Mường Ảng chuẩn bị tốt cho đại hội MTTQ các cấp

08:58 - Thứ Hai, 11/03/2019 Lượt xem: 6147 In bài viết

ĐBP - Ðại hội mặt trận Tổ quốc (MTTQ) các cấp nhiệm kỳ 2019 - 2024 là sự kiện chính trị quan trọng. Ðể đại hội diễn ra đúng tiến độ, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ huyện Mường Ảng đã chỉ đạo MTTQ các xã, thị trấn triển khai nhiều nội dung, hoạt động quan trọng...

Ông Hoàng Văn Tiến, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Mường Ảng cho biết: Ðể chuẩn bị tốt cho đại hội mặt trận các cấp, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Mường Ảng đã chủ động tham mưu với Ban Thường vụ Huyện ủy ban hành các văn bản về lãnh đạo đại hội MTTQ các cấp, nhiệm kỳ 2019 - 2024; tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai công tác tổ chức đại hội cho toàn thể cán bộ MTTQ, chủ tịch, phó chủ tịch của 10 xã, thị trấn trên địa bàn huyện. Ðồng thời, xây dựng kế hoạch, hướng dẫn Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp xã, thị trấn triển khai các công việc tổ chức đại hội; thống nhất thời gian và đơn vị tổ chức đại hội điểm cấp xã để rút kinh nghiệm trước khi tiến hành đại hội các xã trong toàn huyện. Phân công cán bộ theo dõi, nắm chắc tình hình kịp thời xử lý những vấn đề băn khoăn vướng mắc của cơ sở để nội dung và công tác nhân sự của đại hội bảo đảm theo đúng yêu cầu đặt ra. Ðặc biệt, kiểm tra sát sao việc thực hiện các bước chuẩn bị dự thảo báo cáo, hiệp thương dân chủ theo quy trình hướng dẫn; xây dựng chương trình đại hội cụ thể; chuẩn bị nội dung báo cáo cô đọng, đánh giá khái quát được kết quả hoạt động nhiệm kỳ qua, đặt ra chương trình hành động nhiệm kỳ tới rõ mục tiêu, nhiệm vụ cụ thể... Theo kế hoạch Ðại hội cấp xã hoàn thành cuối tháng 3/2019, Ðại hội MTTQ huyện hoàn thành trong tháng 5/2019.

Là địa phương được lựa chọn và tổ chức đại hội điểm của huyện Mường Ảng, ông Lò Văn Tuân, Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã Ngối Cáy, cho biết: Xác định được nhiệm vụ quan trọng của địa phương được chọn làm đại hội điểm của huyện; trên cơ sở các văn bản hướng dẫn của Ủy ban MTTQ huyện, MTTQ xã Ngối Cáy đã xây dựng kế hoạch tổ chức Ðại hội đại biểu MTTQ xã Ngối Cáy lần thứ 3 nhiệm kỳ (2019 - 2024). Từ đó, ấn định thời gian, địa điểm, số lượng, thành phần dự Ðại hội. Triển khai công tác chuẩn bị văn kiện đại hội; công tác chuẩn bị nhân sự Ðại hội; công tác tuyên truyền… cho từng thành viên cụ thể. Mọi công tác chuẩn bị được triển khai từ tháng 6/2018. Nhờ công tác chuẩn bị các bước cho Ðại hội được thực hiện chu đáo, đúng quy trình, được kiểm tra kỹ lưỡng; đặc biệt là công tác lựa chọn nhân sự cho đại hội được kiểm tra rất kỹ lưỡng, đội ngũ cán bộ đạt chuẩn với yêu cầu đề ra... nên Ðại hội đại biểu MTTQ xã Ngối Cáy đã diễn ra thành công tốt đẹp vào ngày 28/2 vừa qua.

Song song với công tác chuẩn bị các bước cho Ðại hội Mặt trận các cấp, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Mường Ảng đã phát động đợt thi đua đặc biệt trong hệ thống MTTQ, các tổ chức thành viên và các tầng lớp nhân dân trong huyện. Với trọng tâm là đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động cán bộ MTTQ từ huyện đến cơ sở, các tổ chức thành viên và các tầng lớp nhân dân tích cực thi đua trên mọi lĩnh vực, góp phần tham gia thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương…

Thành công của Ðại hội điểm MTTQ xã Ngối Cáy sẽ là điều kiện thuận lợi để các cấp, chính quyền và nhân dân huyện Mường Ảng tổ chức thành công Ðại hội đại biểu MTTQ Việt Nam huyện Mường Ảng lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2019 - 2024.

Anh Nguyễn
Bình luận
Back To Top