SINH HOẠT TƯ TƯỞNG

Không rõ thì khó thành

08:42 - Thứ Tư, 10/04/2019 Lượt xem: 9827 In bài viết

ĐBP - Vừa qua tổ dân phố H. tổ chức bầu trưởng, phó tổ dân phố nhiệm kỳ 2019 - 2021. Hội nghị diễn ra khá trang trọng, có sự tham dự của lãnh đạo phường, chi bộ, mặt trận và các đoàn thể phố; đại biểu đại diện các gia đình cũng đến đông đủ hơn so với các cuộc họp phố bình thường. Hội nghị được đại biểu đánh giá là thành công vì công tác tổ chức, điều hành trôi chảy, nhận được sự hưởng ứng cao của nhân dân; báo cáo đánh giá hoạt động nhiệm kỳ đầy đủ có đánh giá cụ thể kết quả, tồn tại hạn chế và đề ra kế hoạch cho nhiệm kỳ tiếp theo; dự kiến nhân sự nhận được sự đồng thuận nhất trí cao của nhân dân...

Ðánh giá chung là thế, song tại hội nghị cũng nhận được khá nhiều ý kiến kiến nghị, thảo luận bổ sung vào phương hướng nhiệm kỳ mới. Bên cạnh những ý kiến đề nghị thuộc thẩm quyền cấp trên giải quyết thì vẫn có những ý kiến, vấn đề là thực tế đời sống và thuộc thẩm quyền, trách nhiệm tại cơ sở. Cụ thể, vấn đề tuân thủ quy định tổ chức hát karaoke, chăm lo đời sống văn hóa, thể thao cho nhân dân trên địa bàn, công tác vệ sinh môi trường;...

Ông Ð. là đảng viên, đại diện cho 1 hộ gia đình trong phố tham dự hội nghị đã khéo léo phát biểu rằng: Tôi nhất trí với báo cáo đánh giá của tổ dân phố, đồng thời cũng đồng tình với ý kiến đóng góp, kiến nghị của các ông bà trong tổ đã phát biểu. Tôi mong ban lãnh đạo phố tiếp thu đầy đủ ý kiến đại biểu để bổ sung vào báo cáo, triển khai thực hiện hiệu quả trong thời gian tới. Như tôi thấy hôm nay, dự thảo báo cáo đưa ra khá toàn diện; không có mục tiêu, chỉ tiêu, giải pháp nào mà khác với ý nguyện của bà con. Song tôi thấy vẫn còn những việc nhỏ nhưng thiết thực, ảnh hưởng đến đời sống của nhân dân; việc cần sự liên lạc phối hợp với các tổ dân khác giải quyết; hoặc phải kiến nghị đề xuất lên cấp trên giải quyết... nhưng chưa được đưa vào báo cáo...”.

Nếu đánh giá dự thảo báo cáo của phố H. chưa đầy đủ thì không phải, vì đã có những mục tiêu, chỉ tiêu khá toàn diện về mọi mặt kinh tế - văn hóa - xã hội, an ninh - quốc phòng... Song như ý kiến của ông Ð. thì thấy rằng, có lẽ cần phải xây dựng báo cáo cụ thể, chi tiết, thực tế hơn. Sở dĩ nhân dân phố H. hoàn toàn nhất trí với nội dung đã có trong dự thảo báo cáo nhưng vẫn rất nhiệt tình tranh luận, kiến nghị bổ sung những vấn đề nhỏ, cụ thể; thậm chí, chỉ cả tên cá nhân liên quan đến vấn đề cần can thiệp giải quyết là vì bà con biết, nói cho đến cùng nó đã nằm trong mục tiêu tổng quan rồi. Song có lẽ bà con cũng thấy, nếu không chỉ rõ việc, rõ tên thì sẽ khó thực hiện và cả khó đánh giá kết quả... 

Thảo Vi
Bình luận

Tin khác