Phát huy sức dân bảo vệ an ninh biên giới

10:24 - Thứ Sáu, 22/02/2019 Lượt xem: 6258 In bài viết

ĐBP - Phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia” trong những năm qua đã được các cấp ủy Ðảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc huyện Ðiện Biên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và đạt được kết quả khá toàn diện. Qua đó đã phát huy sức mạnh tổng hợp của các lực lượng bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới mà còn nâng cao dân trí, xây dựng tình đoàn kết, thúc đẩy phát triển sản xuất, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn, góp phần xây dựng khu vực biên giới ngày càng vững mạnh.

Huyện Ðiện Biên có đường biên giới tiếp giáp với nước CHDCND Lào dài 154km, địa bàn có 12 xã biên giới; đời sống người dân các bản vùng cao biên giới còn nhiều khó khăn, tỷ lệ hộ nghèo cao, giao thông khó khăn, vì vậy các thế lực thù địch lợi dụng để thực hiện âm mưu “Diễn biến hòa bình”, gây ra tình hình phức tạp về an ninh trên tuyến biên giới. Trước tình hình đó, với chức năng tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, những năm qua Mặt trận Tổ quốc huyện Ðiện Biên đã chủ động phối hợp với các cơ quan, nhất là cấp ủy, chính quyền 12 xã biên giới đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia thực hiện “Ngày Biên phòng toàn dân”, Luật Biên giới quốc gia… Tham mưu chính quyền 12 xã biên giới các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội phù hợp điều kiện thực tế cơ sở, gắn với thực hiện phong trào quần chúng bảo vệ an ninh biên giới. Các lực lượng cắm trên địa bàn xã, đặc biệt là bộ đội biên phòng đã tích cực tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của các tầng lớp nhân dân trong xây dựng và bảo vệ biên giới hòa bình, vững mạnh.

Bà Lường Thị Minh, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Ðiện Biên, cho biết: Ngoài các nội dung của “Ngày biên phòng toàn dân”, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc từ huyện đến cơ sở còn tổ chức các phong trào thi đua như “Mái ấm cho người nghèo biên giới”, “Mái ấm chiến sĩ nơi biên giới”; tổ chức các hoạt động thăm hỏi, tặng quà, giao lưu... để tăng cường khối đoàn kết toàn dân tộc. Công tác tuyên truyền vận động được kết hợp với hỗ trợ, hướng dẫn nhân dân cách thức sản xuất, phát triển kinh tế, xây dựng đời sống văn hóa nên hiệu quả ngày càng cao. Hiệu quả rõ ràng nhất là thông qua tuyên truyền, vận động, tổ chức cho nhân dân các dân tộc đăng ký tham gia tự quản đường biên, mốc giới và an ninh trật tự khu vực biên giới, đến nay toàn huyện đã thành lập được 173 Tổ tự quản an ninh trật tự với 1.036 thành viên; 40 tập thể và 508 hộ gia đình đăng ký tham gia mô hình tự quản đường biên, mốc giới, bảo vệ hơn 171km đường biên và 67 mốc giới. Ðồng thời 174 khu dân cư của 12 xã biên giới tích cực thực hiện phong trào “Quần chúng tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia”, qua đó đã cung cấp hàng trăm nguồn tin có giá trị phục vụ cho công tác đấu tranh, xử lý các vụ việc xảy ra trên địa bàn, nhất là tội phạm về ma túy, xuất nhập cảnh trái phép, phá rừng... Quần chúng nhân dân còn tham gia cùng bộ đội biên phòng, dân quân địa phương tuần tra đường biên, cột mốc; phát quang đường tuần tra…

Phát huy tốt vai trò tập hợp, đoàn kết, tuyên truyền vận động, Mặt trận Tổ quốc các cấp huyện Ðiện Biên đã góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, ngành và nhân dân các dân tộc đối với công tác xây dựng và bảo vệ biên giới vững chắc, hòa bình. Nhất là ý thức quốc gia, quốc giới, chấp hành luật pháp và các quy chế, quy định về biên giới của cán bộ và nhân dân khu vực biên giới được nâng lên rõ rệt. Ðồng thời các chương trình hỗ trợ phát triển sản xuất đã bổ trợ hiệu quả cho công tác tuyên truyền vận động. Nhờ đó đã huy động được sức mạnh tổng hợp, củng cố khối đại đoàn kết, xây dựng thế trận biên phòng toàn dân vững chắc.

Thành Ðạt
Bình luận
Back To Top