Ðóng BHXH, BHYT, BHTN và TNLÐ-BNN theo mức lương tối thiểu vùng từ 1/1/2019

09:27 - Thứ Hai, 18/02/2019 Lượt xem: 8225 In bài viết

Ngày 28/12/2018, Bảo hiểm Xã hội tỉnh ban hành Công văn số 1420/BHXH-QLT về việc thực hiện đóng bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT), Bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) và tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp (TNLÐ-BNN) theo mức lương tối thiểu vùng từ 1/1/2019.

1. Mức 3.250.000 đồng/tháng, áp dụng đối với đơn vị, doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn thành phố Ðiện Biên Phủ.

2. Mức 2.920.000 đồng/tháng, áp dụng đối với đơn vị, doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn các huyện, thị xã còn lại.

Lưu ý: Mức lương tối thiểu vùng là mức thấp nhất làm cơ sở để doanh nghiệp và người lao động thỏa thuận và trả lương, trong đó mức lương trả cho người lao động làm việc trong điều kiện lao động bình thường, đảm bảo đủ thời gian làm việc bình thường trong tháng và hoàn thành định mức lao động hoặc công việc đã thỏa thuận, phải đảm bảo:

- Không thấp hơn mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm công việc đơn giản nhất;

- Người lao động làm công việc hoặc chức danh đòi hỏi người lao động qua đào tạo, học nghề (kể cả lao động do doanh nghiệp tự dạy nghề) phải cao hơn ít nhất 7% so với mức lương tối thiểu vùng;

- Người lao động làm công việc hoặc chức danh có điều kiện lao động nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm phải cao hơn ít nhất 5%; công việc hoặc chức danh có điều kiện lao động đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm phải cao hơn ít nhất 7% so với mức lương của công việc hoặc chức danh có độ phức tạp tương đương, làm việc trong điều kiện lao động bình thường.

Ðể thực hiện theo đúng quy định, chậm nhất đến ngày 28/2/2019 các đơn vị sử dụng lao động phải nộp hồ sơ điều chỉnh mức lương đóng BHXH, BHYT, BHTN, bảo hiểm TNLÐ-BNN cho người lao động theo lương tối thiểu vùng mới.

Nguyễn Thúy Quỳnh

(BHXH tỉnh)

Bình luận

Tin khác