Sinh hoạt tư tưởng

Cần “tinh giản” các cuộc họp!

08:38 - Thứ Sáu, 07/06/2019 Lượt xem: 8005 In bài viết
ĐBP - Họp là việc bình thường và cần thiết của mỗi tổ chức hay cơ quan, đơn vị. Tuy nhiên sẽ là không bình thường nếu các cuộc họp được tổ chức thường xuyên nhưng không đem lại hiệu quả thiết thực. Họp nhiều sẽ dẫn tới việc cán bộ thiếu thời gian đi cơ sở, còn ít thời gian dành cho công tác chuyên môn.

Tại một số địa phương, có những việc người dân cần gặp lãnh đạo để xin ý kiến nhưng gặp phải không ít khó khăn khi mà người đứng đầu cơ quan, đơn vị lu bù với các cuộc họp. Thậm chí đặt lịch cả tuần nhưng cả cấp trưởng và phó đều bận họp. Trong khi đó, một trong các nội dung đặt ra của công tác cải cách hành chính là giảm bớt các cuộc họp không cần thiết, tăng cường thời gian đi cơ sở để kiểm tra, dành nhiều thời gian giải quyết công việc được giao, đôn đốc thực hiện nhiệm vụ và nắm bắt tình hình cơ sở, giải quyết kịp thời những bất cập nảy sinh...

Có nhiều nguyên nhân dẫn đến “căn bệnh họp hành”, nhưng căn bản vẫn là do phân công, phân cấp chưa rõ ràng, cụ thể; chưa phát huy hết vai trò cá nhân, vai trò của người đứng đấu. Từ đó dẫn đến việc lạm dụng những quyết định tập thể để né tránh trách nhiệm cá nhân khi có vấn đề xảy ra. Cũng từ những lý do đó mà sinh ra những chỉ thị, nghị quyết thiếu cơ sở thực tế và không đi vào cuộc sống. Ðể khắc phục tình trạng trên cần phải xác định rõ vai trò, trách nhiệm của từng cá nhân, từng vị trí lãnh đạo để phân công công việc và gắn với trách nhiệm cụ thể. Bên cạnh đó cần đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin hiệu quả giữa các cơ quan, đơn vị; giữa chính quyền cấp cơ sở với cấp trên để giảm thiểu những cuộc họp không cần thiết gây lãng phí thời gian và ngân sách.

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh thường dành thời gian đi cơ sở, thăm nhân dân các địa phương. Chúng ta đang thực hiện Chỉ thị 05 về việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, chuyên đề 2019 “Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người”. Do vậy, muốn thực hiện chuyên đề này có hiệu quả thì trước hết cần phải “tinh giản” các cuộc họp. Có như vậy cán bộ mới có thời gian để đi cơ sở, gần dân, hiểu dân và chăm lo đời sống cho dân.

Văn Thành Chương
Bình luận
Back To Top