Phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh

09:47 - Thứ Hai, 01/07/2019 Lượt xem: 6915 In bài viết

ĐBP - Những năm qua, phát huy tốt vai trò của Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) các cấp và các tổ chức thành viên, Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” trên địa bàn tỉnh đã và đang lan tỏa sâu rộng, tác động mạnh mẽ đến khu dân cư; giúp đời sống vật chất, tinh thần của người dân từng bước nâng lên, bộ mặt nông thôn mới có nhiều chuyển biến…

 

Trường Phổ thông Dân tộc Bán trú Tiểu học Nậm Nhừ (huyện Nậm Pồ) được xây dựng sau khi người dân trên địa bàn xã tự nguyện hiến hơn 10.000m2 đất để làm mặt bằng.

Kế thừa thành tựu quan trọng của hai cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” và Cuộc vận động “Ngày vì người nghèo”, hàng năm, để Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” mang lại hiệu quả, Ủy ban MTTQ các cấp tham mưu cho cấp ủy tăng cường chỉ đạo, hướng dẫn cơ sở thực hiện, xây dựng chương trình, kế hoạch hoạt động cụ thể; động viên, biểu dương những cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc. Bên cạnh đó, Ủy ban MTTQ các cấp tăng cường phối hợp với các tổ chức thành viên đẩy mạnh tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên, nhân dân tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới; tổ chức cho 100% khu dân cư đăng ký thực hiện các nội dung của cuộc vận động với mục tiêu phù hợp với điều kiện thực tế của từng địa phương.

Nậm Pồ là huyện chia tách, thành lập sau cùng so với các huyện, thị trong tỉnh, dù đời sống nhân dân còn nhiều khó khăn song việc thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”  đã tạo sự chuyển biến tích cực trong tư duy, nhận thức và hành động của nhân dân. Ðến nay, toàn huyện có 42/132 khu dân cư; 3.676/9.567 gia đình; 77/105 cơ quan, đơn vị, trường học đạt chuẩn văn hóa (đạt 100% so với Nghị quyết Ðại hội Ðại biểu MTTQ huyện nhiệm kỳ 2014 - 2019 đề ra).

Ông Thào Nhè Cáng, Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện Nậm Pồ chia sẻ: Nhiệm kỳ qua, MTTQ các cấp trong huyện đã cụ thể hóa tất cả nội dung của cuộc vận động gắn với các tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Ðẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực hiến đất, đóng góp tiền của, ngày công lao động làm đường giao thông nông thôn, nhà văn hóa thôn bản, kiên cố hóa kênh mương nội đồng… với tổng giá trị trên 5 tỷ đồng. Trong đó, điển hình như nhân dân các bản: Hô Bai, Nà Cang, Nà Sự, bản Cấu, Nà Ín (xã Chà Nưa); Nà Hỳ 1, 2, 3 (xã Nà Hỳ); Nậm Nhừ 1, 3 (xã Nậm Nhừ)… Với những đóng góp của nhân dân, dưới sự lãnh đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền địa phương, đến nay, toàn huyện đã có 1/15 xã đạt chuẩn nông thôn mới; 5 xã đạt từ 7 - 15 tiêu chí; 9 xã đạt 5 - 6 tiêu chí.

Cũng như huyện Nậm Pồ, Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” đã và đang lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng dân cư trên địa bàn toàn tỉnh. Vai trò tiên phong của các ban công tác mặt trận ở cơ sở trong công tác tuyên truyền, tập hợp, phát huy khối đại đoàn kết toàn dân đã giúp nhân dân hiểu rõ hơn về ý nghĩa cũng như lợi ích mà cuộc vận động mang lại. Do đó, 5 năm qua, nhân dân trong tỉnh đã tự nguyện đóng góp công sức, tiền của, hiến đất xây dựng nhiều công trình, cơ sở hạ tầng… với tổng giá trị trên 11 tỷ đồng. Với những hoạt động của mặt trận các cấp đã góp phần tích cực vào kết quả xây dựng nông thôn mới trên địa bàn. Ðến nay, 100% các xã trong tỉnh có đường giao thông đảm bảo nhân dân đi lại được các mùa trong năm; 22 xã đạt chuẩn và cơ bản đạt chuẩn nông thôn mới.

Có thể thấy, việc triển khai Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” trên tinh thần kế thừa và phát huy cuộc vận động “Toàn dân xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” thời gian qua thực sự có nhiều chuyển biến tích cực. Ðến nay, toàn tỉnh có 1.121/1.813 khu dân cư được công nhận danh hiệu “Khu dân cư văn hóa” (vượt 11,8%); 79.594/126.096 gia đình được công nhận danh hiệu “Gia đình văn hóa” (vượt 3,12%); 1.207/1.328 cơ quan, đơn vị, trường học đạt chuẩn văn hóa (vượt 5,9% so với Nghị quyết Ðại hội Ðại biểu MTTQ tỉnh nhiệm kỳ 2014 - 2019 đề ra). Ðây thực sự là kết quả đáng mừng trong công cuộc xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội địa phương phát triển.

Bài, ảnh: Quang Long
Bình luận

Tin khác

Back To Top