Ðiện Biên Ðông hỗ trợ lao động đi làm việc có tổ chức

09:16 - Thứ Tư, 27/02/2019 Lượt xem: 7087 In bài viết

ĐBP - Nhằm giải quyết việc làm, đưa người lao động đi làm việc tại các doanh nghiệp ngoài tỉnh, những năm qua huyện Ðiện Biên Ðông đã tập trung triển khai Quyết định 15/2017/QÐ-UBND của UBND tỉnh về thực hiện chính sách hỗ trợ tiền vé xe cho người lao động đi sơ tuyển, làm việc có tổ chức tại các doanh nghiệp, khu công nghiệp ngoài tỉnh. Qua đó, góp phần tăng tỷ lệ lao động có việc làm, tăng thu nhập, phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo tại địa phương.

 

Thông qua chương trình ngày hội việc làm tổ chức tại tỉnh hàng năm, nhiều lao động huyện Ðiện Biên Ðông đã tìm được việc làm tại các doanh nghiệp ngoài tỉnh.

Theo thống kê của Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội huyện Ðiện Biên Ðông, hiện nay toàn huyện có gần 37.000 người trong độ tuổi lao động (chiếm hơn 50% dân số), nhưng đa số làm việc trong lĩnh vực nông, lâm nghiệp; thời gian lao động chỉ đạt khoảng 50%, với mức thu nhập bình quân dưới 10 triệu đồng/người/năm. Nguyên nhân chủ yếu là do lao động phổ thông, trình độ tay nghề hạn chế; mặt khác do quỹ đất canh tác hạn chế, số lượng các doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn không nhiều, chủ yếu là doanh nghiệp quy mô nhỏ.

Ông Bùi Xuân Thức, Trưởng phòng Lao động, Thương binh và Xã hội huyện Ðiện Biên Ðông, cho biết: Tỷ lệ lao động lớn, nhưng số lao động có việc làm thường xuyên rất ít, chủ yếu là lao động tay nghề thấp hoặc làm theo thời vụ. Ðây là sự lãng phí lớn về nguồn nhân lực nói riêng và nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội của huyện nói chung. Xuất phát từ nhu cầu bức thiết trên, đồng thời căn cứ vào chính sách hỗ trợ tiền vé xe cho người lao động theo Quyết định 15/2017/QÐ của UBND tỉnh, UBND huyện đã xây dựng kế hoạch đưa lao động đi làm việc tại các doanh nghiệp, khu công nghiệp ngoài tỉnh. Huyện thực hiện rà soát, thống kê lại số lao động đang làm việc tại các doanh nghiệp, khu công nghiệp ngoài địa bàn huyện. Xác định nhu cầu tìm kiếm việc làm của người lao động và ban hành các văn bản đề nghị doanh nghiệp có người lao động của huyện đang làm việc phối hợp hỗ trợ người lao động tiền vé xe về quê ăn tết trong dịp tết, nghỉ lễ. Ðồng thời, huyện tạm ứng một phần kinh phí từ nguồn ngân sách địa phương để triển khai hỗ trợ tiền vé xe cho người lao động.

UBND huyện Ðiện Biên Ðông đã thành lập Ban tuyên truyền vận động đưa người lao động đi làm việc. Hàng tháng UBND huyện tổ chức đánh giá kết quả thực hiện, thảo luận và đưa ra các giải pháp hỗ trợ đưa người lao động đi làm việc. Huyện đã lựa chọn, bố trí 334 cộng tác viên, tuyên truyền viên có mặt tại từng bản, xã để thường xuyên tư vấn, tuyên truyền về xuất khẩu lao động cũng như đưa người đi lao động trong nước. Ðể nâng cao hiệu quả, tạo sự thống nhất trong quản lý lao động, việc làm trên địa bàn, UBND huyện đã chỉ đạo các xã lập hồ sơ theo dõi, quản lý lao động trên địa bàn.

Với sự vào cuộc tích cực của các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương và sự phối hợp của các doanh nghiệp, năm 2018 huyện Ðiện Biên Ðông đưa được trên 1.300 lao động đi làm việc tại các doanh nghiệp, khu công nghiệp ngoài tỉnh; trong đó có 261 lao động đi làm việc có tổ chức (đạt 130,5% kế hoạch huyện giao). Tạo việc làm mới cho 612 lao động (đạt 130,2% kế hoạch tỉnh giao). Tổ chức tuyên truyền, phổ biến thông tin tuyển chọn lao động cho hơn 650 người và thực hiện hỗ trợ tiền vé xe cho gần 200 lượt lao động đi sơ tuyển, làm việc tại các doanh nghiệp, khu công nghiệp với tổng số tiền hỗ trợ gần 200 triệu đồng. Kết quả này đưa Ðiện Biên Ðông trở thành huyện đứng đầu tỉnh về công tác xuất khẩu lao động cũng như đưa người đi lao động tại các doanh nghiệp, khu công nghiệp ngoài tỉnh. Qua đó, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo toàn huyện từ 60,76% năm 2017 xuống còn 55,48% năm 2018; thu nhập bình quân của người dân tăng từ 9,7 triệu đồng năm 2017 lên 12,3 triệu đồng năm 2018. Việc đưa lao động đi làm việc tại các doanh nghiệp, khu công nghiệp là một trong những giải pháp hiệu quả trong giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho lao động nông thôn. 

Bài, ảnh: Quốc Huy
Bình luận

Tin khác

Back To Top