Mường Ảng nâng cao chất lượng cải cách hành chính

08:48 - Thứ Hai, 17/06/2019 Lượt xem: 2727 In bài viết
ĐBP - Những năm qua, huyện Mường Ảng luôn quan tâm triển khai nhiệm vụ cải cách hành chính (CCHC); nỗ lực trong điều hành, cải tiến phương pháp làm việc, sâu sát lắng nghe ý kiến của người dân, doanh nghiệp; xóa bỏ dần những rào cản về thủ tục và thái độ gây cản trở, nhũng nhiễu, phiền hà; gắn kết chính quyền với người dân, nhằm xây dựng chính quyền kiến tạo, phục vụ góp phần đẩy nhanh tiến độ phát triển kinh tế, xã hội tại địa phương.

 

Người dân, doanh nghiệp, tổ chức hài lòng khi đến giao dịch tại bộ phận “một cửa” UBND huyện Mường Ảng.

Thực hiện chương trình tổng thể CCHC Nhà nước giai đoạn 2011 - 2020, của Chính phủ; Kế hoạch số 3790/KH-UBND tỉnh, huyện Mường Ảng đã xây dựng Kế hoạch CCHC trên địa bàn làm cơ sở để các cơ quan, đơn vị, UBND các xã thị trấn đã xây dựng, ban hành kế hoạch thực hiện nhiệm vụ CCHC theo từng năm tại cơ quan, đơn vị mình. Nội dung kế hoạch CCHC được xây dựng trên các lĩnh vực: Cải cách thể chế; cải cách thủ tục hành chính và cơ chế một cửa, một cửa liên thông; cải cách tổ chức bộ máy, xây dựng đội ngũ CBCCVC; hiện đại hóa nền hành chính; tăng cường công tác điều hành chỉ đạo. Huyện chỉ đạo các cơ quan đơn vị trên địa bàn tập trung triển khai nhiệm vụ CCHC, nâng cao trách nhiệm, vai trò của người đứng đầu cơ quan đơn vị trong triển khai thực hiện. Ban hành quy chế làm việc của Ban chỉ đạo CCHC nhà nước huyện; thành lập Hội đồng thẩm định kết quả tự đánh giá, chấm điểm xác định chỉ số CCHC hàng năm của huyện và UBND các xã, thị trấn; phân công phụ trách đầu mối chỉ số CCHC huyện gắn với trách nhiệm người đứng đầu cơ quan hành chính với kết quả chỉ số CCHC của huyện...

Với việc triển khai kịp thời các hệ thống văn bản, các giải pháp CCHC, nên công tác CCHC trên địa bàn huyện Mường Ảng trong những năm qua đã đạt được một số kết quả nổi bật, như: Phòng Tư pháp đã thực hiện tốt việc hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, tổng hợp báo cáo kết quả triển khai thực hiện kế hoạch, đảm bảo đúng tiến độ và thời gian quy định; tại UBND huyện, xã, thị trấn thực hiện niêm yết 100% thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết tại trụ sở, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân tra cứu và thực hiện thủ tục hành chính (hiện nay, tổng số thủ tục hành chính đang có hiệu lực thi hành trên địa bàn huyện là 427; trong đó, cấp huyện 291, cấp xã 136 thủ tục); bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thực hiện đảm bảo giờ giấc, lịch trực, lịch đón tiếp, thái độ đón tiếp nhân dân niềm nở, nhã nhặn, nhận được sự hài lòng từ người dân, tổ chức, doanh nghiệp. Về cải cách tổ chức bộ máy hành chính Nhà nước, UBND huyện thực hiện nghiêm việc quản lý biên chế được giao, không vượt quá số lượng quy định; việc tuyển dụng, bố trí, sử dụng biên chế đảm bảo đúng quy định về quản lý công chức, viên chức và vị trí việc làm. Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước được chú trọng. Trang thông tin điện tử của huyện đã được nâng cấp đi vào hoạt động nhằm cập nhật các văn bản chỉ đạo, điều hành, các văn bản quy phạm pháp luật, lịch và quy chế tiếp công dân; dịch vụ công trực tuyến đã được triển khai, bước đầu cung cấp 232 dịch vụ công trực tuyến mức độ 1, 2 cho người dân và doanh nghiệp; thực hiện duy trì tốt hệ thống mạng LAN tại UBND huyện, tạo điều kiện thuân lợi cho cán bộ, công chức khai thác dữ liệu phục vụ công tác góp phần nâng cao chất lượng thực thi nhiệm vụ. Chủ động triển khai và thực hiện công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ năng, kiến thức trong thực thi nhiệm vụ cho CBCCVC.  Riêng trong năm 2018, huyện đã cử 905 lượt CBCCVC đi đào tạo, bồi dưỡng...

Ông Ðào Duy Thạch, Phó trưởng Phòng Nội vụ huyện Mường Ảng cho biết: Việc thực hiện CCHC, không chỉ tinh gọn về bộ máy mà nhiều thủ tục hành chính rườm rà, không cần thiết đã được rà soát, sửa đổi, thậm chí bãi bỏ. Ðiều này, giúp củng cố được niềm tin của công dân, tổ chức vào một chính quyền năng động và đổi mới vì nhân dân phục vụ. Thống kê cho thấy, quy trình thủ tục hồ sơ hành chính đã rút ngắn từ khoảng 1/3 so với trước, tiết kiệm hàng chục tỷ đồng, giảm hàng triệu ngày làm việc.

Bài, ảnh: Anh Nguyễn
Bình luận