao. Những đồng chí sau thời gian cống hiến trong tổ chức công đoàn cần được ưu tiên bố trí, phân công nhiệm vụ chuyên môn phù hợp.

Đổi mới công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cả chính trị, nghiệp vụ, kỹ năng công tác cho cán bộ công đoàn. Công đoàn cũng cần tích cực tham gia với cơ quan chuyên môn trong vận động, khích lệ đoàn viên, người lao động học tập, nâng cao trình độ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Hai là, đổi mới công tác tuyên truyền, vận động, giáo dục nâng cao nhận thức chính trị, giác ngộ giai cấp, ý thức chấp hành pháp luật, phục vụ nhân dân cho đoàn viên, người lao động. Lựa chọn các nội dung cụ thể, thiết thực, trọng tâm, trọng điểm; tìm kiếm các phương thức tuyên truyền, giáo dục mới, hiệu quả, nhất là sử dụng công nghệ thông tin, tích cực tham gia phản bác các luận điệu tuyên truyền bịa đặt, tiến hành diễn biến hòa bình của các thế lực thù địch, phản động luôn tìm mọi cách chống phá cách mạng Việt Nam, kêu gọi biểu tình, bạo loạn, đặc biệt là trên các trang mạng xã hội xấu, độc hại. Việc tuyên truyền, vận động phải tiến hành thường xuyên, liên tục, từ đó làm thay đổi nhận thức, chuyển biến hành động của mỗi cán bộ, công chức, viên chức, để thực sự là công bộc của nhân dân, hết lòng, hết sức phục vụ nhân dân.

Ba là, tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, thu hút đông đảo đoàn viên, người lao động hưởng ứng và làm theo như phong trào: “Đoàn kết, sáng tạo thi đua xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”, “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở”, “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, “Tham mưu giỏi, phục vụ tốt”, “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, cuộc vận động “Cán bộ, công chức, viên chức nói không với tiêu cực”…

Bốn là, làm tốt hơn nữa công tác đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền lợi chính đáng của người lao động. Tích cực tham gia xây dựng các quy chế, quy định, nội quy của cơ quan liên quan đến người lao động. Mạnh dạn lên tiếng bảo vệ đoàn viên, người lao động trong các diễn đàn, hội nghị liên quan đến việc đánh giá, quy hoạch, bổ nhiệm, khen thưởng, kỷ luật người lao động. Chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, luôn bên cạnh, đồng hành khi đoàn viên, người lao động gặp khó khăn, cần đến tổ chức công đoàn.

Năm là, chủ động nghiên cứu, đề xuất, tham mưu với cấp có thẩm quyền có giải pháp khắc phục hạn chế, tồn tại nhằm thực hiện có hiệu quả Luật Viên chức 2010; tập trung vào những vấn đề cốt lõi như viên chức trong đổi mới cơ chế hoạt động của đơn vị sự nghiệp công lập, vấn đề hợp đồng đối với viên chức, công tác quản lý viên chức, vấn đề kỷ luật đối với viên chức…

Sáu là, lãnh đạo các ban, bộ, ngành, địa phương cần tiếp tục quan tâm hơn nữa trong lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động của công đoàn, tạo mọi điều kiện thuận lợi để công đoàn hoạt động hiệu quả, đóng góp ngày càng thiết thực cho cơ quan, đơn vị, địa phương mình, góp phần vào sự nghiệp phát triển chung của đất nước.

Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Chủ tịch CĐVC Việt Nam Ngọ Duy Hiểu cho biết, trong xu thế hội nhập để phát triển, nhiệm vụ của tổ chức công đoàn Việt Nam nói chung hết sức nặng nề, đòi hỏi mỗi cán bộ, đoàn viên và các cấp công đoàn trong hệ thống CĐVC Việt Nam cần phải nỗ lực cố gắng nhiều hơn nữa, chủ động, sáng tạo trong tổ chức hoạt động.

Chặng đường phía trước đang mở ra cho các cấp công đoàn nhiều thời cơ, thuận lợi để phát triển nhưng cũng đan xen không ít khó khăn, thách thức. Đặc biệt là những thách thức khi nước ta hội nhập sâu với nền kinh tế thế giới và khu vực, tạo ra sự cạnh tranh gay gắt về thị trường lao động, việc làm, thu nhập và vị thế của tổ chức công đoàn trong bối cảnh mới. 

"CĐVC Việt Nam phải đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động thiết thực hiệu quả hướng về cơ sở; xây dựng củng cố tổ chức, phát triển đoàn viên, đổi mới công tác cán bộ, cải cách hành chính trong tổ chức hoạt động công đoàn; thực hiện có hiệu quả việc chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; xây dựng quan hệ hài hòa trong mỗi cơ quan, đơn vị và tham gia hiệu quả công tác quản lý ở mỗi cơ quan, đơn vị", Chủ tịch CĐVC chức Việt Nam Ngọ Duy Hiểu khẳng định.

Hiện CĐVC Việt Nam có 65 đơn vị trực thuộc (trong đó có 25 công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở và 40 công đoàn cơ sở) với gần 700 công đoàn cơ sở. Số lượng đoàn viên của CĐVC Việt Nam đã tăng lên nhanh chóng, từ 22.000 đoàn viên lúc mới thành lập (1994) đến nay đã trên 3.000 công đoàn cơ sở và trên 240.000 đoàn viên.

Nhân dịp này, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hoà Bình và lãnh đạo các ban, ngành Trung ương và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã tuyên dương 90 cán bộ công đoàn xuất sắc của CĐVC Việt Nam.

P.V (Theo baochinhphu.vn)
Bình luận

Tin khác

Back To Top