Phân cấp giải quyết hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội

09:03 - Thứ Hai, 17/06/2019 Lượt xem: 1972 In bài viết
ĐBP - Thực hiện Quyết định số 166/QÐ-BHXH ngày 31/1/2019 của Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam quy định về việc phân cấp giải quyết hưởng các chế độ BHXH đối với người lao động, thân nhân người lao động thuộc các đơn vị sử dụng lao động theo phân cấp quản lý thu và giải quyết hưởng các chế độ BHXH đối với người nộp hồ sơ tại BHXH huyện bao gồm: giải quyết chế độ hưu trí, tử tuất, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp do thương tật, bệnh tật tái phát.

Ngày 15/5, BHXH tỉnh ban hành Kế hoạch 402/KH-BHXH thực hiện phân cấp giải quyết hưởng các chế độ BHXH cho BHXH các huyện. Với mục đích để tạo điều kiện thuận lợi nhất phục vụ trực tiếp người dân, doanh nghiệp và các đối tượng thụ hưởng chính sách BHXH, BHTN, đồng thời nhằm nâng cao tính tự chủ, tự chịu trách nhiệm của BHXH cấp huyện và nâng cao năng lực của viên chức, viên chức quản lý của BHXH cấp huyện trong việc giải quyết hưởng các chế độ BHXH.

Thời gian thực hiện phân cấp từ ngày 1/7/2019 cho BHXH TP. Ðiện Biên Phủ và BHXH huyện Ðiện Biên; từ ngày 1/1/2020 phân cấp cho BHXH các huyện còn lại. 

Theo Kế hoạch, sau khi phân cấp, Phòng Chế độ BHXH tổ chức tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ cũng như thao tác phần mềm cho cán bộ của BHXH huyện, đồng thời thường xuyên theo dõi, hỗ trợ, giúp đỡ BHXH các huyện trong thời gian phân cấp cho đến khi thực hiện thành thục. Ðối với BHXH huyện thì bố trí viên chức có trình độ chuyên môn nghiệp vụ để thực hiện giải quyết hưởng các chế độ BHXH khi được phân cấp. Cử viên chức tham gia lớp tập huấn của BHXH tỉnh tổ chức; có kế hoạch cử viên chức đi đào tạo giải quyết hưởng các chế độ BHXH khi Trường Nghiệp vụ BHXH Việt Nam mở lớp, thường xuyên trao đổi những vướng mắc, bất cập về BHXH tỉnh để xem xét hướng dẫn giải quyết.

T.K (theo dienbien.bhxh.gov.vn)
Bình luận